Photoshop tutoriál: Jak rychle a jednoduše vylepšit tonální kontrast fotografií - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Zpracování

Photoshop tutoriál: Jak rychle a jednoduše vylepšit tonální kontrast fotografií

22. dubna 2009, 00.00 | Dnešní Photoshop tutoriál vás naučí  techniku, pomocí které lze  dosáhnout selektivního zvýšení kontrastu těch oblastí na fotografii, které se rozprostírají mezi partiemi stínů a vysokých jasů. Budeme používat možná pro někoho relativně méně známé nástroje, jakými jsou například nedestruktivní vrstva „Smart object“ (Automatický objekt) či filtr „High Pass“ (Horní propust). Součástí tutoriálu je i odkaz na akci Photoshopu, kterou si může stáhnout a používat ji pak pro rychlou a pohodlnou úpravu vašich snímků.

Dnešní Photoshop tutoriál vás naučí techniku, pomocí které lze jednoduše vylepšit tonální kontrast v oblasti hodnot středních jasů. Jinými slovy vás naučíme, jak dosáhnout selektivního zvýšení kontrastu těch oblastí na fotografii, které se rozprostírají mezi partiemi stínů a vysokých jasů. Upravená fotografie bude mít v oblastech střední jasů více prokreslené detaily. V tutoriálu budeme používat možná pro někoho relativně méně známé filtrové nástroje, jakými je například nedestruktivní filtr „Smart object“ (Automatický objekt – jedná se o nedestruktivní filtr, ve Photoshopu dostupný od verze CS2, který dovoluje většinu filtrů Photoshopu použít podobně jako to umožňují vrstvy úprav) a filtr „High Pass“ (Horní propust). Na konci tutoriálu naleznete odkaz na Photoshop akci, zachycující dále popsaný postup úprav, kterou můžete používat pro rychlou a pohodlnou úpravu vašich snímků.

Ti uživatelé, kteří Photoshop nevidí zrovna poprvé, se už se již asi setkali s nejrůznějšími způsoby (například přes nástroj „Levels/Úrovně“ či „Curves/Křivky“), jak vylepšit kontrast fotografie. Dané nástroje nabízí samozřejmě účinné a efektivní cesty, jak vylepšovat na snímcích jejich kontrast. Nicméně v určitých ohledech mají i nevýhody. Například povětšinou (vyjma manuální práce s křivkami či použití maskování vrstvy) ovlivňují na fotografii celoplošně její tonalitu, respektive změny kontrastu se dotknou kromě oblastí středních jasů také partií stínů a vysokých jasů. Pokud ovšem někdy chceme změnit kontrast pouze u středních jasů, může být užitečná například technika, kterou vám níže představíme. Tato technika má i svoji nezanedbatelnou výhodu v tom, že ji lze v praxi nedestruktivně aplikovat na většinu fotografií pomocí nahrané Photoshop akce. Takže, držte si „klobouky“, začínáme s tutoriálem.

Otevřeme si fotografii, na které bychom chtěli selektivně vylepšit kontrast v oblastech střední tonality (tedy partií v obraze, které se nalézají mezi stíny a jasy). Duplikujeme si vrstvu „Background“ (Pozadí;) klávesovým příkazem „Ctrl-J“, vytvořenou vrstvu si změníme na „Smart object“ přes menu Layer/Smart object/Convert to Smart object (Vrstva/Automatický objekt/Převést na automatický objekt; viz obr. 1). V paletce „Layers“ (Vrstvy) se nám u ikonky aktivní vrstvy objeví symbol značící „Smart object“ (Automatický objekt; viz obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2

Při aktivní „Smart object“ vrstvě si otevřeme dialog filtru „High Pass“ (Horní propust), ke kterému se dostaneme přes příkaz „Fillter/Other/High Pass“ (Filtr/Ostatní/Horní propust; viz obr. 3). V dialogu filtru nastavíme hodnotu „Radius“ (Poloměr) na 2 ( obr. 4), přičemž budeme mít na zřeteli, že tuto hodnotu můžeme později ještě změnit. Filtr „High Pass“ jsme si vybrali proto, že se díky němu z fotografie vyseparují hlavní obrysové partie, se kterými budeme dále pracovat. Potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 3

Obr. 4

Nyní klikneme na aktivní vrstvu v roletce „Layers“ (Vrstvy) pravým tlačítkem myši a otevřeme si dialog „Blending options“ (Volby prolnutí; viz obr. 5). V nastavení dialogu „Blending options“ nahoře v roletce „Blend Mode“ (Režim prolnutí) si změníme režim prolnutí na „Overlay“ (Překrýt; viz obr. 6). Poté přemístíme svoji pozornost do dolní častí dialogu „Blending options“, kde v kolonce „Blend if“ (Prolnout když) nastavíme v horní volbě „This layer“ (Tato vrstva) hodnoty, které vidíte na obr. 7. Nezapomeňte si posuvníky v nastavovací liště rozdělit tak, že na ně klikněte kurzorem myši se současně drženou klávesou „Alt“ (ze dvou nastavovacích „jezdců“ se tak rázem stanou čtyři). Tímto nastavením prolínání vrstev jsme si zajistili, aby se prolínání informací mezi aktivní vrstvou a vrstvou ležící pod ní týkalo pouze partií v obraze, obsahující obrazové informace z oblasti středních jasů. Potvrdíme příkazem „Ok“.

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Teď jsme již skoro u konce. Zbývá nám jen si znovu otevřít poklepáním „Smart filter“ vrstvu „High Pass“ (viz obr. 8) a finálně doladit, dle svého subjektivního uvážení, pohybem posuvníku „Radius“ intenzitu zvýšení tonálního kontrastu na snímku (viz obr. 9). Nezapomeňte si přitom dát pozor na to, aby se vám na okrajích výrazných linií v obraze nevytvořily rušivé kontury (tzv. „Halo efekt“). V praxi bychom proto měli preferovat nastavení posuvníku „Radius“ přibližně v rozmezí hodnot 2 až 10.

Obr. 8

Obr. 9

Vidíme, že se na naší fotografií znatelně zvedl tonální kontrast, který se aplikoval v oblastech středních jasů (na naší ukázkové fotografii si změn kontrastu můžete nejvíce všimnout například u vodní hladiny či na obloze s mraky). V našem případě nám přišlo rozumné změnit v dialogu filtru „High Pass“ hodnotu posuvníku „Radius“ na 3.

Před a Po

Před a po (pro změnu obrázku přejíždějte přes něj kurzorem myši. Snímky v ve větším rozlišení si můžete zobrazit zde: Před úpravou a Po úpravě Po

Celou aplikaci výše uvedeného postupu si pro příští použití můžete výrazně urychlit nahráním Photoshop akce přes nabídku Windows/Actions (Okno/Akce; více informací o tom, jak si nastavit nahrávání Photoshop akce, naleznete například v našem starším tutoriálu ZDE).

Stejně jako u předešlých Photoshop tutoriálů vám na závěr doporučujeme nebát se experimentovat s konkrétními hodnotami nastavení plynoucích z výše uvedeného postupu, neboť každá fotografie má své specifické tonální parametry, kterým je třeba přizpůsobit i provádění konkrétní úprav tonálního kontrastu středních jasů.

Photoshop akci k tutoriálu si můžete stáhnout klepnutím na ikonku výše

Další ukázky:

Před a Po

Před a po (pro změnu obrázku přejíždějte kurzorem myši. Snímky v ve větším rozlišení si můžete zobrazit zde: Před úpravou a Po úpravě Po

Před a Po

Před a po (pro změnu obrázku přejíždějte kurzorem myši. Snímky v ve větším rozlišení si můžete zobrazit zde: Před úpravou a Po úpravě Po

Poznámka:Ilustrativní fotografie, které jsou použity v tomto tutoriálu, byly zakoupeny v internetové fotobance „Shutterstock.com“ a podléhají autorskému právu.

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Zpracování  » Úpravy fotografií  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: