Soutěž o nové logo - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Zpracování

Soutěž o nové logo

soutez

30. dubna 2008, 00.00 | Všichni grafici, designéři, fotografové - pozor! Společnost ALFA COMPUTER CZ, s.r.o. vyhlašuje soutěž o nové logo. Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte a směle do toho. Můžete nejen zviditelnit sebe a své práce, ale také vyhrát věcné ceny.

Všichni grafici, designéři, fotografové atd. pozor! Společnost ALFA COMPUTER CZ, s.r.o. vyhlašuje soutěž o nové logo. Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte a směle do toho. Můžete nejen zviditelnit sebe a své práce, ale také vyhrát věcné ceny. Více informací o soutěži na adrese www.alfacomp.cz/soutez

Cíl soutěže:
Cílem je vytvoření nového loga společnosti. Toto logo by mělo být – oproti stávajícímu – nové, odlišné, jednoduché, moderní a snadno zapamatovatelné. Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu .

Profil společnosti:

 • Obchodní název:
  ALFA COMPUTER CZ, s.r.o.
 • Obchodní zaměření:
  maloobchodní prodej, počítače, notebooky, digitální fotoaparáty, grafické karty, MP3, PDA, DVD, CD, LCD, monitory, tiskárny, hardware, software, audio, video a další…
 • Kontakt se zákazníkem:
  kamenné prodejny v Ostravě a Brně Internetový obchod www.alfacomp.cz
 • Zacílení zákazníka:
  Česká republika, Slovensko a jiné země EU.
 • Cíl společnosti:
  zaměřujeme se na odlišný přístup k zákazníkovi, naším cílem je uspokojit potřeby a přání každého zákazníka. Specializujeme se především na koncové zákazníky.
 • Oblast použití loga:
  výlohy prodejen, internetový obchod, tištěná i elektronická forma komunikace, polepy firemních vozů, pracovní oděv a další…

Požadavky na logo:

 • Termín: 31. května 2008
 • Licence: trvale výhradní
 • Formát: nespecifikován
 • Použití: prezentace společnosti

Formát loga:
A/ Logo zaslané do soutěže je potřeba vytvořit, resp. zpracovat libovolnou počítačovou grafickou technologií. Pro snadnější manipulaci a následné použití však doporučujeme použít některý z běžných formátů: jpg, tiff, eps, pdf, ai a další. Zvláště doporučení hodné jsou pak vektorové formáty.
B/ Rozměrový formát loga necháváme na Vás. Vycházejte z účelu, pro jaký bude logo použito. Viz. výše: „Oblast použití loga“

Věcné odměny:
Na základě zaslaných příspěvků do soutěže vyhodnotíme 10 výherců. Odměny budou následujíci:

1. místo: 24“ monitor LG L245WP-BN
2. místo: širokoúhlý tablet Trust Wide Screen Design Tablet TB-7300
3. místo: laserová USB myš Microsoft Laser Mouse 6000 OEM, USB
4. - 10. místo: DVD film

Podmínky soutěže:
1/ Zadavatelem soutěže je společnost ALFA COMPUTER CZ, s.r.o. (dále jen zadavatel) s adresou 28. října 257, Ostrava – Mariánské Hory
2/ Zasláním soutěžního loga, projevujete svůj souhlas s těmito pravidly.
3/ Autoři zaslaných příspěvků dále souhlasí se  zveřejněním jejich díla na internetových stránkách soutěže, popřípadě na internetových stránkách partnera soutěže. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení (popřípadě město) soutěžícího spolu s jeho dílem pro účel rozlišení jednotlivých příspěvků.
4/ Zadavatel není povinen uchovávat zaslané příspěvky či dotazy k soutěži, stejně tak nemá povinnost odpovídat na vznesené dotazy či připomínky.
5/ Účastníkem soutěže může být libovolná fyzická osoba nebo firma. Firmě účastí v soutěži nevzniká žádné právo oproti fyzické osobě, stejně tak odměna za dílo je stejná, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
6/ Za nezletilé osoby musí případnou věcnou výhru převzít zákonný zástupce.
7/ Návrh nesmí kopírovat loga jiných společností, ani jim být nápadně podobný, a dále nesmí odporovat dobrým mravům a právním předpisům České republiky.
8/ Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslané logo bez předchozího upozornění.
9/ Loga do soutěže zasílejte na adresu
10/ Výherců soutěže bude celkem deset. Výsledné pořadí vyhodnotí zadavatel soutěže dle vlastního uvážení na základě zaslaných příspěvků. Výherci budou stanoveni do dvou týdnů od ukončení soutěže. Ostatní body pak přečíslujte podle nového pořadí.
11/ Zadavatel si vyhrazuje právo nepoužít vítězné logo pro účely prezentace společnosti.
12/ Předání výhry proběhne na adrese zadavatele 28. října 257, Ostrava – Mariánské Hory v průběhu otvírací doby prodejen, pokud nebude stanoveno jinak.
13/ Výherci jsou povinni vyzvednout své výhry do jednoho kalendářního měsíce od vyhlášení výsledků zadavatelem. Nevyzvednuté výhry propadají a nelze je dále nijak vymáhat.
14/ Zadavatel poskytnul do soutěže tyto věcné ceny:
1. místo: LCD monitor LG L245WP-BN
2. místo: Trust Wide Screen Design Tablet TB-7300
3. místo: Microsoft Laser Mouse 6000 OEM, USB
4. – 10. místo: DVD film


Zadavatel si vyhrazuje právo obměny těchto věcných cen bez předchozího upozornění za ceny obdobného charakteru.

Závěrečná a obecná ustanovení:
Účastník grafické soutěže, jako autor přihlášeného grafického díla, potvrzuje, že je jeho výlučným autorem a že mu náleží ke grafickému dílu veškerá autorská práva. Současně účastník soutěže prohlašuje, že soutěžní dílo je jeho původním dílem a není kopií již existujícího díla. Zadavatel si vyhrazuje právo grafickou soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit či změnit její pravidla. Zadavatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Proti určení osoby, autora či děl označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze odvolat. Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní cestou. Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Ochrana osobních údajů:
Každý účastník soutěže poskytuje zadavateli zasláním soutěžního e-mailu výslovný souhlas s tím, aby zadavatel zpracoval uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo ve své marketingové databázi. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání účastníkem. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán. Zadavatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Zpracování  » Tisk a zpracování  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: