Photoshop tutoriál: Napodobujeme sněžení - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Úpravy fotografií

Photoshop tutoriál: Napodobujeme sněžení

6. dubna 2010, 00.00 | V dnešním Photoshop tutoriálu si ukážeme postup, jakým lze napodobit padání sněhu na fotografii. Více viz náš článek.

Většina z nás se asi shodne na tom, že nám uplynulá zima přinesla mimořádné množství sněhu. Působivé výjevy krajiny pokryté sněhově bílou pokrývkou jistě „svedla“ nemálo fotografů k pořízení desítek pěkných snímků. Své kouzlo mají jak snímky zasněžené krajiny, tak i podmanivě zádumčivá atmosféra samotného sněžení. Pro ty z vás, kteří proces sněžení při fotografování propásli, je určen nás dnešní Photoshop tutoriál, pomocí kterého si ukážeme, jak lze do jisté míry na fotografii nasimulovat efekt padajícího sněhu.

Jaké podklady budeme pro tvorbu umělého sněžení potřebovat? Připravte si nějakou vhodnou fotografii, na které je zachycena zasněžená krajina. Snímek by měl obsahovat dostatek kontrastních předmětů, aby námi vytvořená sněhová vánice mohla vyniknout. Pozornost bychom měli věnovat i světelné atmosféře námi vybíraného snímku. Ta by měla odpovídat počasí se zataženou oblohou, která je pro husté sněžení charakteristická.

Vybranou fotografii si otevřeme ve Photoshopu a zkopírujeme si obrázek do nové vrstvy (klávesová zkratka „Ctrl-J“; viz obr. 1). Pokud chcete, tak si můžete zapnout nahrávání akce, která vám příště celý proces, který si zde ukážeme, plně zautomatizuje (postup nahrávání akce naleznete například v našem starším tutoriálu ZDE). Kliknutím na příslušné tlačítko na paletce „Layers“ („Vrstvy“) si založíme prázdnou vrstvu (viz obr. 2 a obr. 3).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Nyní si nastavíme černou barvu jako barvu popředí (klávesová zkratka „D“; viz obr. 4). Prázdnou vrstvu si poté vyplníme černou barvou (klávesová zkratka „Alt-Backspace“; viz obr. 5).

Obr. 4

Obr. 5

Teď si „pořídíme“ základní materiál, ze kterého budeme vyrábět padající sníh. V menu „Filter/Noise“ („Filtr/Šum“) si otevřeme dialog „Add Noise“ („Přidat šum“; viz obr. 6). Pro naše účely budeme potřebovat vyšší intenzitu šumu, takže si příslušným posuvníkem navolíme hodnotu 100 %. V dialogu „Add Noise“ si nastavíme nahodilé uspořádání šumu (volba „Distribution/Rozložení“= „Gaussian/Gausovské“) a protože budeme chtít vytvořit pouze nebarevný šum, tak si zde i zaškrtneme políčko „Monochromatic“ a potvrdíme příkazem „OK“ („Monochromatický“; viz obr. 7).

Obr. 6

Obr. 7

Vidíme, že se nám černou barvou vyplněná vrstva vyplnila texturou umělého šumu. Námi vytvořený šum je příliš ostrý, a proto ho pomocí příkazu „Blur More“ („Rozostřit více“) trochu rozostříme (viz obr. 8). Tak a nyní bude nutné pomocí vrstvy úprav „Levels“ („Úrovně“; viz obr. 9) specificky upravit nastavení kontrastu, abychom se dopracovali ke kýžené hustotě padajících vloček.

Obr. 8

Obr. 9

V dialogu vrstvy úprav „Levels“ si nastavíme všechny tři posuvníky zhruba do pozice, kterou vidíte na obrázku níže (viz obr. 10; hodnoty: 142/1/182). Poté potvrdíme vrstvu úprav „Levels“ příkazem „OK“ a sloučíme ji s vrstvou pod ní (klávesová zkratka „Ctrl-E“; viz obr. 11).

Obr. 10

Obr. 11

Protože chceme nasimulovat efekt pohybově rozostřené vločky sněhu, který je charakteristický pro fotografování s delšími expozičními časy (například časy 1/30 s či 1/6 s apod.), tak budeme muset použít filtr pro tvorbu pohybového rozostření („Motion Blur“), který nalezneme v menu „Filter/Blur/Motion Blur“ („Filtr/Rozostření/Rozmáznout“; viz obr. 12). V dialogu „Motion Blur“ nastavíme přirozeně vypadající úhel padání sněhu (tzn. hodnoty parametru „Angle/Úhel“= cca mezi 80 až 60 stupni) a hodnotu volby „Distance“ („Vzdálenost“) nastavíme na cca 10 (viz obr. 13). Vidíme, že jsme na obrázku vytvořili mírně rozostřené trajektorie padajících vloček.

Obr. 12

Obr. 13

Teď se v dané vrstvě zbavíme černé barvy, abychom na našem obrázku viděli pouze vytvořený padající sníh. Toho docílíme skrze změnu režimu prolnutí aktivní vrstvy, který nastavíme na mód „Screen“ („Závoj“; viz obr. 14). Není se třeba děsit, že nyní není na fotografii efekt padání sněhu příliš vidět, neb ještě všechny úpravy nejsou hotovy.

Obr. 14

Pomocí několikanásobného duplikování vrstvy se „sněhem“ totiž daný efekt dostatečně zintensivníme. V našem případě jsme pomocí klávesového příkazu „Ctrl-J“ danou vrstvu zkopírovali 3x, aby byl na fotografii padající sníh dostatečně viditelný (viz obr. 15).

Obr. 15

Můžeme si všimnout, že náš padající sníh vypadá poněkud ploše a jednolitě. Je to dáno tím, že ve skutečnosti, když fotografujeme padající sníh, vypadají některé vločky, jež jsou blíže fotoaparátu, opticky větší, než je padající sníh opodál. Z tohoto důvodu budeme muset některou vrstvu se sněhem přetransformovat na větší rozměr, abychom daného efektu docílili. U vybrané vrstvy si aktivujeme nástroj „Free Transform“ („Libovolná transformace“; klávesová zkratka „Ctrl-T“; viz obr. 16 ) a v příslušné kontrolní liště zdvojnásobíme velikost upravované vrstvy (viz obr. 17). Následně provedenou transformaci potvrdíme klávesou „Enter“.

Obr. 16

Obr. 17

Protože při sněžení nepadají jen samostatné vločky ale také jejich „slepence“ (tzv. „sedláci“), tak si vrstvu, kterou jsme před tím zvětšili, upravíme pomocí filtru „Crystallize“, který ty správné shluky sněhových vloček pomůže napodobit. K uvedenému efektu nalezneme cestu skrze menu „Filter/Pixelate“ („Filtr/Pixelizace“; viz obr. 18). V dialogu filtru „Crystalize“ můžeme ponechat u parametru „Cell size“ („Velikost buňky“) výstupní hodnotu „10“ (viz obr. 19). Dialog potvrdíme příkazem „Ok“.

Obr. 18

Obr. 19

Nepřirozenou jednolitost padajícího sněhu můžeme rovněž eliminovat pomocí editace jednotlivých vrstev, které můžeme například rozumným způsobem otáčet (pomocí výše uvedeného nástroje „Free Transform“; viz obr. 20 ), či dále zvětšit jejich pohybové rozostření (pomocí již zmiňovaného příkazu „Motion Blur“ a korekcí nastavených hodnot parametru „Distance“; viz obr. 21).

Obr. 20

Obr. 21

Nyní jsme v podstatě u konce. Vidíme, že jsme na staticky vyhlížející fotografii zasněžené krajiny vnesli dynamiku padajícího sněhu. Vytvořené vrstvy vybereme v paletce „Layers“ (tj. klikneme na horní vrstvu, a pak při současném stisku klávesy „Shift“ klikneme na první vytvořenou vrstvu; viz obr. 22) a sloučíme je pomocí příkazu „Ctrl-E“ do jedné vrstvy (viz obr. 23). U sloučené vrstvy změníme režim prolnutí na „Screen“(viz obr. 24).

Obr. 22

Obr. 23

Obr. 24

Pokud se nám zdá (jako v našem případě), že v horní části fotografie není padající sníh příliš vidět, tak ještě můžeme provést následující úkony. Duplikujte si 1x či 2x vrstvu se sněžením (to proto, aby se ještě více zvýraznil efekt padajícího sněhu; viz obr. 25) a následně tyto vrstvy (pokud jsme jich zduplikovali více než jednu) sloučíme do samostatné vrstvy (viz obr. 26).

Obr. 25

Obr. 26

U sloučené vrstvy si založíme masku (viz obr. 27 a viz obr. 28) a tuto masku vyplníme lineárním přechodem (pomocí klávesové zkratky „G“ se přepneme do nástroje „Gradient/Přechod“;viz obr. 29; a lineárním přechodem mezi černou a bílou barvou vyplníme zvolenou masku vrstvy, pomocí táhnutí ukazatele nástroje zhruba do poloviny snímku; viz obr. 30).

Danou operací jsme ještě více zviditelnili padající sníh v horní polovině obrázku, kde před tím nebylo sněžení příliš vidět.

Obr. 27

Obr. 28

Obr. 29

Obr. 30

Pokud jsme s provedenými úpravami spokojeni, tak provedeme finální sloučení všech vrstev (viz obr. 31) a pozměněnou fotografii si uložíme pod jiným názvem (abychom si nepřepsali originální snímek; viz obr. 32).

Obr. 31

Obr. 32

Závěr
Samozřejmě je třeba k vytvořené simulaci padajícího sněhu přistupovat s určitou rezervou, protože napodobit věrohodně padající sníh je poměrně náročné a vyžaduje dosti cviku a času na vylaďování jednotlivých úprav. Proto, prosím, považujte náš tutoriál jako pouhé vodítko, které má za cíl vám ukázat jeden z možných způsobů, jakým lze v aplikaci Adobe Photoshop vytvořit iluzi padajícího sněhu na fotografii. Přejeme vám příjemné kouzlení ve Photoshopu.

Před a po úpravě:
(Pro náhled přejeďte nad obrázkem kurzorem myši):

Před a Po

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Zpracování  » Úpravy fotografií  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

šalebnost těchto triků divák odhalí

Autor: kaiman Muž

Založeno: 06.04.2010, 09:22
Odpovědí: 0

Pozorný divák zpozorní. Napodobenina věru není originál. Nejmarkantnější podvody jsou dva: Ten první zde vyplývá z výběru fotografie - ta je totiž zhotovena v docela fotogenickém počasí. Chumelenice si většinou vybere svou "fotogenickou" daň a odehraje se v plochém světle, které sotva udělá ty hezké plastické stíny na sněhu, jak je vidíme na obrázku.
Druhý problém je typický pro "prvoplánové" efekty tohoto druhu a vylámali si na něm zuby i zkušení filmaři vyzbrojení mohutnou kropicí a "umělosněhovou" technikou. Každý prostě vidí, že sněží jen "v jedné vrstvě". A dál nic. Chybí tomu ta perspektiva skutečného sněžení, kdy vzdálenější objekty jsou méně zřetelné, víc a víc rozbitější houstnoucí clonou sněžení. Na snímku tedy divákovi tzv. "něco vadí". Chybí taková ta "sněžná" perspektiva. Navíc, a to opět zvýrazňuje nevhodně vybraný záběr, v druhém plánu fotografie je spousta detailních obrazových informací (dětské hřiště...), které vidíme stejně zřetelně jako kůru stromu v popředí. Konečně pan Poláček to říká jasně a výstižně: "jak lze do jisté míry na fotografii nasimulovat efekt padajícího sněhu".
Takže lepší je skutečný sníh, letos ho bylo až dost, včetně toho sněžení. Co říkáte? :-)

Odpovědět na příspěvek

No páni...

Autor: Pitrs Muž

Založeno: 06.04.2010, 12:08
Odpovědí: 2

Tohle je velká tragédie. Nemyslím to urážlivě, jen popisuju, co vidím.

Odpovědět na příspěvek

RE: No páni...

Autor: JT Muž

Založeno: 06.04.2010, 21:24

tyhle triky jsou dobre pri lidi co pouzivaji Photoshop kro kresleni ne pro fotografy


http://www.youtube.
com/watch?v=qWuGCA84XQk ehm...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: No páni...

Autor: sketch Muž

Založeno: 07.04.2010, 17:01

ako "kreslic" hovorim ze je to nepouzitelne aj pre kreslenie... Tie chyby ktore tam su sa tykaju aj foto aj pre digital paintingu. Chyba tomu hlbka, rozna velkost vlociek a ak snezi takto nahusto tak daleko v pozadi to vnimame pomaly ako bielu "hmlu" (mlhu:-) Navyse ta ultra kontrastna cb fotka tomu dost ublizuje kedze prave v tej bielej hmle by sa cierna v pozadi velmi stracala. Osobne by som okrem toho blurnuteho sumu pracoval este aj s rucne umiestnenymi vlockami najma v popredi, tiez nemusia mat vsetky uplne totozny sklon, posobi to moc matematicky, miestami mala odchylka od normalu by mohla pomoct

Odpovědět na příspěvek

nič nové

Autor: klingo Muž

Založeno: 07.04.2010, 22:24
Odpovědí: 0

z ohľadom na predchádzajúce články autora ma takýto nezmysel vôbec neprekvapuje.

Odpovědět na příspěvek

Páni

Autor: Hugo Muž

Založeno: 12.04.2010, 12:16
Odpovědí: 0

Ještě tam chybí \"naťapat\" pár vloček patřičně tvarovanou stopou...

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: