Svět, který měl zmizet – Vladimír Železný - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Výstavy

Svět, který měl zmizet – Vladimír Železný

Svět, který měl zmizet – Vladimír Železný

11. května 2015, 08.21 | PhDr. Vladimír Železný (1945), novinář, publicista, popularizátor vědy, astronomie, astrofyziky a fyziky, oceněný Cenou Československé akademie věd, televizní scénárista a režisér, autor knih, politik, senátor, poslanec Evropského parlamentu, místopředseda euroskeptické frakce Evropského parlamentu a místopředseda jejího Výboru pro víno a vinohradnictví.

A také mluvčí Občanského fóra, podnikatel, manažer, zakladatel a ředitel celoplošné televize, televizní komentátor. Zakladatel a místopředseda Společnosti Franze Kafky. Sběratel českého moderního výtvarného umění, který vybudoval největší soukromou a veřejně přístupnou sbírku u nás. Ale také zakladatel vinařství, autor publikací o víně, včetně světově oceněných Dobrých rad milovníka vína. 


Fotograf, který fotí už 57 let a 50 let fotografie publikuje. Výstava, kterou právě sledujete, je jeho patnáctou fotografickou výstavou. Člen Asociace profesionálních fotografů. Posledních dvacet let své fotografické tvorby věnuje zachycení židovského života, zejména ortodoxních komunit. 

Dnes už je méně astronomem, méně politikem, méně manažerem. Ale zůstal fotografem, který pije víno. 

Výstava je o světě, který už dávno neměl být. O světě chasidů, chudých ortodoxních Židů, kteří ve východní Evropě, v prostoru mezi Běloruskem a Bukovinou a mezi Polskem, Haličí a jižní Ukrajinou, zahájili v 18. století obrodu strnulého rabínského judaismu. Základem se stala nikoli mudrlantská učenost, ale radost. Zpěv a tanec byl náhle závažnějším krokem ke spáse, než chladná a odborná talmudistická disputace. Chasidismus vybízel ke snění, k vřelosti, dával víře pocit obnovy, probouzel svůdný pocit nového začátku. Každý záchvěv i naivní radosti pak přibližoval okamžik příchodu vysněného Mesiáše. 

Chasidské hnutí vytvářelo novou pospolitost, ve které i ten nejubožejší a nejprostší měl svým každodenním konáním podíl na spáse světa. Chasidský svět nakažlivé prostoty byl ale současně světem mystických příběhů, v jejichž středu stojí cadik, jejich milovaný zázračný rabín. Nepopiratelná a absolutní autorita, požívající bezmeznou důvěru. Každý jeho jednoduchý úkon, i zapálená fajfka, měl náhle duchovní smysl větší, než talmudické výklady. Ve svém židovském jazyce, v jidiš, si stále dokola vyprávěli o jeho zázracích, o jeho schopnosti komunikovat s vyššími světy. Lidový svět prosté radostné víry se tak náhle ocital v dotyku s nepřístupným a komplikovaným světem kabaly. A nic mezi tím! 

Svět chasidů po dvě staletí přežíval východoevropské pogromy, které s krutou pravidelností vyvražďovaly a vypalovaly jejich městečka, jejich chasidské štetly. Ten poslední, celoevropský pogrom zvaný šoah, už chasidismus v Evropě nepřežil. Většina těch radostných lidiček skončila v německých plynových komorách a prolétla komínem Osvětimi. Ti, co náhodou přežili, dali základ chasidským komunitám v Izraeli, ve Spojených státech a na několika málo dalších místech světa. 

Ale jsou tu, jsou zpět. Opět přibližně každý desátý Žid na této planetě je chasid. Už jich je opět téměř milión a půl chasidů, kteří vedeni svými cadikim, očekávají a také připravují příchod Spasitele. A dál si v jidiš vyprávějí příběhy o zázračných rabínech. O těch dnešních i těch minulých.

 

Výstava probíhá od 16. 4. do 31. 5. 2015 v Nikon Photo Gallery, Újezd 19, Praha 1 - Malá Strana.

 

Zdroj: Nikon Photo Gallery /www.nikonphotogallery.cz/

 

 

Zdroj: http://www.nikonphotogallery.cz/event.php/view/38d6a8d2749d11e49ef90030486317a6

Svět, který měl zmizet – Vladimír Železný

Tématické zařazení:

 » Novinky  » Výstavy  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: