Kde načerpat znalosti v oboru fotografickém a kam na školy? - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Praxe

Kde načerpat znalosti v oboru fotografickém a kam na školy?

1. října 2001, 00.00 | Často se nás ptáte, kde načerpat znalosti ve fotografickém oboru, jak trénovat nejrůznější fotografické techniky a jak dohledat informace o seminářích v oblasti klasické a digitální fotografie. Nuže - klikněte si na tento článek!

Mám velkou touhu fotografovat. V mé hlavě se rodí mnoho nápadů, ale nevím, jak je uplatnit v praxi, neboť je mé vzdělání v oblasti fotografické techniky dosti slabé. Proto bych se potřebovala informovat o tom, jaké jsou možnosti studia na středních, vysokých školách, nebo případně kurzy, které bych si ráda zaplatila a kolik takové školné vlastně stojí?

Jarmila Nevyučilová, Praha -(nepřeje uvádět svůj e-mail)

V České republice je mnoho škol, které je možné studovat, ale kolikrát je velmi obtížné dohledat informace o jejich adresách, nebo obsahu studijního programu, neboť je řada webových stránek fotografických škol ve vývoji a často se o jejich internetových adresách nedozvíte ani ve fulltextových vyhledavačích. Chce to zkoušet a hledat? Proto se na váš podnět snažíme sepsat jakýsi přehled s podrobnějšími adresami, které by vám pomohly usnadnit cestu k výběru střední, pomaturitní, či vysoké školy, zabývající se výukou fotografie jako celku (rozdělení na různé obory fotografie) či fotokurzů zaměřených na konkrétní téma – „Workshopy“. Uvědomte si ale, že workshopy – „rychlokvašky“ je třeba navštěvovat vícekrát!, neboť látka se nevstřebává jako novodobý krém do vaši přenádherné a sladce voňavé pokožky, nýbrž je ji třeba absorbovat postupně. Zkrátka řečeno – nic není zadarmo a člověk musí obětovat dostatek času, aby pochopil, oč vlastně v daném oboru běží – (něco za něco).

A nyní do školičky!!!
Střední škola
Nejznámější fotografická „střední škola“, která se nachází v pražském regionu je Pražská fotografická škola PFŠ, která byla založena 1. 9. 1972 a je známa také tím, že na ní vyučoval teorii a sdělování fotografického obrazu profesor Ján Šmok, o kterém jsme se zmiňovali v jednom z našich článků Jejím účelem je jakési vyplnění mezery mezi učňovským a vysokoškolským vzděláním. Nad touto školou nemusíte pochybovat, neboť je zapsána v obchodním rejstříku a je od 1. 9. 1998 akreditována na MŠMT ČR a její funkčnost spočívá v náhradě pomaturitního studia.

A jaké jsou ceny za studium na této škole?
Za studium ve formě denního studia zaplatíte 300 - 350 Kč měsíčně, ceny se rozdělují podle kurzu pro úplné začátečníky nebo pokročilé. Za studium ve formě večerního studia zaplatíte pochopitelně větší částku - 3 500 Kč, za studium ve formě dálkového studia zaplatíte 8.000 Kč. Více informací najdete na této stránce

Ukázky prací pro změnu najdete na tomto odkazu stejného webu. Fotografie, které se před vámi objeví na monitoru - ostatně jak uvidíte, vám ukážou, jakým směrem vás škola může zasvětit do tajů tohoto velmi zajímavého oboru. Se svolením jsme si dvě velmi pěkné dovolili "otisknout".

   

Snímky, které jsme převzali z webu, jsou celkem zdařilé a prezentují tu část fotografické výuky - foto nalevo - snímek pořízený delší expozici za použití stativua obrázek vpravo prezentuje výuku techniky, jak fotografovat zátiší po vzoru piktorialistické tvorby - např. (napodobování klasické malby holandských malířů ve fotografii). To je koneckonců běžná rutina výuky na všech školách tohoto zaměření. Mezi další učivo patří výuka v oblasti inscenované tvorby, fotografie architektury, základů reklamní fotografie atd.

FAMU - tedy Filmová akademie muzických umění má sídlo v Praze. Ve světovém měřítku má mezi fakultami celkem dobré jméno, a proto se na ni kromě českých studentů hlásí poměrně velké množství studentů zahraničních, kteří platí speciálně stanovené školné. Naše řeč je samozřejmě o katedře fotografie, neboť kromě této katedry je možné ještě studovat režii, produkci, kameru atd. Přednášky na katedře Famu probíhají paralelně v českém i anglickém jazyce. Občas na fakultu zavítají takové osobnosti ze světa české fotografie, jako např slovenský fotografTONO STANO - přezdívaný (druhý Drtikol) - (fotografie vlevo nahoře). Byl jsem jednou osobně na jeho přednášce (na přednášku může každý, kdo má zájem), pokud není zrovna přeplněno. Přednáška mi připadala naprosto výborná - ze strany TONA STANA, neboť mluvil o tom, že oblast umělecké fotografie je naprosto individuální záležitostí a nikdo by v podstatě neměl právo vznést ortel nad tím, zda je jeho pojetí prostřednictví fotografického obrazu správné či nesprávné, i když z jeho úst byla vznešena tak trochu křivda vůči pedagogům - ano jsou nepochybně potřeba - v oblasti technologie a dějin fotografie, a ta pochopitelně vyžaduje mravenčí práci. Za to jsme vděčni Phdr. Vladimíru Birgusovi, který je v této oblasti opravdový expert a dalším - jako je (budu jmenovat klasickou sestavu pedagogů FAMU) - Vedoucí katedry Miroslav Vojtěchovský - nyní ve Washingtonu, kterého z těchto důvodů podle informací studentů 5. ročníku zastupuje Mgr. Kozlík. Další zajímavou předností FAMU je pedagogická, ale i rozsáhlá fotografická práce známého moravského sociálního dokumentaristy Jindřicha Štreita, pocházejícího ze Sovince. Je známý svými sociálními dokumenty (Sovinec, Japonsko, Romské vesnice, Staroměstské náměstí - pustil se i do dokumentu drogové tématiky, která dle mého názoru nedopadla zrovna šťastně). Každopádně je to pracovitý člověk, takže klobouk dolů - jeho přednášky bych rozhodně nevynechával. Jako další pedagogy mohu uvést dokumentaristu Viktora Koláře, Pavla Diase, Zdeňka Kirschnera, Štěpána Grygara - (moderní tendence ve fotografii), či Milotu Havránkovou, která má na starosti předmět- "intermediální tvorba", kterou například na ITF (škola, ke které se ještě dostaneme) vyučuje známý "intermediální tvořec" Aleš Kuneš, který mimochodem velmi často publikuje v časopise ATELIÉR velmi zajímavé články o moderních tendencí ve fotografii a výtvarném umění ... a ještě malá připomínka k FAMU. Připadá mi v poslední době příliš zaměřena na sociálně dokumentaristickou tvorbu, což některé studenty tak trochu může odradit! Umělci přeci nemohou příliš filozofovat a přemýšlet, co vlastně fotografují. Jejich náměty vyvěrají přímo z duše - nevědomě a poté jsou zobrazeny na filmový materiál. Je to jako "akční malba" - uvolnění svých pocitů, emocí. Teorie a filozofické konstatování patří spíše pravověrným historikům - filozofům!. Kdyby si totiž umělec z analytického hlediska uvědomoval, co za jeho tvorbou skutečně je - nemusel by ji v podstatě vůbec vytvářet. Ne nadarmo se říká, že umění je v podstatě výborná terapie pro citlivého ducha. Miroslav Vojtěchovský má samozřejmě oprávněně poněkud jiný názor - Snaží se i o rozšíření výuky do oborů sociálních věd. (Historie, vývoje filozofie, sociologie či různých směrů v náboženství). Mezi další aktivity školy budou pochopitelně různé tvůrčí dílny, workshopy a další. Školu naše redakce pochopitelně DOPORUČUJE!
Katedra fotografie se přibližně na dva roky stěhuje!
Podle nejnovějších informací se stěhuje do Nových Butovic - (Radlická ulice), což je trochu z ruky, jak uvedl jeden ze studentů. Stěhuje se z důvodů rekonstrukce bodovy původní, která má sídlo na Smetanově nábřeží 2, 116 65 Praha 1.

Slezská univerzita v Opavě, filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Institut výtvarné fotografie
Katedra fotografie na Slezské univerzitě v podstatě poskytuje jako jediná v České republice tzv. bakalářské studium (tříleté), kterým student ještě před nedávnem ukončil právoplatně - dle zákonu o vysokých školách své studium titulem Bc. Dnes již škola nabízí i pokračování studia formou nástavby - magisterského studia (zkr. Mgr.). Student se ale v průběhu tříletého studia musí dostatečně projevit a ukázat píli a talent, aby obstál v konkurenci, neboť zájemců o studium na této škole je dosti veliký a z těchto - pochopitelných - důvodů je prováděna selekce. Na všechny se prostě nedostane - je nás moc, kdo by chtěli...Slezská univerzita v Opavě, Centrum pro IVF

A kdo vede Institut výtvarné fotografie?
(Tuto školu jsem studoval, takže vám mohu podat informace ohledně svého subjektivního pohledu na ni) Školu vede kdo jiný než Doc. Phdr. Vladimír Birgus - špičkový odborník přes dějiny fotografie, přednášející často také v USA, Mgr. Jiří Siostrzonek - velmi sympatický a vtipný sociolog (zástupce vedoucího) a Vojtěch Bartek - který vykonává funkci tajemníka. Pozor, nemá rád Pražáky, ale myslí to samozřejmě jako recesi. Za dob, kdy jsem školu studoval, jezdil ve Volze černé barvy.

Bližší charakteristika školy a studijní program

Studijní program školy se klasicky rozděluje do témat výuky jako: Krajinářská fotografie Mgr. Jan Pohribný, fotografie aktu (M.Stibor), nové trendy ve fotografii, základy reklamní fotografie, psychologický a klasický portrét (Borovička), dějiny fotografie a umění (V. Birgus), sociologie, psychologie umění, intermediální tvorba (Aleš Kuneš). Jedním z dalších směrů ve fotografické tvorbě, který by se dle mého názoru mohl vyučovat, je "konceptualismus", který má podle zpráv studenta 5. ročníku Davida Hanykýře velkou oblibu v Německu. Vedení Famu je ale prý proti - nemá konceptualismus příliš v oblibě - a přitom je to báječný umělecký směr, který nakonec uplatnění zcela jistě najde. A ještě pár postřehů o fotografické školičke ITF. Je báječná v tom, že jsou pedagogové v bližším kontaktu se svými studenty. Večery na studenském baru často vedly k diskuzím o umění, fotografii, filozofii, na dlouhých stolech byly rozloženy studentské fotografie v řadách, což vedlo k mnoha konfrontacím a diskuzím. Na tyto léta vzpomínám v dobrém. Samotná výuka probíhá na Horní Bečvě v krásné beskydské přírodě. Přednášky a ubytování probíhají v rekreačním středisku TONAK - nejsem si jist, zda-li neproběhly změny, ale to jistě zjistíte na studijním či personálním oddělení. -


Adresa školy: Institut tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity
Bezručovo nám. 13 746 01 O P A V A
Tel.: 0653 / 684 383, 684 385, 684 111
Fax: 0653 / 21 69 48

Na závěr:
Středních a vysokých škol přibývá - také kurzů, které nabízí rychlé a účelné školení zabývající se výukou zacházení s fotografickou technikou. Otázkou je, zda je výhodnější studovat několik let odbornou školu a získat diplom či zaplatit rychloškolení, které je pochopitelně třeba pravidelně navštěvovat - to je podmínka - vstřebání látky nejde hned! - mluvili jsme o tom v úvodu článku. Workshopů je celá řada - můžeme například uvést snahu pod vedením šéfredaktorky Daniely Mrázkové. Fotografie magazín provádí tříhodinové fotografické školení pod vedením odborníků. Pokud jste zmíněný fotokurz navštívili, připište svůj názor .Server Grafika samozřejmě - jak jistě víte - pořádá workshopy a semináře o digitální fotografii, které svým obsahem vyplńují mezeru, zcela chybějící v České republice a do budoucna se bude snažit uplatňovat semináře o aplikaci digitální fotografii v umělecké (akt a portrét) a reklamní fotografii. Postarám se o to osobně s Janem Březinou. Ve společnosti panuje mýtus, že uměleckou fotografii lze provozovat jen prostřednictvím klasické fotochemické technologie fotografie - a to je samozřejmě předsudek! Pár článků zabývajících se touto tématikou uveřejníme na serveru Grafika jako doplněk k seminářům, které přednášejí skuteční odborníci ve svém oboru digitálního zobrazení.
Filozofie serveru Grafika a Fotografování bude nést prapor s logem "United heads". A ještě jednou na závěr - o všech dalších možných studií na středních či vysokých školách vás budeme pravidelně informovat v dalších příspěvcích na toto téma.

Tématické zařazení:

 » Praxe  

 » Praxe  » Vzdělání  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: