GIMP - 8. Složená scéna - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Recenze

GIMP - 8. Složená scéna

23. července 2008, 00.00 | Vytvoření některých fotografií je velice obtížné, nebezpečné nebo zcela nemožné. V těchto případech si můžeme pomoci složením scény z několika předem připravených snímků. Budoucí výsledek naší ukázky může velice dobře posloužit pro výuku „Bezpečnosti silničního provozu“. Jde o noční můru všech rodičů - malá holčička vbíhá za míčem přímo pod projíždějící auto.

::GIMP - 1. Začínáme s úpravami fotografií
::GIMP - 2. Instalace, změna rozlišení, doostření
::GIMP - 3. Úrovně, převod barevné fotografie na černobílou
::GIMP - 4. Co přinesla verze 2.4
::GIMP - 5. Klonování a záplaty
::GIMP - 6. Simulace menší hloubky ostrosti
::GIMP - 7. Rámečky
::GIMP - 8. Složená scéna

Vytvoření některých fotografií je velice obtížné, nebezpečné nebo zcela nemožné. V těchto případech si můžeme pomoci složením scény z několika předem připravených snímků.

Budoucí výsledek naší ukázky může velice dobře posloužit pro výuku „Bezpečnosti silničního provozu“. Jde o noční můru všech rodičů - malá holčička vbíhá za míčem přímo pod projíždějící auto.

Představme jednotlivé snímky, z nichž bude scéna složena. Pozadí snímku bude tvořeno autem, vyjíždějícím ze zatáčky.

Pozadí

Snímek holčičky pro popředí byl získán ve zcela bezpečném prostředí

Holčička

a bez míče by scéna nebyla úplná.

Míč

Na první pohled je zřejmé, že s uvedenými fotografiemi není možné dosáhnout zcela dokonalého výsledku. Bude-li tedy vaším cílem složená scéna, ve které ani velice zkušený pozorovatel nedokáže odhalit nic podezřelého, budete pro ni muset všechny snímky připravit při shodném osvětlení a stejným ohniskem objektivu. Cílem naší ukázky není dokonalá složená scéna, nýbrž naznačení postupu, kterým se k ní lze dopracovat.

Otevřeme v GIMPu snímek, určený pro pozadí a uložíme ho pod názvem nebezpecne_hry.xcf. Připomínám, že příponu XCF – nativní formát GIMPu volíme proto, aby bylo možné kdykoli práci přerušit, bez ztráty vrstev, pomocných linek apod. Vrátíme se zpět na dříve vytvořený snímek „nebezpecne_hry.xcf“ a vytvoříme novou vrstvu „holcicka“.

Nová vrstva

Stejným postupem vytvoříme další vrstvu, kterou nazveme „mic“. Všimněte si, že rozměry nově vytvořené průhledné vrstvy odpovídají celkovým rozměrům obrázku s pozadím. Otevřeme snímek holčičky a přečteme si jeho rozlišení 1791 x 2017 bodů v tituku okna.

Velikost snímku

Před zkopírováním holčičky do vrstvy "holcicka" v obrázku nebezpecne_hry.xcf, musíme její snímek zmenšit tak, aby jeho výška nebyla větší než výška snímku pozadí. Použijeme příkaz „Obrázek – Velikost obrázku“ a výšku snímku nastavíme na 500px.

Snížení rozlišení snímku

Upravený obrázek holčičky si zkopírujeme do schránky pomocí příkazu „Upravit – Kopírovat viditelné“. Vrátíme se k obrázku nebezpecne_hry.xcf a zvolíme si jako aktivní vrstvu „holcicka“

Vytvořit novou vrstvu

a vložíme do ní v předchozím kroku připravený obsah schránky pomocí příkazu „Upravit – Vložit“. Upravíme umístění vrstvy „holcicka“ na přibližně správnou pozici pomocí příkazu „Nástroje – Nástroje transformace – Přesun“ a vlečení myši.

Přesun vrstvy

V následujícím kroku provedeme totéž s obrázkem míče.

Vložení míče

Jednotlivé vrstvy máme připraveny. Obrázek míče byl sejmut při mnohem ostřejším světle, než zbytek obrazu. Pro jeho zjemnění použijeme příkaz z roletového menu „Barvy – Křivky“. Připomínám, že aktivní musí být vrstva "mic".

Křivky

Vymaskování (vykrytí) holčičky a míče provedeme buďto pomocí osvědčeného postupu pomocí rychlé masky popsaného v šestém dílu seriálu.

Scéna po vykrytí

Kompozice scény není ideální. Začneme ořezem obrázku pomocí příkazu „Nástroje – Nástroje transformace - Ořezat“ a posunem míče pomocí příkazu „Nástroje – Nástroje transformace - Přesun“ blíže k holčičce. Patník, který „vyrůstá“ holčičce z hlavy vyretušujeme pomocí klonovacího razítka (Nástroje – Kreslicí nástroje – Klonovat) viz pátý díl seriálu.

Scéna po ořezu

V následujícím kroku se přepneme do vrstvy „mic“ a roztočíme míč pomocí příkazu „Filtry – Rozostření – Rozmáznutí pohybem“. Všimněte si typu rozmáznutí, který je nastaven na hodnotu "Radiální".

Roztočení míče

Míč musí za daného světla vrhat stín na vozovku. Nezbývá, než jej vytvořit. Do nově vytvořené vrstvy „stin_mice“ vybereme elipsu pomocí funkce „Výběr eliptických oblastí“ z panelu nástrojů a vyplníme ji černou barvou pomocí funkce „Plechovka“.

Stín míče - Plechovka

Černou elipsu rozmažeme pomocí funkce „Filtry – Rozostření – Rozmáznutí pohybem“. Tentokrát bylo pro naši ukázku zvoleno „Lineární“ rozmazání, které napodobí rozmazání skutečného stínu míče vlivem jeho pohybu.

Stín míče - Rozmaznuti pohybem

Vrstvu se stínem podsuneme pod vrstvu s míčem, upravíme Krytí vrstvy na 60% a doladíme pozici stínu pomocí funkce „Nástroje – Nástroje transformace – Přesun“. A ejhle, míč už se nevznáší, ale spořádaně se kutálí po silnici.

Stín míče

Pro vytvoření stínu běžící holčičky použijeme odlišný postup. Nejprve si zkopírujeme vrstvu „holcicka“ do nové vrstvy „stin_holcicky“. Přepneme se do nově vytvořené vrstvy a vybereme obrys holčičky pomocí spuštění funkce Magická hůlka, přesněji „Přibližný výběr – výběr spojitých oblastí podle barvy“ a kliknutím do plochy mimo holčičku. Funkci je také možné spustit pomocí klávesové zkratky „U“.

Stín holčičky - Výběr

Výběr invertujeme výběr pomocí „Vybrat – Invertovat“ a vyplníme vybranou oblast černou barvou pomocí nástroje „Nástroje – Kreslicí nástroje – Plechovka“.

Stín holčičky - Plechovka

Stín holčičky rozostříme pomocí funkce „Filtry – Rozostření – Gaussovské rozostření“ s „Poloměrem rozostření“ nastaveným na hodnotu 20 obrazových bodů.

Stín holčičky - Gaussovské rozostření

Vytvořený stín promítneme na vozovku pomocí funkce „Nástroje – Nástroje transformace – Perspektiva“.

Stín holčičky - Perspektiva

Nastavíme krytí vrstvy "stin_holcicky" na 60%. Přepneme se do vrstvy „stin_mice“ a pootočíme stín míče pomocí funkce „Nástroje – Nástroje transformace – Rotovat“ tak, aby jeho směr co nejpřesněji souhlasil se stínem holčičky. Je možné, že budete muset po rotaci vrstvu se "stin_mice" mírně posunout.

Stín míče - Rotovat

Odmažeme konec stínu, přesně nesouhlasící s nohama holčičky a kýžená nebezpečná scéna je připravena.

Nebezpečné hry

K uvedenému postupu bych rád dodal. Nechápejte jej jako dogma. K podobnému výsledku lze dojít několika různými cestami. Kvalita výsledku ale bude vždy přímo úměrná dokonalosti zdrojových snímků a vaší pečlivosti při jejich spojení do jedné složené scény.

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Praxe  

 » Ostatní  » FotoTechnika  

 » Zpracování  » Úpravy fotografií  

 » Praxe  » Základní postupy  

 » Recenze  » Recenze - software  

 » Recenze  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: