Photoshop tutoriál: Tvorba efektu infračervené fotografie - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Tipy & triky

Photoshop tutoriál: Tvorba efektu infračervené fotografie

21. listopadu 2008, 00.00 | Dnes jsme si pro vás připravili Photoshop tutoriál věnovaný některým technikám, které částečně napodobují infračervený filtr. Pomocí nich lze dosáhnout velmi neobvyklého a kreativního vzhledu fotografií. Pokud jste vyznavači výtvarného experimentování ve Photoshopu, je tento tutoriál určen právě vám.

Infračervená fotografie je obor, který již má za sebou letitou tradici. Patří k velmi osobitým a výtvarně kreativním technikám fotografické práce, pomocí kterých jsou zhotovovány neobvyklé fotografie zobrazující svět ve vizuálně nereálné podobě. Světelné záření, díky kterému vůbec může fotografie jako obor existovat, je určitým typem elektromagnetického záření. Vidění lidského oka je schopné zachytit pouze omezené spektrum světelného záření (vlnové délky elektromagnetického záření od cca 400 do cca 700 nm). Pokud jsou vlnové délky světelného záření menší než 400 nm či naopak větší než 700 nm, jsou pro člověka neviditelné. Mezi tento typ „neviditelného“ záření patří, mimo jiné, právě infračervené světlo s frekvencí vlnových délek od cca 700 nm do cca 1 200 nm.

Infračervené světlo je různými povrchy odráženo či pohlcováno, a to má rozhodující vliv na „jiné“ zobrazení okolní reality, než kterou vidíme běžně okem. V dobách, kdy se fotografovalo pouze na kinofilm, se infračervená fotografie zhotovovala pomocí speciálních filmů, které byly citlivé na infračervenou složku světelného záření a dokázaly ho zachytit na výsledné fotografii. Dnes dominuje éra používání digitálních fotoaparátů. Primárně je infračervené světlo považováno při konstrukci snímačů digitálních fotoaparátů za nežádoucí a proto je na povrchu senzoru proti němu zabudována ochrana v podobě filtru. Naštěstí tento filtr nefunguje na 100 % a proto je dané světlo možné snímat pomocí pomocí speciálních filtrů (například filtr Hoya R72 či Harrison & Harrison 89B a jiné), které lze upevnit před objektiv. Efekty infračervené fotografie, které lze docílit pomocí těchto speciálních filtrů, jsou značně osobité a svým způsobem nenahraditelné. Více se o infra-fotografii může dočíst například v našich minulých článcích (zde či zde).

Tento Photoshop tutoriál vám přináší dvě techniky vybrané z nepřeberného množství jiných technik, pomocí kterých je digitálně simulován (částečně) infračervený efekt v Photoshopu. Prosím berte tento tutoriál jen jako pouhou inspiraci k experimentování, na jehož konci budou upravené fotografie vypadat velmi „surreálně“. Ne každý divák je ochoten tuto kreativní snahu ocenit a navíc je třeba daných technik používat s citem, protože můžete i jinak hezkou fotografii znehodnotit necitelně provedenou úpravou. Pracovat je třeba na vhodné fotografické předloze, u které příslušné úpravy dokáží esteticky vyniknout. Pokud jste připravení, můžeme začít.

Technika A

Tato technika je vhodná pro uživatele Photoshop verze CS3. Využívá totiž k napodobení infračerveného efektu mimo jiné i vrstvu úprav „Black and White“ a její preset „Infared“, který se objevil ve Photoshopu až od jeho CS3 verze.

Otevřeme si snímek, na kterém si chceme vyzkoušet danou techniku. Vhodné jsou především snímky s dominancí zelené či modré barvy. Dole v paletce „Layers“ (Vrstvy) vyberte z roletky vrstvu úprav „Black and White“.

Cesta k BW vrstvě úprav

Nahoře si v dialogu vybereme preset „Infrared“(Infračervený) a provedeme podle svého uvážení a povahy snímku změnu nastavení u barev „RED“ (Červená), „Yellow“ (Žlutá) a „Green“ (Zelená). V našem případě jsme nastavili R= -68 %, Y= 118%, G=142 %.

Vybereme preset „Infrared“

Modifikujeme nastavení u těchto barev

Klikneme zpět na vrstvu „Background“ (Pozadí) a zduplikujeme ji (klávesy Ctrl + J). Všechny ostatní vrstvy si můžeme dočasně zneviditelnit, aby nás nyní nerušily (Kliknutí na symbol „Oka“ v paletce vrstvy). V paletce „Channels“ (Kanály) si vybereme „Green“ kanál.

Duplikujeme vrstvu „Background“ a dočasně zneviditelníme ostatní vrstvy pro větší přehlednost

V paletce „Channels“ vybereme „Green“ kanál

Pro vyvolání zdání určité „zářivé éteričnosti“, která je charakteristická například pro infračervené kinofilmy, si nyní vybraný zelený kanál mírně rozostříme pomocí „Gaussian blur“ (Gaussovské rozostření). Nastavíme hodnotu rádius v rozmezí od 1 pixelu do cca 2,5 pixelu. V našem případě jsme nastavili rádius 1,5 pixelu. Potvrdíme „OK“ a vrátíme se zpět do RGB zobrazení (klikneme na RGB kanál).

Cesta ke „Gaussian blur“

Nastavení dialogu „Gaussian blur“

Návrat do RGB

Teď změníme u konkrétní vrstvy kopie pozadí režim prolnutí z režimu „Normal“ na režim „Luminosity“ (Světlost). Vrátíme se zpět na původní vrstvu pozadí a znovu ji zduplikujeme. Poté ji přetáhneme úplně nahoru v paletce „Layers“, aby byla první vrstvou odshora.

Změna režimu prolnutí rozostřené vrstvy na režim „Luminosity“

Duplikace vrstvy „Background“ a její přetažení úplně nahoru v paletce „Layers“ plus nastavení její průhlednosti na hodnotu 50%

U dané vrstvy nastavíme její průhlednost na 50 %. Jako poslední úkon nám u této techniky zbývá u vybrané vrstvy změnit její režim prolnutí na „Overlay“ (Překrýt).

Změna režimu prolnutí horní vrstvy na režim „Overlay“

A jsme u konce, před sebou můžeme vidět upravený snímek se sice nereálným, ale přesto trochu kouzelně podmanivým podáním barev. Pokud je vám tato barevná verze infra-efektu proti srsti, můžete daný snímek převést ve Photoshopu do škály šedé (například pomocí již zmiňované vrstvy úprav BW).

Zde je výsledek našich úprav před a po:

Před

Po

Verze „Po“ po převodu do škály šedé

Technika B

Tato technika napodobení infračerveného efektu je vhodná i pro uživatele starších verzí Photoshopu (od verze 7 a výše). Používá převážně vrstvy úprav a efekty jejich prolínání.

Nejdříve si otevřeme vhodnou fotografii, ve které například převládá modrá a zelená barva. Zduplikujeme si vrstvu „Background“ (Pozadí). Poté si otevřeme „roletku“ vrstev úprav, kterou nalezneme dole v paletce „Layers“ (Vrstvy) a vybereme vrstvu úprav „Selective color“ (Selektivní barva).

Cesta k duplikaci vrstvy

Duplikování vrstvy

Cesta k vrstvě úprav „Selective color“

V roletce dialogu „Selective color“ si najdeme a modifikujeme nastavení těchto barev „Cyan“(Modrozelená barva), „Blues“ (Modrá barva), „Whites“ (Bílá barva), a „Black“ (Černá barva). Detaily jejich nastavení uvidíte na obrázcích níže. Po nastavení příslušných hodnot u vybraných barev dialog „Selective color“ potvrdíme příkazem „OK“.

Nastavení barvy „CYAN“

Nastavení barvy „BLUES“

Nastavení barvy „WHITES“

Nastavení barvy „BLACK“

Založíme si novou vrstvu úprav, tentokrát si vybereme v příslušné roletce dialog „Channel mixer“ (Míchání kanálů). Ve spodní části dialogu si zaškrtneme volbu „Monochrome“ (Černobíle). Posléze si nastavíme hodnotu „Red“ (Červená barva) na 100 %, „Green“ (Zelená barva) na 200 % a hodnotu „Blue“ (Modrá barva) zadáme -200 %. Nastavení daných barev si můžete také provést podle svého „gusta“, ovšem pamatujte na to, že je nutné, aby vám v součtu vždy vycházelo celkem 100 %. Někdy se u simulace infračerveného snímku používá také toto nastavení: R=50 %, G=200 %, B=-50 %. Záleží na vašem vkusu a povaze snímku, jaké nastavení barev si zvolíte. Výsledek míchaní RGB kanálů (kontrast snímku) můžete korigovat posuvníkem „Constant“, který naleznete v dolní části dialogu. V našem případě jsme „Constant“ nastavili na -10 %. Potvrdíme „OK“.

Cesta k vrstvě úprav „Channel mixer“

Nastavení dialogu „Channel mixer“

Nyní změníme režim prolnutí u vrstvy úprav „Channel mixer“ (Míchání kanálů) na režim „Lighten“ (Zesvětlit). Na některých partiích snímku (například země pod stromem) jsme díky přílišnému kontrastu ztratili („přepálili“) detaily, proto si daná místa vybereme a pomocí masky do nich vrátíme kresbu.

Změna režimu prolnutí vrstvy na režim „Lighten“

V tomto případě bude pro výběr oblasti země pod stromem nejvhodnější použít nástroj „Pero“ či „Magnetické laso“, pokročilejší uživatelé mohou použít například nástroj „Color range“ v menu „Select“. Provedeme daný výběr. Nastavíme si černou barvu popředí (stiskem klávesy „D“ a „X“) a poté si výběr vyplníme černou barvou (klávesy Alt + Backspace). Díky tomu jsme si nyní ve vrstvě úprav „Channel mixer“ vytvořili masku, která kryje přepálené oblasti snímky. Nyní zrušíme aktivní výběr (klávesy Ctrl + D).

Vytvoříme cestu okolo inkriminované oblasti, např. pomocí nástroje „Pero“

Převedeme vytvořenou cestu na aktivní výběr (Ctrl + kliknuti na danou cestu v paletce „Paths“

Aktivní výběr zaplníme černou barvou popředí a tím vytvoříme maskování vybraných míst

Duplikujeme si vrstvu úprav „Channel mixer“ (klávesy Ctrl + J) a vytvořenou masku si invertujeme (klikneme na ní a použijeme klávesovou zkratku Ctrl +I). Několikrát na vybranou vrstvu úprav klikneme a otevřeme si ji. Posuvníkem „Constant“ nastavíme kontrast tak, aby na přepálených místech objevily zase ztracené detaily. V našem případě jsme „Constant“ nastavili na -26 %. Potvrdíme „OK“. Daná úprava je hotova.

Korekce přepálených míst pomocí posuvníku „Constant“ ve vrstvě úprav „Channel mixer“

Výsledkem této techniky je jakýsi efekt „měsíční“ infra-krajiny, jehož barevné provedení mohou ocenit především sympatizanti většího experimentování s barvami v Photoshopu. Pro ostatní „zdrženlivější“ uživatele může být vhodnější si daný „sci-fi“ barevný výsledek převést do stupňů šedi, ve kterém infra-červený efekt vytváří poměrně zajímavé kontrasty. Pro převod do monochromatického zobrazení stačí pouze změnit u obou vrstev úprav „Channel mixer“ režim prolnutí z „Lighteen“ (Zesvětlit) zpět na „Normal“. Pro tento obrázek je ovšem monochromatický režim nevhodný (naprosto zčerná a zmizí modrá vodní plocha).

Zde je výsledek našich úprav před a po:

Před

Po

Obě popisované techniky jsou jen „špičkou ledovce“ reprezentující kvanta možných dalších způsobů, jak se digitálně přiblížit kýženému efektu infračervené fotografie v prostředí Photoshopu. Tento tutoriál je spíše jen nápovědou, jak ve Photoshopu částečně simulovat efekt infračervené fotografie. Samozřejmě je na vás a na vaší kreativitě, jak daný postup budete provádět a modifikovat ho při procesu tvorby. Cit, výběr vhodné fotografie a především estetická sebekontrola je u daného typu obrazového experimentování naprosto na místě, vždyť ona nejvíc rozhodne, zda váš výtvor bude vypadat zajímavě či naopak odpudivě. Na závěr je třeba zdůraznit, že nejvěrohodnějších výsledků v infračervené fotografii dosáhnete jen pomocí „fyzického“ fotografování skrze zmíněné speciální infračervené filtry. Proto vážným zájemcům o infračervenou fotografii doporučujeme jejich koupi a používání.

Poznámka: Ilustrační snímky použité v tomto tutoriálu byly zakoupeny ve fotobance Shutterstock.com a podléhají autorským právům. Jakéhokoliv jejich další využití pro soukromé či komerční účely je zakázáno.

Další zajímavé zdroje o infračervené fotografii:

http://www.

https://www.grafika.cz/bazar/bazar---kupuji/stolni-tiskarny/fotograficke-filtry-v-digitalni-praxi-v-infracerveny-filtr-151268cz

http://www.

http://www.vrany.info/fotka-220-pouzivame-infracerveny-ir-filtr.htm

http://www.fotoroman.cz/techniques/infra.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_photography

http://www.wrotniak.net/photo/infrared/

http://www.lifepixel.com/index.html

http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/infrared%20dslr.shtml

http://www.dpfwiw.com/ir.htm

http://www.outdooreyes.com/photo94.php3

http://www.kenrockwell.com/tech/ir.htm

http://www.infraredphoto.co.uk/guide/

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Praxe  

 » Zpracování  » Úpravy fotografií  

 » Praxe  » Tipy & triky  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

ale jo ...

Autor: jarvy Muž

Založeno: 22.11.2008, 01:36
Odpovědí: 0

Dobrý nápad jak oživit některé fotografie, které nemají žádné velké ambice. Za pokus nic nedáte, a naučíte se (třeba) něco nového. Mě se nápad líbí ....

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: