Photoshop tutoriál: Zesvětlujeme stíny aneb digitální „blesk“ snadno a rychle - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Tipy & triky

Photoshop tutoriál: Zesvětlujeme stíny aneb digitální „blesk“ snadno a rychle

5. listopadu 2008, 00.00 | V dnešním Photoshop tutoriálu si názorně představíme pár vybraných technik na prosvětlování tmavých partií na snímku s minimálním ovlivněním úrovně ostatních jasů v obraze. Na konci článku si budete moci stáhnout hotové Photoshop akce pro aplikování daných technik.

Při fotografování existují situace, které zná snad každý fotograf. Například fotografování v protisvětle či příliš kontrastní světelná scéna nutí velmi často fotografy sáhnout k určitému záměrnému podexponování snímku, aby se takto vyhnuli „přepalům“ v obraze. Vznikají tak často velmi tmavé partie v obraze, díky kterým může být snímek ochuzen o některé zajímavé detaily. Takovéto podexponované snímky je vhodné upravit v nějakém pokročilejším editoru fotografií, například v Adobe Photoshopu.

V Photoshopu existuje celá řada různých nástrojů a technik, kterými lze řešit problém zesvětlení podexponovaných partií na snímku. Patří k nim samozřejmě například „Úrovně“(Levels) či „Křivky“(Curves), v novějších verzích Photoshopu také „Expozice“(Exposure) nebo „Stíny a světla" (Shadows / Highlight). Problém je, že obvykle chceme zesvětlit pouze stinné partie v obraze a zároveň si přejeme vyhnout se možné přeexpozici světlých částí obrazu (například obloha s mraky). Což například u nástrojů „Úrovně“, „Expozice“(Exposure) a „Křivky“(Curves) nemusí být pro méně zkušeného uživatele zrovna jednoduché.

Dalo by se říci, že jediný nástroj ve Photoshopu „Stíny a světla („Shadows / Highlight“) dokáže vcelku jednoduše a rychle selektivně zesvětlit stíny při současném zachování ostatních jasů v obraze. Tento nástroj se v aplikaci Adobe Photoshop nachází ovšem až od verze CS2. Uživatelé starších verzí Photoshopu (například Photoshop 7) mají tedy tak trochu smůlu a selektivní zesvětlování stínů musí provádět jinými cestami.

Proto si v rámci tohoto Photoshop tutoriálu představíme tři poměrně jednoduché alternativní techniky zesvětlování stínů ve fotografii, které jsou bez problémů proveditelné i ve starších verzích Photoshopu (od Photoshop 6 a výše). Tyto techniky je možné aplikovat přes akci Photoshopu a díky tomu tedy podstatně urychlit danou úpravu fotografií. Žádná z těchto tří technik nedokáže problém zesvětlování stínů řešit úplně. Také je třeba připomenout, že jejich účinnost vždy kolísá v závislosti na konkrétním typu upravovaného snímku (barvy v obraze a rozložení světel a stínů). Je tedy vhodné nastavením u těchto úprav individuálně korigovat (jinými slovy experimentovat) tak, aby ve finálním důsledku efekt dopadl co nejblíže vašemu záměru (například volba jiného režimu prolnutí vrstev či jiné nastavení průhlednosti vrstev). V následujících řádkách si dané tři techniky stručně popíšeme. Otevřete si tedy ve Photoshopu nějakou svoji podexponovanou fotografii a můžeme začít.

Zesvětlování stínů – Technika „A“

Tato technika vybírá a zesvětluje stíny pomocí zvoleného kontrastního kanálu a změny režimu prolnutí vrstev. Pro pozdější snadnou aplikaci této techniky si na začátek založíme nahrávání Photoshop akce (Photoshop si nahrává a pamatuje všechny naše úkony se snímkem, které lze poté automaticky provádět na dalších snímcích).

Paletku „Actions“ nalezneme v menu „Windows“ (či ji vyvoláme pomocí klávesové zkratky Alt-F9). V nastavení této paletky zvolíme příkaz „New Action“ a pojmenujeme si danou akci dle svého uvážení. Je možné si také v dialogu vybrat funkční tlačítko (Funkcion Key), kterým můžeme později nahranou akci spouštět. Potvrdíme příkazem „Record“ a tím zahájíme nahrávání (viz. obr. 1 a viz. obr. 2). Od této chvíle si bude Photoshop pamatovat vše, co se snímkem uděláme. Zkopírujeme si vrstvu „Pozadí“ (Background) příkazem „Layer via copy“ v menu „Layer“ (nebo klávesová zkr. Ctrl-J; viz. obr. 3).

Přejdeme do paletky „Channels“ (kanály) a zde vybereme obrazový RGB kanál, který je nejkontrastnější. Ten nám optimálním způsobem zobrazuje rozložení stínů a jasů a tím nám usnadní jejich pozdější výběr. Ve většině případů se jedná o kanál „RED“ (červená barva). Tento kanál kliknutím vybereme (viz. obr. 4). Vybraný kanál si duplikujeme (příkaz Channels/Duplikate Channel, viz. obr. 5). Kopii kanálu si podle sebe pojmenujeme a necháme ji vybranou. Pro pozdější jemnější výběr stínů je třeba si daný kanál mírně rozostřit. Zvolíme proto Gaussovské rozostření (Gaussian blur), které nalezneme v menu „Filter“/“Blur“/ „Gaussian blur“ (viz. obr. 6). Optimální nastavená míra rozostření („Radius“) závisí na velikosti rozlišení snímku. My jsme zde zvolili míru rozostření 4 pixely při rozlišení fotografie 8 Mpix. Při vyšším rozlišení fotografie je ji třeba více rozostřovat, samozřejmě s citem (viz. obr. 7).

Nyní se stisknutou klávesou Ctrl klikneme do vybraného rozostřeného kanálu a tím provedeme výběr jasů ve snímku (viz. obr. 8). Protože pro zesvětlení stínů potřebujeme jejich selekci převrátíme si aktuální výběr (menu „Select“/“Inverse“; viz. obr. 9). Klikneme na horní RGB kanál a tím se vrátíme zpět do barevného režimu (viz. obr. 10). Přesuneme se zpět do paletky vrstev („Layers“) a zkopírujeme si aktivní vrstvu (výběr máme stále aktivní, viz. obr. 11). Nyní bychom měli mít v dané vrstvě zkopírované pouze stinné partie ze snímku.

Teď si tuto vrstvu vyplníme šedou barvou. Uděláme to tak, že jako barvu popředí nastavíme šedou barvu (R: 128, G:128, B: 128) a přes menu „Edit“/“Fill“ nastavíme daný dialog dle obr. 12 (či použijeme klávesovou zkratku Alt + Backspace). Při vyplňování vrstvy šedou barvou nesmíme zapomenout mít stále aktivní výběr stínů („běhající mravence“). Nyní změníme u dané vrstvy její průhlednost („Opacity“, viz. obr. 13) na cca 45 procent. Míru průhlednosti si pochopitelně můžete zvolit dle svého uvážení. Platí, že čím je menší průhlednost vrstvy, tím je pozdější efekt zesvětlení stínů intenzivnější, nicméně tím více snímek ztrácí na své přirozenosti (ovlivnění saturace barev). Změníme režim prolnutí aktivní vrstvy z „Normal“ na „Color Dodge“ („Zesvětlit Barvy“, viz. obr. 14). Můžete sami vidět, že došlo k určitému projasnění stínů. Ještě provedeme zrušení aktivního výběru (menu “Select“/“Deselect“ či klávesová zkratka Ctrl+D). Sílu efektu lze korigovat změnou nastavení průhlednosti horní vrstvy. Na závěr sloučíme horní vrstvu směrem dolů (klávesová zkratka Ctrl + E; viz. obr. 16) a zároveň vypneme nahrávání akce (červené kruhové tlačítko). A jsme u konce. Na první pohled je patrné, že se nám zesvětlily stinné partie na snímku. Jste spokojení? Pokud ne, můžete zkusit další dvě techniky.

Ilustrační obrázky k popisované Technice „A“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesvětlování stínů - Technika „A“

Zesvětlování stínů – Technika „B“

Tato technika je poněkud jednoduší, nepoužívá přímý výběr stínů, nýbrž je postavená primárně na bázi efektů prolínání vrstev.

Otevřeme si fotografii v Photoshopu a můžeme si připravit nahrávání akce (viz. obr. 1). Zkopírujeme si vrstvu „Pozadí“ (viz. obr. 2) a změníme režim prolnutí vrstvy na „Luminosity“(„Světlost“, viz. obr. 3). Díky němu veškeré další úpravy budu ovlivňovat pouze světelnou stránku snímku, nikoliv jeho barevnost. Nyní si otevřeme dialog „Apply Image“, který nalezneme v menu „Image“ („Obraz“, viz. obr. 4). V daném dialogu „Apply Image“ si ponecháme většinu defaultně nastavených polí tak jak jsou. Jediné nastavení, které je pro nás vhodné měnit, jsou pole vybraného RGB barevného kanálu. Vybereme takovou RGB barvu, který je podle našeho soudu na snímku dominantní (v našem případě je nejvhodnější modrý kanál). Pokud se jedná o snímek s převahou zelených ploch (např. zelená louka či les), tak je logicky vhodnější zvolit zelený kanál. Ještě nezapomeneme v dialogu aktivovat pole „Invert“. Volbu „Mask“, kterou v panelu nalezneme dole, můžeme dle svého uvážení aktivovat či deaktivovat (viz. obr. 5). Samozřejmě je zde na místě různě experimentovat s rozličnými nastaveními, například u režimů prolínání, protože primárně záleží na vašem cítění a na typu snímku, jaké nastavení bude pro vás nejoptimálnější. Potvrdíme „OK“ a jsme u konce - vidíme, že se došlo k viditelnému prosvětlení tmavých částí fotografie. Představíme si dále ještě poslední techniku.

Ilustrační obrázky k popisované Technice „B“:

 

 

 

Zesvětlování stínů - Technika „B“

Zesvětlování stínů – Technika „C“

Coby poslední metodu zesvětlování tmavých partií v obraze si uvedeme techniku, která je především vhodná pro snímky, ve kterých jsou světlé partie fotografie soustředěny nahoře, zatímco podexponované části se nacházejí v dolní části. Například se může jednat o snímek krajiny s dobře exponovaným nebem a podexponovanou zemí. Tento efekt zesvětluje především dolní polovinu snímku, zatímco horní nechává takřka netknutou. Opět si otevřeme ve Photoshopu vhodnou fotografii a zkopírujeme si vrstvu „Pozadí“ (viz. obr. 1). Ujistíme se, že máme coby barvu popředí zvolenou bílou barvu. Dole v paletce „Layers“ otevřeme roletku vrstev úprav a vybereme volbu „Gradient Fill“ („Výplň Přechodem“, viz. obr. 2). Nastavení dialogu necháme netknuté a potvrdíme „OK“. Můžeme si všimnout, že dolní část fotografie se přechodově vyplnila bílou barvou (viz. obr. 3). Efekt dovršíme změnou režimu prolínání vrstev na režim „Soft Light“ („Měkké světlo“;viz. obr. 4). Nyní jsme již prakticky hotovi, dle svého gusta můžeme dále zvolit různé nastavení průhlednosti vrstvy úprav či pomocí masky odstranit daný efekt z míst, kde si nepřejeme aby byl aplikován. Na závěr horní vrstvu sloučíme dolů a jsme u cíle (viz. obr. 5). Před námi by se teď měla objevit fotografie, která má prosvětlené stíny v dolní polovině snímku. Horní polovina fotografie by měla být téměř nedotčená.

Ilustrační obrázky k popisované Technice „C“:

 

 

 

Zesvětlování stínů - Technika „C“

Doufáme, že uvedené techniky budou pro vás užitečné a že vám nabídnou použitelnou alternativní cestu (vedle Photoshop funkce „Shadow / Highlight“) jak řešit problém zesvětlení podexponovaných části ve fotografii. Na konci tohoto tutoriálu si lze stáhnout nahrané Photoshop akce, které se vztahují k výše popsaným technikám. Návod, jak tyto akce nahrát do vašeho Photoshopu, je v daném ZIP archivu přiložen. Na závěr je vhodné podotknout, že technik, dovolujících řešit uvedený problém v Photoshopu, je určitě nespočet. Tento tutoriál mohl zmínit jen některé. Plně to odpovídá specifické povaze Photoshopu jako takového, v němž je možné naleznout „spoustu cest směřujících do jednou cíle“.

Akce k tutoriálu si můžete stáhnout klepnutím na ikonku výše

Tématické zařazení:

 » Zpracování  

 » Praxe  

 » Zpracování  » Úpravy fotografií  

 » Praxe  » Tipy & triky  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: