Jaké jsou nejoblíbenější mýty v digitální fotografii? - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Základní postupy

Jaké jsou nejoblíbenější mýty v digitální fotografii?

12. března 2010, 00.00 | Řešíte se svým fotoaparátem otázky typu: Jak na měření expozice?, Automat nebo manuál?, Jak správně zaostřit?, Jak na práci s bleskem?, Co vlastně s RAW formátem? nebo: Jaký vliv má technika na výslednou fotku?... Pokud jste si odpověděli alespoň dvakrát kladně, pak je článek určen právě vám! I v digitální fotografii (stejně jako v jiných oborech) existuje mnoho hojně rozšířených mýtů a nepravd, my se nyní podíváme na ty nejpopulárnější!

Relevantní články:

::. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se můžeme dopustit s DSLR?
::. Vybíráme objektiv pro svou DSLR

V každém oboru existuje spousta mýtů, které jsou v lidech hluboce zakořeněny a jejich úspěšné “vymítání” je mnohdy až téměř nadlidským výkonem. Nejinak tomu je i v digitální fotografii. Není žádným velkým tajemstvím, že všechny mýty a legendy pramení především z nedostatku informací nebo informací značně zkreslených. Během redaktorské i lektorské praxe v IDIFu, se s takovými mýty setkáváme dnes a denně. Na základě zkušeností (jak osobních, tak i z řad kolegů) jsme sestavili jakýsi pomyslný TOP10 nejfrekventovanějších pověr, které v dané problematice panují. Jen pro úplnost, nejedná se samozřejmě o žádný oficiální či úplný seznam, následující článek berme spíše jako bližší seznámení s těmi nejběžnějšími a “nejpopulárnějšími” omyly, kterých se amatérští uživatelé nejčastěji dopouští! Umístění jednotlivých “kandidátů” je irelevantní, body nejsou řazeny posloupně (nebo jen v kontextu k předchozímu bodu, kde je přímá spojitost), všechny mají přibližně stejnou váhu a “uživatelskou oblíbenost”.Ilustrační fotografie


1: Rozlišením by se mělo šetřit
Tvrzení:
"S rozlišením opatrně! Většinou je zbytečné fotit na maximální velikost!"

Současné amatérské DSLR i kompaktní fotoaparáty běžně disponují rozlišením okolo 12Mpix (což samo o sobě přesahuje míru využitelnosti u většiny amatérských fotografů). A s rostoucím rozlišením (počtem obr. bodů - pixelů) roste i datový objem souborů (fotografií). Hlavním argumentem tedy ještě do nedávna logicky byla potřeba úspory místa na paměťové kartě. Ruku v ruce s trendem zvyšování rozlišení jdou však i výrobci karet a běžně již nabízejí kapacity 8GB, 16GB, 32GB, 64GB. Argument “šetření místa na kartě” tedy dnes již sám o sobě neobstojí. Vysoká rozlišení (a jejich následné pružné zpracování) jsou pak spíše otázkou dostatečné rychlosti zápisu karty, popř. velikosti vyrovnávací paměti (bufferu) a výkonu obrazového procesoru. Když už na tomto trendu hledat mouchy, tak spíše z pohledu technologického. Rostoucí rozlišení vs. stále menší čipy (a tím i menší jednotlivé světlocitlivé buňky snímače) představují problém například v kontextu rostoucího digitálního šumu, který spolu se zvyšováním ISO (citlivosti snímače) roste geometrickou řadou. Zachováme-li tedy rozumné nastavení fotoaparátu, je vždy lepší fotografovat do nejvyššího možného rozlišení, protože zmenšovat lze vždy. Naopak vysoká rozlišení jsou jedinou volbou, chcete-li tisknout velkoformátové fotografie (A2 a větší) ba přímo na billboard, popřípadě pokud děláte často výřezy.Snímač digitálního fotoaparátu


2: RAW formát? K čemu?!
Tvrzení:
"RAW formát je jen výsadou profesionálů! K čemu je amatérským fotografům?"

RAW formát je úžasným prostředkem v digitální fotografii a kdo s ním někdy pracoval, určitě bude souhlasit! Přirovnáme-li jej ke klasické fotografii, lze říci, že RAW je vlastně jakýmsi “negativem” digitální fotografie. Má jak své klady (kvalita, kontrola nad výsledkem) tak i zápory (velký objem, náročné zpracování), ale rozhodně by bylo naprosto zcestné tvrdit, že je jen výsadou profesionálů. Jednoznačně největší výhodou RAWu je luxus naprosté kontroly nad výsledným snímkem (při procesu zpracování) tak i získání maximální možné kvality výstupu. RAW toho dokáže hodně opravit a zachránit (vyvážení bílé, kontrast, sytost, ostrost, lehké expoziční úlety atd.), zároveň však klade podstatně vyšší nároky jak po technické stránce (kapacita paměti, nutnost editačního SW), tak i čistě uživatelského směru (zkušenosti se zpracováním, časová náročnost). Obecně můžeme říci, že RAW je zbytečný na běžné rodinné či dokumentární snímky, naopak má smysl pro všechny fotografie, na nichž vám osobně záleží nebo kde jsou kladeny vysoké nároky na technickou preciznost a věrnost (produktová nebo reklamní fotografie).RAW editor: DxO Optics Pro 6.1.1


3: Automatika umí, automatika ví
Tvrzení:
"K čemu manuální režimy? Automatika funguje dobře, co chci, to s ní vyfotím (a nemusím při ní řešit clonu/čas)!"

Ano! Automatické režimy současných DSLR (potažmo kompaktů) skutečně fungují korektně a fotoaparát dokáže poměrně přesně “analyzovat” scénu, změřit jas a podle toho adekvátně určit expozici odpovídající daným světelným podmínkám. Ovšem je to stále jen stroj, který pracuje na principu neustálých odhadů a předpokladů, ale především nemá ani ponětí o vašem fotografickém záměru. Lze samozřejmě namítnout, že zde máme ještě scénické režimy! Těmi sice fotoaparátu “napovíme” jakou disciplínu hodláme snímat, ale i tak se stále jedná o ryze automatické volby, pracující na základě pevně (výrobcem) daných algoritmů. Navíc na limity automatických funkcí spolehlivě narazíte ve světelně náročných scénách. Typicky při fotografování silně kontrastních snímků nebo příliš tmavých/světlých scenérií, nám automatické měření běžně naprosto selhává! Proto se nic nevyrovná manuálním (polomanuálním) funkcím, kde máte úplnou (či alespoň mnohem větší) kontrolu nad výslednou expozicí.Drtivá většina kreativních fotoaparátů (DSLR i kompaktů) je vybavena tzv.:
voličem expozičních režimů (viz ukázka – Nikon, Canon)


4: Expoziční kompenzace
Tvrzení 1:
"Kompenzovat není třeba, automatika to zvládne?
A proč mi kompenzace nefunguje v manuálním ani automatickém režimu?"


Jak jsme si řekli v předchozím bodě, fotoaparát sice dokáže korektně změřit množství světla ve snímané scéně, na druhou stranu expozimetr vně přístroje “pouze” měří světlo procházející skrze objektiv a nerozlišuje mezi dopadajícím a odraženým světlem (resp. o síle dopadajícího světla nemá fotoaparát tušení). Automatika DSLR i kompaktů je kalibrována na střední šedou, tedy předpokládá, že průměrný jas scény je roven nebo je velmi blízko střední šedé. Ve většině případů to tak skutečně funguje (krajina v létě nebo běžný portrét - pleťová barva, se po zprůměrování středně šedé skutečně blíží). Máme-li však scénu s převládajícími jasy nebo naopak stíny (celkově hodně světlé/hodně tmavé snímky), automatiku fotoaparátu to zmate a expozici “odhadne” špatně. Typickým příkladem budiž zimní zasněžená krajina – na straně jedné nebo naopak noční snímky – na straně druhé. Automatické měření má pak tendenci výrazně světlé scény podexponovávat, zatímco výrazně tmavé scény přeexponovává. A proto tu je kompenzace expozice - skvělý to pomocník, sloužící k rychlé korekci odchylek chybně určené expozice. V praxi funguje tak, že kde převládají jasy - kompenzujeme do plusu a kde naopak stíny - kompenzujeme do mínusu. Kompenzace expozice není v principu samozřejmě nic jiného než práce s časem a clonou a jako taková funguje v režimech Program (P), Priorita clony (Av/A) a Priorita času (Tv/S). V plně automatických režimech a manuálu (M) kompenzace expozice ztrácí smysl, neboť tehdy není co kompenzovat - vše řídí automatika nebo fotograf. Většina moderních přístrojů nabízí též funkci Expozičního bracketingu, jenž nám umožní pořízení série 3 snímků s rozdílnou kompenzací (vhodné pro světelně náročné scény, kde není čas na experimenty – typicky reportážní fotografie obecně).Kde je výrazná převaha stínů (vlevo) - kompenzujeme do "-"
máme-li naopak příliš světlou scénu (vpravo), kompenzace jde do "+"
(Zní to sice paradoxně ale je to tak!)


5: Čím více ostřících AF bodů, tím lépe
Tvrzení:
"Když ostřím pomocí autofocusu (AF), potřebuji co nejvíce ostřících bodů. Jen tak mohu rychle a přesné zaostřit!"

Automatický výběr ze všech AF bodů je sice výhodný v tom, že skutečně nejrychleji zaostří (nejrychlejší nalezení kontrastu/hrany ve snímané scéně), bohužel často však i tam, kam nechceme. Moderní DSLR používají tzv. pasivní systém ostření (TTL), který potřebuje mít ke správné funkci splněny dvě základní podmínky – dostatek světla (autofocus musí “vidět”) a hrany ve snímané scéně. AF systém pak zaostří tam, kde nejrychleji nalezne kontrast, což může být při automatickém výběru ze všech ostřících bodů problém. Autofocus je bohužel dost nepředvídatelný a při členité scéně se snadno “chytne” úplně jinde, než kam jsme původně chtěli zaostřit. Proto je praktičtější zvolit jen jeden – ideálně středový ostřící bod a používat výhradně ten. A když chceme ostřit někam, co neleží kompozičně ve středu scény? Použijeme metodu “point-recompose-shot” (překomponování - zaostření na hrany - opětovné finální překomponování a exponování).Systém AF a matnice v hledáčku fotoaparátu (nastaveno na 1 bod - středový)
Ten však zde nemá na co ostřit (chybí hrany)
Metodou "point-recompose-shot" to snadno vyřešíme!


6: Způsoby měření expozice
Tvrzení:
"Rozumím způsobům měření expozice, umím je používat a navíc je kontroluji v hledáčku na matnici...
Ale jaký 'Metering' použít v manuálním nebo naopak auto režimu!?"


Způsob měření expozice nám udává pouze oblast ve snímané scéně, z které se “sbírají” informace o množství světla (jasů – jednotka EV). Tato oblast může být velká (celá snímaná scéna – 100% pokrytí) nebo naopak velice malá (řádově jen pár procent). Moderní fotoaparáty měří expozici ve snímané scéně několika způsoby. Mezi dva hlavní patří celoplošné měření a celoplošné měření se zdůrazněným středem. V prvním případě se bere v úvahu celá scéna, která se jednoduše zprůměruje. Funguje ve všech scénách, kde nám celkový jas po zprůměrování dá střední šedou (tedy běžné fotografické situace - jasově vyvážené scény). Ve druhém případě “sbírá” fotoaparát informace také z celé scény, nicméně hlavní důraz klade na cca 40% oblast kolem středu (jak již sám název napovídá). Tento způsob měření je vhodný pro světelně kontrastní (nebo nevyvážené) scény, kde je navíc hlavní objekt zájmu ve středu snímku (a na pozadí zas tolik nezáleží). Příklady: portrét v protisvětle, východy/západy slunce, makro atd. Mezi další způsoby měření expozice patří bodové či částečné (spot/partial), které však berou v úvahu jen malou část snímané scény (většinou 3-7%) a jako takové nejsou pro běžné fotografování vhodné. Způsob měření je automatickou funkcí, která je označena ikonkou na displeji fotoaparátu (popř. v menu). V hledáčku ji nelze kontrolovat, protože není vidět. Matnice ostřících bodů, kterou vidíme v hledáčku nemá s měřením expozice vůbec nic společného. V případě nastavení manuálního expozičního režimu se způsob měření expozice sice zohledňuje (varovnou signalizací na displeji/hledáčku pravděpodobného přeexponování/podexponování snímku), nicméně jako takový postrádá význam, neboť celkovou expozici nastavuje sám fotograf! U automatických režimů naopak řídí vše fotoaparát (včetně způsobu měření expozice).Toto je v DF opravdový oříšek! V takových situacích nelze správně exponovat celou scénu.
Vždy se musíme rozhodnout, co "obětujeme" - světlo nebo stíny?
Automatika zde nemá šanci (buďto manuální režimy nebo kompenzace expozice)


7. Histogram
Tvrzení:
"Jak má vůbec vypadat ideální histogram?"

Histogram je skvělým pomocníkem pro kontrolu přeexponovaných a podexponovaných snímků. V principu se jedná o grafické znázornění jednotlivých jasů na snímku. Digitální snímače dokáží zaznamenat 256 jasových odstínů s tím že 0 = černá a 255 = bílá (uprostřed je střední šedá = hodnota 128). Jen z letmého pohledu na histogram je hned jasné, jak na tom jsme a kolik světla, stínů (šedých odstínů) na fotografii máme. A jak tedy “...má vypadat ideální histogram?”. Odpověď je prostá: “Nijak!” Ideální histogram je nesmysl. Neexistuje! A proto jej nelze ani nijak definovat jako správný. Vždy totiž musíme brát histogram ve vztahu ke konkrétní scéně. Jinak bude vypadat histogram blonďaté modelky na sněhu... jinak bude vypadat histogram noční krajiny... a zcela jiný bude histogram ranního potoka – ponořeného do mlžného oparu. Díky histogramu však bezpečně hned víme, jak jsme zvládli/nezvládli expozici a jestli jsou na fotce přepálená nebo podexponovaná místa. Nekončí-li nám histogram v grafu a “utíká do prava” snímek je přeexponován, pokud histogram naopak mizí vlevo, snímek je podexponovaný. Obojí řeší kompenzace expozice nebo manuální režimy. Nekončí-li histogram v grafu na obou stranách, dynamický rozsah scény je zkrátka tak velký, že přesahuje možnosti digitálního snímače, který není schopen zaznamenat celou škálu jasů dané scény. Jev je to bohužel běžný (zejména v krajinné fotografii) a lze jej řešit různými způsoby (expozičním bracketingem počínaje, přes softwarové funkce typu HDR a fotografickými filtry konče). Jen pro úplnost, některé fotoaparáty disponují též RGB histogramem - zobrazující zastoupení jednotlivých barevných kanálů (červený/zelený/modrý), ten však není pro rozbor správně exponované fotky podstatný.Ukázka histogramu
Lze z něj celkem snadno odhadnout, jak daná scéna zhruba vypadala


8: Málo světla? Použijme blesk!
Tvrzení:
"Jsou-li špatné světelné podmínky, použiji blesk!...
Je-li rozmazaná fotka, použiji blesk!"


Blesk samozřejmě v takových případech použít lze. Otázka je: bude-li to co platné?! Například v krajinářské fotografii a obecně všude, kde ostříme na větší vzdálenosti, bude blesk k ničemu. Interní blesky běžných DSLR (i kompaktů) mají malý výkon a tím i krátký dosah (běžně cca 2-3 m), omezení je zde tedy naprosto zřejmé. Na to se pak nabalují další problémy. Samotné světlo blesku je silně směrové (bodové), tvrdé a studené. Má tak za následek ostré stíny, tvrdou kresbu a celkově studenou atmosféru. K tomu připočtěme “jev červených očí” (související s umístěním interního blesku do bezprostřední blízkosti osy objektivu – problém kompaktů) nebo minimální možnosti řízení blesku a máme “vymalováno”. Interním bleskem toho tedy většinou více zkazíme než zachráníme. O dost přívětivější je situace u blesku externího. Něco eliminujeme úplně (červené oči), někde si polepšíme (možnost rozptylu světla), v jistých parametrech máme dokonce výrazně navrh (výkon, zoom hlava, další příslušenství a funkce jako: difuzéry, manuální ovládání, multiexpozice, řízení dalších blesků atd.). Nicméně ani externí blesk není všespasitelný, navíc je velký, těžký, drahý a energeticky velmi náročný. Jakýkoli blesk nám však vždy více či méně ovlivní celkovou atmosféru snímku. Pro dramaticky nasvícené scény (typicky: koncerty, divadlo) a celkově scény, kde fotografujeme další světelný zdroj (scény s ohněm, svíčkami ap.), je blesk hotovým “světelným zabijákem”. Proto je vždy klíčové, přemýšlet a předvídat. Často je tedy lepší raději blesk vůbec nepoužít, fotit bez něj i za cenu mírného rozmazání (rozhýbání) snímku - vlivem pohybové neostrosti. A co se týče “zmrazení” scény, zde blesk sice pomůže, nicméně zase jen v rámci svých možností – tj. pouze “na blízko” (řádově jen v řádech metrů) s tím, že stále platí vše výše uvedené. Pozor je třeba dávat též na pokročilé funkce blesku (viz např. “slow synchro” - blesk v kombinaci s delšími expozičními časy).V situacích jako tato je nám blesk pochopitelně naprosto k ničemu


9: Expozice s bleskem?
Tvrzení:
"Fotím často s bleskem, jen mám problémy s určením expozice...
Jak mám nastavit clonu a čas?"


Jedna z hojně rozšířených nejasností, v které překvapivě často chybují i pokročilí uživatelé. Je třeba si uvědomit, že exponovat s bleskem a fotografovat v přirozeném (či stabilním, umělém) osvětlení, jsou dvě naprosto odlišné věci. Umění práce s bleskem spočívá v tom, že jeho přítomnost na fotografii je co nejméně (ideálně vůbec) patrná. Jinými slovy: musíme dosáhnout dokonalého zakomponování umělého světla blesku do světla přirozeného (popř. umělého, leč stabilního). A to lze jedině tak, že expozici pro jeden snímek nastavíme vlastně dvakrát! Nejprve určíme správnou expozici pozadí (stabilní světlo – běžná expozice), poté exponujeme popředí (expozice bleskem). Zatímco expozici pozadí provádíme běžným nastavením clony, času, ISO (v manuálním režimu), expozici blesku provádíme regulací síly záblesku. Samotný výkon blesku nastavujeme buďto manuálně (přímo na blesku) nebo kompenzací expozice blesku (FEC) v auto (E-TTL) režimu blesku (záleží samozřejmě též na typu a možnostech blesku – interní vs. externí). Expoziční čas fotoaparátu nemá na expozici bleskem žádný vliv, neboť doby hoření blesku jsou příliš krátké (v řádech tisícin sekundy) na to, aby mohly být exp. časem jakkoli ovlivněny. Máme-li dostatečný výkon blesku, nemá na něj přímý vliv ani clona nebo citlivost. Clona pouze nutí blesk zvyšovat výkon, proto se snažíme mít vždy “naplno otevřenou díru”. ISO ovlivňuje světlocitlivost snímače, tudíž přidáváním citlivosti výkonem blesku zase naopak šetříme (blesk nemusí tolik “pálit”). Pak je třeba jen pozorně hlídat snímací (ostřící) vzdálenost – pokud se změní, musí se logicky změnit i síla záblesku.Tak vypadá vyvážení světla blesku (v popředí) se stabilním světlem (v pozadí)


10: Čím lepší technika, tím lepší fotograf
Tvrzení:
"Chceš-li udělat kvalitní fotku, pořiď si pořádný fotoaparát (nejlépe DSLR, ideálně tzv.: “full-frame”)."

A na závěr jeden z pravděpodobně nejpopulárnějších (i nejúsměvnějších) omylů vůbec. Hned z kraje si je třeba uvědomit, že fotku nedělá foťák ale fotograf! Fotografický přístroj (a příslušenství) je pouhé “nářadí”, které umožní realizovat myšlenku a vizi člověka za objektivem. Čím kvalitnější “vercajk” máme, tím je s ním práce příjemnější a snazší, ale to podstatné je vždy z 9/10 v rukách, oku a především v hlavě. Zároveň je toto jedním z největších rozčarování většiny amatérských fotografů, kteří ve vidině dokonalých fotografií vymění svůj automatický kompakt za DSLR ale ejhle! Jaké je jejich překvapení, když pořízené snímky vypadají na první pohled hůře než ty, z jejich stařičkých kompaktů?! Celý trik je v tom, že kompakty jsou navrženy tak, aby “vytvářely” na první pohled líbivé (pohlednicové) snímky. K tomu využívají silných softwarových úprav (speciálních filtrů – picture styles) pro zvýšení kontrastu, sytosti barev, ostrosti atd. Naproti tomu DSLR snímky zdaleka tolik neupravují, to nechávají až na fotografovi, který má tak mnohem otevřenější možnosti, co s danou fotkou dělat dál. DSLR jsou zkrátka kreativním nástrojem, který je třeba nejprve pochopit, ovládnout a naučit se s ním pracovat. A to je podstatně náročnější než plně automatické (kompaktní) fotoaparáty. Velice záleží též na použitém objektivu. Ten je minimálně stejně důležitý jako samotné DSLR tělo. Nemá smysl, pořizovat si drahou zrcadlovku za desetitisíce a k ní levné (setové) sklo za pár tisíc. Obecně platí jednoduchá příměra, že cena “rozumného” objektivu by měla (minimálně) odpovídat ceně samotného těla DSLR. A rozdíl mezi DSLR s menším snímačem (APS-C / DX o velikosti čipu cca 24 x 16mm) a plnoformátové DSLR se snímačem ekvivalentmím 35mm kinofilmovému políčku (36 x 24mm)? Větší čip má své nesporné výhody (větší plocha - méně šumu, větší úhel záběru atd.), celkově se však “full-framy” přeceňují. S dobrým sklem, rozumným nastavením a špetkou štestí uděláte perfektní fotku i s obyčejnou “zrcadlovkou” za 10 tisíc.Ilustrační fotografie


Závěrem

Tento článek navazuje volně na sérii našich návodných článků (viz: Nejčastější chyby s DSLR? nebo Vybíráme objektiv pro svou DSLR), které se zabývající digitální fotografií v ryze praktickém využití – bez složitých technických pojmů a vzorců, které běžnému uživateli stejně příliš nepoví. Nejedná se samozřejmě o žádný úplný ani konečný výčet ale spíše o praktický návod pro (zejména) méně zkušené či začínající fotografy, aby se vyvarovali těchto tristních, leč nechvalně proslulých mýtů a omylů. Samozřejmě existuje více podobných bludů - hned celou řadu jich má například hloubka ostrosti či fenomén stabilizace (obojímu se budeme podrobně věnovat v některém z dalších článků), nicméně my jsme se tentokrát zaměřili na desatero opravdu těch nejběžnějších, s kterými se setkáváme dnes a denně. Pokud znáte vy sami, nebo jste se setkali ve svém okolí s dalšími podobnými “mýty” z fotografování, podělte se s o ně s ostatními čtenáři v diskuzi pod článkem.

Tématické zařazení:

 » Praxe  

 » Praxe  » Vzdělání  

 » Praxe  » Tipy & triky  

 » Praxe  » Základní postupy  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: kaiman Muž

Založeno: 12.03.2010, 00:59
Odpovědí: 6

Milý Martine, bájeslavný mytologu. To snad nemyslíte vážně. Jistě jde o problémy, na které je užitečné poukázat, byť se asi dočkáte nějaké té drobné polemiky. Chápu také, že článek je třeba zatraktivnit nadpisem.
Ale co z toho jsou opravdu mýty, že...?
Moje babička tomu trefně říkala: "Co dům dal..." :-)
PS: Ty mýty ve fotografii opravdu existují. Jen byste si musel dát trošku víc práce s jejich výběrem a interpretací. A ne je alibisticky chtít od nás, vděčných čtenářů. Jinak mýtus a blud jsou rozdílné pojmy - nicméně na bludnou hloubku ostrosti a mýtický fenomén stabilizace se už moc těším!
K bodu 10 (například): Jeden z největších mýtů je, že dobrou fotku uděláte jakýmkoliv foťákem. Je to blbost. Jak ve smyslu čistě papírových, technických předpokladů, tak z hlediska spolehlivosti, ovladatelnosti a především vhodnosti toho kterého přístroje a objektivu pro dané téma. Pochopitelně nemám na mysli fotografickou "náhodu", ale cílevědomou práci a tvorbu. Přemýšlejte o tom. A taky o Sudkovi, Bressonovi, Kamarádovi atd.

Odpovědět na příspěvek

RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: pepe Muž

Založeno: 12.03.2010, 09:54

"především vhodnosti toho kterého přístroje a objektivu pro dané téma"
tam se praví o nějakém speciálním tématu?
Já to chápu, že skoro s každým slušným fotoaparátem se dá udělat dobrá fotka, ale ne z každého "oboru", ale všeobecně. Ale já nejsem brouk Pytlík, jako Vy ve všech diskuzích.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: kaiman Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:48

Milý Pepe, vzdělávejte se a bude z vás taky jednou Pytlík. I když tuším že Vy byste byl radši Ferda Mravenec :-)
Ale jinak - píšu o náhodě jako protikladu k vážnému zájmu, k soustavné práci, tvorbě, nebo jak tomu budeme říkat. Výjimky potvrzují pravidlo, ale věřte-nevěřte, bez kvalitního a vhodného foťáku, který se stane Vaším oblíbeným nástrojem, nic moc neuděláte :-)
Ale mýtus je to silný. Vždyť právě i velký HCB kdesi říká cosi v tom smyslu, že o foťák nejde. Takže si ve třicátejch letech pořídil to nejpohotovější, co bylo k mání , naučil se s tím fotit a zůstal u toho do smrti. Stal se Mistrem. Také díky tomu. Zenitem by to sotva spáchal, možná ani Opema by nebylo to pravé. Snad Contax :-)
Hezký fotovíkend Vám přeje Váš oddaný Pytlík.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: Fergusson Muž

Založeno: 12.03.2010, 20:00

Ááá slááva,náš neúnavný flamer,velký propagátor odborné a jazykové čistoty a fotoguru Mr KayMan zas šlouhnul zřízenci klíče od klece.A zas zbytečně zas se ten flejm rozfajrovat nepovedlo.To ti pořád nedošlo že už tě tu stejně nikdo nebere vážně a kámoš klingo (kterej je nejspíš tvůj spolunocležník z klece) už to nevyškubne.Ale nevzdávej to :-)
Zdar a sílu brachu

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: Viking Muž

Založeno: 12.03.2010, 20:21

Naprostej souhlas! Taky si myslim, ze Kaiman je jen zhrzenej cvok, co chce vyvolavat rozruh kolem sebe. Proste takovej obecni blazen diskusnich for...minuta ticha za magora Kaimana!

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: Leoš Muž

Založeno: 04.04.2010, 12:55

Fergussone, Vikingu, přidávám se na stranu Kaimana, ač ho neznám...jsem fotograf, který byl " amatérem" a který se již přes 25 let fotografováním živí a snad mám tedy zkušenosti, na základě kterých píši tyto řádky.Minutu ticha služte tedy i za mne, protože nevím, proč Kaimana tak dehonestujete. Podle mého má pravdu. Vaše nechutné výpady ve mně vyvolávají dojem, že ne Kaiman, ale vy oba jste těmi " zhrzenými cvoky", kteří chtějí vyvolávat rozruch okolo sebe...kdybyste fotografovali soustavně, kdybyste se snažili o svůj fotografický rukopis, tak byste o fotografii jako takové i o fotografickém vybavení už leccos věděli a potom byste nemohli napsat to, co zde reprodukujete...navíc Vy, Vikingu, zcela zřetelně dáváte najevo, co jste osobnostně zač...označit Kaimana magorem jenom proto, že nechápete, o co mu jde...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: chybí už jen Vysoké Mýto...

Autor: RUM Muž

Založeno: 13.03.2010, 02:13

Nemam ke Kaimanovi zadny vztah, at uz kladny, ci zaporny... Nicmene to co pise miva hlavu a patu, at uz s tim souhlasim, nebo ne.... Narozdil od tvych tupych kecu. Jestli ti ale dela dobre navazet se do lidi, kteri maji svuj nevetsinovy nazor, tak si posluz klidne i na mne, nerad bych ti stal ve stesti.
S pozdravem RUM.

Odpovědět na příspěvek

Další mýty...

Autor: Tomáš Adamec Muž

Založeno: 12.03.2010, 06:53
Odpovědí: 0

Tipy na další mýty:
- nebe s jasnou oblohou se nesmí moc fotit, aby se nevypálil snímač
- nejlepší objektiv je s nejdelším ohniskem
- profíkem je ten, kdo fotí s "profi" zrcadlovkou

ani sem pro ně nemusel chodit daleko, kdysi hoooooooooodně dávno jsem tomu věřil. myslím, že každý se na začátku prokousává různými bludy, pravdu hledáme celej život :-)

Odpovědět na příspěvek

Metering a matnice

Autor: David Muž

Založeno: 12.03.2010, 08:21
Odpovědí: 10

Cit.: "Matnice ostřících bodů, kterou vidíme v hledáčku nemá s měřením expozice vůbec nic společného."
Dovolím si lehce nesouhlasit. Matnice samozřejmě nemá přímo s měřením co dělat, nýbrž v poměrovém měření se většinou při výpočtu bere v úvahu vybraný (ať už ručně nebo automatikou) zaostřovací bod(y). Takže jistou spojitost s AF body tu přece jen je.

Odpovědět na příspěvek

RE: Metering a matnice

Autor: kaiman Muž

Založeno: 12.03.2010, 09:02

Tomuto mýtu vůbec nerozumím. Za prvé nevím, co je tu označeno za mýtus. za druhé nechápu, co nám autor textem v "mýtu" č. 6 chtěl vlastně sdělit. Jenom už chápu, proč profesor Ján Šmok blahé paměti napsal text s názvem Expozice aneb Tajemný hrad v Karpatech :-)
A ještě přidám jeden mýtus, jako bonus:
"Fotografie je umění."
Není. Umění je fotografii prodat :-)
PS: "matnice ostřících bodů", to je teda hustý pojmenování, jen co je pravda :-)

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Metering a matnice

Autor: honza Muž

Založeno: 12.03.2010, 09:28

hehe, trefné - hodně dřívějších umění už nejsou uměními - například fotografie: dělá to tolik lidí, že dostatečně dobrých fotek pro různé účely je možné sehnat prakticky neomezené množství...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Metering a matnice

Autor: maraou Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:07

No, když se oprostíte od toho, že za tu fotku chcete nutně zaplatit a soustředíte se čistě na emoce, pak není důvod aby fotografie stále nemohla být uměleckým prostředkem. Když je pro vás primární fotku prodat, tak je to spíš řemeslo a obchod, než umění. Pokud děláte fotografie, ze kterých stříkají emoce a nedaří se je prodat, tak hold nezbývá, než si počkat až na to ostatní přijdou. Že už budete možná mrtví... no tak sorry... děláte umění, ne bussines.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Metering a matnice

Autor: kaiman Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:54

Zdá se mi, že je to víc podle Šmokova čtverce. Než tak, jak píšete. Rozhodně bych nemíchal umění a prachy. Ale vlastně Vaše slova potvrzují typický mýtus povšechného, všeobjímajícího výroku "fotografie je umění".

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: Metering a matnice

Autor: maraou Muž

Založeno: 12.03.2010, 12:06

To jsem rozhodně nenapsal. Je to spíš tak, že pokud chcete a umíte to tam dostat, tak MŮŽETE mít fotografii, jako prostředek pro umění, ostatně, jako všechny ostatní výtvarné obory.

Prachy a umění jsem trochu blbě spojil, bo sem nepostřehl ironii z vašeho prvního příspěvku...

"Fotografie je umění" snad není ani tak mýtus, jako spíš blbost.

Když už mýtus, tak sem zaručeně patří "Černobílá fotograie je umění."

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: Metering a matnice

Autor: kaiman Muž

Založeno: 12.03.2010, 12:52

Souhlas! To, že "čb foto je umění", je mýtus jako vyšitej! Škoda, že nám ho autor článku nechal - až pro Vás.
Mimochodem - ono větší mýtus, než že fotografie je umění, je opak - totiž že fotografie není umění. Ale obojí je mytologická blbina :-)
Navíc s těmi mýtusy (teda mýty, že ano...) si člověk naběhne, ani neví jak. Ovšem pan MH si naběhl jak slepej toreador :-)
Jinak v poho a (s)mějte se.

Odpovědět na příspěvek

RE: Metering a matnice

Autor: Martin Hájek Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:13

Dobry den,

ano mate pravdu! V pripade pomeroveho (celoplosneho) mereni se vetsinou zohlednuje mj. tez i aktivni ostrici bod (i kdyz to nemusi byt pravidlem - u ruznych znacek/vyrobcu se zpusob mereni exp. muze lisit). Nicmene v "beznych" scenach ma volba konkretniho AF bodu na celkove zmereni expozice zanedbatelny vliv. A ve svetelne "narocnych" scenach pomerove mereni nepracuje korektne, takze budto zmenime "metering" (volba ostricich bodu pak jiz vliv nema) nebo jeste lepe - exponujeme v manualnim rezimu.

S pozdravem
M.H.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Metering a matnice

Autor: David Muž

Založeno: 12.03.2010, 11:18

Šlo mi spíš právě o tu náročnější scénu. Pokud budu fotit např. západ Slunce a nechám volbu AF bodu na automatice:
Když se AF chytne na Slunce, skončí to +/- správně exponovaným Sluncem s tmavým okolím. Čili víceméně správně, protože toto je většinou záměr. Naopak, pokud se AF chytne na něco "na Zemi do" (strom, větev, atd.), budu mít zhruba neutrálně šedou zem a totálně přepálené Slunce. A to je sakra rozdíl.
Takto alespoň funguje poměrové u Canonu (bez blesku).

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Metering a matnice

Autor: Martin Hájek Muž

Založeno: 12.03.2010, 11:34

Rozhoduje zde hlavne to, na co exponujete - tj. co mate v zaberu. Pokud exponujete prevazne na stiny (zem), krajina bude v poradku ale obloha prepalena (automatika nastavuje delsi casy / minimalne cloni). Kdyz exponujete prevazne na jasy (oblohu), obloha bude exponovana spravne ale zem bude cerna - bez kresby (automatika zkacuje casy / pridava clonu).

S pozdravem
M.H.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: Metering a matnice

Autor: David Muž

Založeno: 19.03.2010, 17:45

No, to také není pravda. Evidentně si nerozumíme. Nejlepší bude příklad: http://www.jpeg.cz/view-1
75_EvaluativeMetering.jpg
.html
Je to dvakrát vyfocená stejná scéna hned po sobě. Akorát byl mezi snímky změněn aktivní AF bod (vyznačeno červenou tečkou). Je vidět, že pokaždé vyjde foto zcela jinak. A je to ovlivněno pouze zaostřením. V tom je ten vtip (a někdy problém, pokud to nečekáte) poměrového měření.

Odpovědět na příspěvek

myty...

Autor: ferren Muž

Založeno: 12.03.2010, 09:58
Odpovědí: 4

nejvetsi mytus je:
digitalni fotografie je jina nez klasicka fotografie

myslim ze tuhle zvlast vy v IDIF byste meli nad vyznamem toho D v nazvu premyslet. ale asi prijde vic lidi,noumu reagujicich na slovo -digi- bude asi spousta.
jinak celkove myslim ze neni nutne klesat niz a niz a priblizit se cim dal tim nizsim uzivatelum, nejsem si jisty jestli jste aspon jednomu cloveku vyvratili jeho mytus, nizsi uroven je snad uz jen ze se nekouka do toho valce s sklickem vpredu,ale do toho ramecku vzadu

Odpovědět na příspěvek

RE: myty...

Autor: Martin Hájek Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:36

Zdravim,

zalezi na uhlu pohledu. Bereme-li to z pohledu fotografie jako takove - zaklady expozice, ostreni, lom svetla, optika, atd... pak skutecne rozdil mezi digi nebo analogem neni (zakony fyziky plati vzdy stejne). Ovsem pokud se na to divame z hlediska technologickeho (dynamicky rozsah, digitalni sum atd.), popr. z pohledu "vyroby" fotky (vse co se deje od cvaknuti spouste az po hotovy snimek), pak je to velky rozdil!
Z hlediska uzivatele je zasadni rozdil hlavne v tom, ze digitální fotografie - coby masova zalezitost, nabizi obrovske mnozstvi automatickych funkci, ktere maji lidem foceni zjednodusit. Obcas je tomu ale paradoxne prave naopak!

S pozdravem
M.H.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: myty...

Autor: Jet Muž

Založeno: 12.03.2010, 13:08

Ja myslel, ze uhel pohledu na kterem zalezi je o smyslu fotografie, o myslence kterou chce fotograf vyjadrit nebo snad zdokumentovat...

Expoz
ice, lom svetla, dynamicky rozsah, PP, optika, technologie... to je az na druhem miste, to jsou jenom nastroje jak dojit k cili.

Teda alespon pro mne:)

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: myty...

Autor: JT Muž

Založeno: 12.03.2010, 23:02

http://www.e-sports.sk/im
g/gallery/2953.jpg :]

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: myty...

Autor: Leoš Muž

Založeno: 04.04.2010, 12:36

Jete, souhlas a to naprostý. Jenom dodávám, že podle mého expozice, lom světla...atd., atd., co uvádíte ve druhém odstavci svého příspěvku, JSOU skuečně " jen" nástroje, jak dojít k cíli, ale tyto nástroje bych měl 100% ovládat, abych splnil smysl fotografie, totiž jinak řečeno ideu snímku...takže " nejsme ve při", jenom já bych tyto dvě věci charakterizoval jako rovnocenné...i když platí, že nejdřív musím mít ideu...

Odpovědět na příspěvek

mýlite so pojmy s dojmami

Autor: klingo Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:30
Odpovědí: 3

To už naozaj neviete napísať článok bez elementárnych chýb?Preštudujte si v encyklopédií čo to vlastne mýtus znamená.To čo tu vo väčšine popisujete sú len chyby prameniace z neznalosti.
Bod 1)Rozlíšením by sa malo šetriť-toto platí na sto percent,ale pozor-na kompakty.98% ich majiteľov neurobí fotku väčšiu ako 10x15.Z akého dôvodu ste dospeli k názoru že to platí aj pre zrkadlovky?Povedal vám to nejaký profesionál alebo fotoamatér?Dosť pochybujem.
Bod 2)platí to čo pre bod 1,
Bod 3)tieto režimy sú určené totálnym amatérom ktorí majú dosť peňazí na kúpu zrkadlovky ale nikdy nevyužijú jej vlastnosti naplno,pre nich ako sami píšete,fungujú dobre.Títo užívatelia nebudú nad fotkou dumať že by bola lepšia menšia hĺbka ostrosti,stačí ak bude ostrá a správne exponovaná,ak im tieto programy fotku vylepšia,tým lepšie.
Bod 4)Typická otázka neznalých,žiadny mýtus.Všetci nejako začíname,niekoho holt technika vo vedomostiach preskočila ale o mýte sa tu rozhodne hovoriť nedá.
Bod 5)Tu by sa aj dalo súhlasiť s tým čo je napísané,ovšem znovu-kde tu je aký mýtus?Znovu len neznalosť.
Bod 6) už zo samotného nadpisu je jasné že neide o mýtus ale iba o neznalosť
Bod 7)Konečne niečo čo spĺňa kritériá mýtu.Tu by sa dalo súhlasiť,iba nadpis by mal znieť inak:snímka je naexponovaná správne ak je histogran rovnomerne rozložený.Potom plaťí čo je pod nadpisom.
Bod 8)Znovu,tu nemôžte zovšeobecňovať.Čo je na titulku nesprávne?Pre majiteľa kompaktu jasná voľba.Slabá svetelnosť kompaktu inú možnosť nedáva.Alebo chcete niekomu nahovoriť že s ním pôjde fotiť divadlo?Laikovi ide o to aby na fotke boli jeho kamoši a nie interiér.A aby boli ostrý.Nemá záujem sa dívať na rozmazanú fotku.
Bod 9)Pleti to čo v bode 8.Tu ide o neznalosť,nie mýtus.
Bod 10)S týmto plne súhlasím,toto za mýtus považovať možno.

Na záver chcem povedať že verím že sa často s týmito otázkami stretávate ale to z nich nerobí automaticky mýtus a poveru.Definíciu čo je to mýtus si môžte pozrieť trebárs na wiki.Klasickým mýtom je kropfaktor vs stabilizácia.

Odpovědět na příspěvek

RE: mýlite so pojmy s dojmami

Autor: Tony Muž

Založeno: 12.03.2010, 17:27

To je spíš výuka jazyka slovenského :)

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: mýlite so pojmy s dojmami

Autor: petr Muž

Založeno: 15.03.2010, 19:19

Souhlas. Já to vzdal po druhé větě :-)

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: mýlite so pojmy s dojmami

Autor: novicka Muž

Založeno: 01.12.2010, 00:46

Proč? Až na ignoranci zásad typu "mezera za tečkou" mi to znělo jako normální slovenština a na té snad není nic špatného, ne?

Odpovědět na příspěvek

Paradox

Autor: R. Muž

Založeno: 12.03.2010, 10:50
Odpovědí: 0

Je to takovy paradox. Take dominantne (tak 95%) pouzivam stredovy bod + rekompozici, ale ze bych radil neco takoveho ze vice bodu je k nicemu a ze lze prekomponovat to spis a ne a uvest to jako mytus to uz je NE na druhou.
Vice bodu v manualnim rezimu vyberu pouzivaji velmi zkuseni uzivatele a rikat jim ze podlehli mytu to neni to prave. U nekterych fotaku je nutne pouzivat stredovy bod, ale treba u D300 je to jinak. Zaver je tedy opacny, cim vic pruhu tim lepsi adidas, vyuzije je ale jenom nekdo. A pisu to i pres to, ze si myslim ze manualni ovladani bodu je pomale a muze zpusobit "nestihnuti" sceny.

Odpovědět na příspěvek

...

Autor: ferren Muž

Založeno: 12.03.2010, 11:02
Odpovědí: 1

neda mi to pridam jeste:
666) profesional foti lip nez amater
667) zacatecnik je amater
668) kdo nefoti,neni schopen hodnotit co je dobre a co neni

Odpovědět na příspěvek

RE: ...

Autor: Tomáš Adamec Muž

Založeno: 12.03.2010, 12:54

thumbs up! :)

Odpovědět na příspěvek

Mýty v digitální fotografii

Autor: Achi Muž

Založeno: 12.03.2010, 11:47
Odpovědí: 0

Podle mne tam chybí ten nejdůležitější mýtus: Lidé, kteří píší takovéto články, jsou odbornící, kteří o fotografování hodně vědí...

Odpovědět na příspěvek

6.způsoby měření expozice

Autor: Martin Muž

Založeno: 14.03.2010, 20:17
Odpovědí: 1

Dobrý den, bodu 6 mj. uvádíte "matnice ostřících bodů, kterou vidíme v hledáčku nemá s měřením expozice vůbec nic společného".Rád bych věděl, při bodovém, částečném či celopošném se zdůrazněným středem měřní expozice je toto skutečně měřeno na střed a to i při volbě jinéo AF bodu,nebo se měření "váže" na zolený AF bod? Děkuji a přeji příjemý den

Odpovědět na příspěvek

RE: 6.způsoby měření expozice

Autor: mk Muž

Založeno: 14.03.2010, 22:38

Už je to vysvětleno níže, záleží na konkrétním foťáku a na nastavení.

Odpovědět na příspěvek

Cena tělo X objektiv

Autor: Jarda Muž

Založeno: 15.03.2010, 13:40
Odpovědí: 2

Docela mě zamrazilo u věty "cena “rozumného” objektivu by měla (minimálně) odpovídat ceně samotného těla DSLR".
Speciálně u slovíčka "minimálně".
Nemyslím, že by mi k D300s, dnes za bratru 40.000 nestačily objektivy s běžnými ohnisky s cenou za jeden kolem poloviny. U dražších přístrojů je to navíc téměř nesplnitelné.

Pokud se to týká levných "entry level" přístrojů, pak to chápu, i když i tady bych slovíčko "minimálně" vypustil. Nicméně si myslím, že chápu pohnutky autora, které k napsání této věty vedly. Jen mě to zarazilo...

Odpovědět na příspěvek

RE: Cena tělo X objektiv

Autor: Leoš Muž

Založeno: 04.04.2010, 12:26

Dobrý den, myslím si - na rozdíl od Vás-, že pohnutky autora nemusíme přičítat jenom dělání reklamy dražším objektivům, aby výrobci přišli na své. Je obecnou pravdou, že obraz tvoří především kvalita objektivu. To víte dobře sám. Proto platí zásada, že objektiv by měl být co nejkvalitnější.Na druhou stranu vím, že výběr toho nejkvalitnějšího, což je téměř vždy nejdražší, nevadí v případě, když mi vybavení kupuje zaměstnavatel. Jinak je každý z nás nucen moc počítat. A to nejdůležitější jste neřekl: ano, při nákupu DSLR i objektivu by si každý měl položit otázku, co bude fotit, jak často, a také- jak bude své fotografie prezentovat.Bude-li fotograf vědět, že musí prezentovat svou práci na velkoformátových zvětšeninách, zvolí techniku jinou, než ten, kdo své fotky bude prohlížet na monitoru a posílat je třeba jenom po webu....na závěr dodám kuriozitu: známý, který si myslí, že je Mistr, MUSEL mít Nikona D3, a k tomu používal obejtivy DX a posléze jednoho Tamrona za 2tis.Kč z bazaru....víte, co tím myslím, že...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Cena tělo X objektiv

Autor: Jarda Muž

Založeno: 10.08.2010, 11:39

Dobrý den i Vám,

po pravdě řečeno reklama dražším objektivům mě ve chvíli, kdy jsem psal o pohnutkách autora ani nenapadla. Měl jsem na mysli právě takové "mistry" jako ten, o kterém se zmiňujete. Konkrétně tedy tendenci nacpat všechny prostředky do těla a takovou "podružnou věc jakou je objektiv" spláchnout dvěma tisícovkami za Tamrona z bazaru...

Odpovědět na příspěvek

Dobrá fotka

Autor: hh Muž

Založeno: 14.05.2010, 12:43
Odpovědí: 0

Docela dlouho mě bavilo číst weby o focení, nicméně, často mě mírně znechutili diskuze. Kolik času se dá věnovat tlachání o tom co je důležité pro dobrou fotku... Co je proboha dobrá fotka? Fotka kterou dobře prodám? Fotka která mě "baví" pokaždé když se na ní koukám? Fotka, o které alespoň 8 lidí z deseti řekne, že "se líbí"? Až, jestli vůbec, budu znát odpověď na tuhle otázku, budu se zamýšlet nad tím, s čím taková fotka jde vyfotit, jestli o tom mám někomu vyprávět apod.

Za článek o mýtech (či obecně uznávaných omylech pro přítomné jazykovědce) děkuji, narozdíl od diskutování to podle mně nebyl ztracený čas, jak autorův při psaní, tak můj při čtení.

Měj te se!

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: