Příslušenství DSLR - 1. Filtry - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Základní postupy

Příslušenství DSLR - 1. Filtry

13. září 2006, 00.00 | Zlatá éra optických filtrů již definitivně pominula. Zmizela s ústupem filmových fotoaparátů, u kterých byla manipulace s obrazem po jeho exponování problémem a např. u diapozitivního procesu byla vyloučena zcela. Přesto však existuje řada filtrů, které jsou zcela nezbytné či vrcholně užitečné i pro digitální přístroje.

::Příslušenství DSLR - 1. Filtry
::Příslušenství DSLR - 2. Speciální příslušenství
::Příslušenství DSLR - 3. Ostatní příslušenství


U klasických fotoaparátů nezbylo než všechny, případně velkou většinu barevných, jasových i speciálních efektů zařídit ještě před expozicí a to zejména pomocí optických filtrů. S nástupem digitálních fotoaparátů a s rozvojem fotografických editorů je dnes mnohem snadnější docílit stejné efekty digitální cestou pomocí následné manipulace s obrazem v PC. Pokud jsou snímky perfektně exponované, s efekty to nepřeháníte, při simulaci filtrů tzv. "víte co děláte" a nedopustíte přeexpozici, klipování kanálů, posterizaci atd., je výsledek s optickou cestou co do kvality srovnatelný. Přesto však existují filtry nutné či alespoň vhodné i pro digitální přístroje.


Bez filtrů se v digitální fotografii samozřejmě dá obejít, některé fotografie bez nich ale pořídit téměř nelze. Zejména polarizační filtr je u mnoha snímků téměř povinnost a jeho náhrada v PC je nemožná.

Filtry pro digitální fotoaparáty se nijak neliší od filtrů pro klasické fotoaparáty. Lze tak používat veškerou nabídku filtrů na trhu a pokud jsou některé filtry označeny „Digital“ či podobně, jedná se jen o marketingový trik. Staronovým problémem filtrů byly a jsou průměry závitů. Filtry se většinou šroubují na přední příruby objektivů , a tak se lze u DSLR setkat s průměry 46-49-52-55-58-62-67-72-77-82-86-95-105-112 mm ale i s jinými. Různým průměrům závitů na objektivech a jejich řešení jsme se podrobně věnovali v článku Objektivy, jak vybrat a používat - 1. Parametry objektivů.

Kvalita filtrů se nejvíce pozná podle jejich odolnosti na protisvětlo a samozřejmě podle optické a mechanické kvality. Nejlepší filtry jsou vyrobeny z optického skla s perfektně známými a stabilními optickými vlastnostmi, s precizní  kovovou obroučkou, s vysokou odolností na poškrábání i na reflexe v protisvětle. Nejlevnější filtry jsou potom plastové a mohou se u nich ve zvýšené míře objevit nejrůznější „prasátka“ či odlesky, vlivem tepelné roztažnosti obroučky může jít filtr hůř nasadit či sejmout z objektivu a lze předpokládat i drobné optické vady. Pravdou ovšem je, že filtr je natolik mimo hloubku ostrosti objektivu, že drobné vady a nečistoty se projeví jen opravdu minimálně.


Největším problémem filtrů není prach ani drobné nečistoty. Ty jsou totiž natolik mimo hloubku ostrosti, že nejsou vidět. Nepřítelem jsou zejména mastné skvrny (opalovací krémy!), které změkčí obraz, září a tím snímek zcela znehodnotí.

Tenká verze filtru (Slim)
Zejména širokoúhlé objektivy (méně než cca 25mm po přepočtu na kinofilm) mají tak široký zorný úhel, že jakýkoliv filtr by mohl být v obraze již vidět a způsobit v rozích vinětaci (ztmavení kresby). Proto existuje většina filtrů i ve výrazně tenčí verzi označované "SLIM" (tenký). SLIM filtry bývají dražší a některé ve snaze o co nejtenčí provedení již ani nemají přední závit na další filtr. Musí být tedy našroubovány na objektivu jako poslední. U extrémně širokoúhlých objektivů (např. rybí oka) již použít filtry není možné vůbec, a tak se používají tzv. želatinové či zadní filtry (rear) což je fólie zasunutá do držáku na výstupní (zadní) straně objektivu.


Při snímání ultraširokoúhlými ohnisky (zde 17mm a 2 filtry) si dejte pozor, aby filtry nebyly na snímku již vidět. O to spíš, že hledáček obvykle nemá 100% pokrytí  a nevidíte tak obraz celý. Dodatečný ořez to sice vyřeší ale de facto tím zase prodloužíte ohnisko.

Absorpční faktor
Každý filtr již z principu své funkce část světla filtruje (nepropustí), a tak světla na senzor dopadne vždy méně než bez použití filtru. Proto v technické dokumentaci každého filtru lze nalézt i tzv. absorpční faktor neboli velikost úbytku světla na filtru (Filter Factor, Absorption Factor). Ten může být uveden v násobcích kdy např. hodnota 4x udává, že filtr světlo 4x zeslabuje neboli ho propustí jen 25%. Běžnější ale je udávat úbytek světla na filtru v EV jednotkách či clonových číslech (F-stop). Hodnota úbytku 4 EV potom znamená, že filtr zeslabí světlo 16x (24=16). Více o EV najdete v článku Expozice - 1. Expoziční základy. Prakticky nulový úbytek světla mají UV filtry, běžné filtry se pohybují v rozmezí 1/3 až 2 EV, úbytky nad 3 EV mají jen speciální filtry. Automatické TTL měření expozice samozřejmě pokles vyrovná ale jen za cenu delšího expozičního času, více otevřené clony či vyššího ISO.

Absorpční faktor Propustnost Úbytek světla v EV
1x 100% 0 EV
1.4x 71% ½ EV
2x 50% 1 EV
2.8x 35% 1 ½ EV
4x 25% 2 EV
5.6x 18% 2 ½ EV
8x 13% 3 EV

Mired
Již v článku o vyvážení bílé bylo řečeno, že barva světla se dá vyjádřit barevnou teplotou v Kelvinech. Barva světla o teplotě cca 5600 K tak odpovídá barvě světla ze slunce. Nevýhodou barevné teploty v Kelvinech však je, že se nedá sčítat ani odčítat, protože se nechová lineárně. Proto byly zavedeny jednotky Mired, které mohou být snadno sčítány a odčítány a u kterých lze tedy snadno provádět kalkulace účinku filtru.

Mired = 1 000 000 / Kelvin
Kelvin = 1 000 000 / Mired

Např. modrý filtr 80B má korekční účinek cca -115 Mired, přičemž kladné hodnoty znamenají posun do červenějších barev a záporné hodnoty posun do modrých barev. Proto modrý filtr 80B má zápornou hodnotu Mired a posouvá světlo do modré barvy. Tím červené světlo halogenů o teplotě 3400 K (294 Mired) zkoriguje na běžné denní světlo 5600 K (179 Mired):

294 Mired (halogen) - 115 Mired (filtr) = 179 Mired (5600 K)

UV filtry
UV filtr již podle svého názvu zabraňuje průniku UV části spektra na senzor. Film byl na UV spektrum citlivý, a tak silné UV záření (např. na horách) mohlo ovlivnit jeho expozici. Senzor má však před sebou z konstrukčních důvodů řadu různých filtrů (viz článek Rozumíme DSLR - 1. Základní konstrukce, hledáček a senzor) a ty odfiltrují i UV záření. A tak na přídavný UV filtr zbývá jen jedna funkce a sice prostá mechanická ochrana přední čočky objektivu.

Žádný UV filtr není tak špatný aby jakkoliv výrazně ovlivnil kvalitu kresby je-li čistý a nepoškrábaný. Co však levný filtr může výrazně zhoršit je odolnost na protisvětlo. Jednak bodové (Slunce či lampy v záběru) či plošné (silné protisvětlo např. z oblohy). Zatímco bodové protisvětlo se projeví prasátky a odlesky v obraze, tak plošné protisvětlo zmléční obraz a dramaticky sníží jeho kontrast podobně jako se při protisvětle stane téměř neprůhledné přední sklo auta.

Skylight filtr
Tento filtr se opět používal zejména u filmu k odstranění modrého nádechu a současně UV části spektra při fotografování na horách. Jak vyplývá z článku o vyvážení bílé, světlo na horách má silně modré zabarvení, a tak skylight filtr zabarvený do doplňkové růžové barvy tento nádech odstraňoval. U digitálních fotoaparátů opět nemá velký význam, protože k odstranění modrého nádechu způsobeného silně modrým světlem z oblohy je bez problémů možné použít správné vyvážení bílé.


Zatímco UV filtr odfiltruje jen neviditelné záření kratší než cca 370 nm tak Skylight filtr navíc lehce zeslabí i modré světlo a tím odstraňuje modrý nádech.

Polarizační filtr
Jestli nějaký filtr má zásadní význam i pro digitální fotoaparáty, tak je to polarizační filtr. Jeho účinek není možné žádným způsobem v PC nahradit ani napodobit. Jednoduše řečeno, světlo ze slunce není nijak polarizováno ale průchodem atmosférou či odrazem od předmětů se různě polarizuje. Polarizační filtr si přitom lze představit jako "štěrbinu", která propustí pouze světlo polarizované shodně jako je filtr. Účinek filtru je tak selektivní, pro různé části scény jiný a není ho tedy možné nijak v PC napodobit. Polarizační flitry jsou konstruovány v otočné objímce a díky tomu lze otáčením polarizačního filtru regulovat sílu jeho účinku.

Polarizační filtr se uplatní při řadě snímků a jeho efekt bývá někdy až dramatický. Účinek je ale silně závislý na počasí, denní době a charakteru scény. Záleží totiž na polarizaci světla ve scéně versus natočení filtru. Jeho typické použití bývá:

 • Ztmavení modré oblohy
  Modré světlo z oblohy zejména v úhlu přibližně kolmém k slunci bývá silně polarizováno, a tak  je možné polarizační filtr použít k jejímu silnému ztmavení. Tím klesne dynamický rozsah snímků, kde nejsvětlejším bodem je právě modrá obloha. Snímky současně dostanou ten správný "pohlednicový" vzhled se sytě modrou a tmavou oblohou.
 • Zdůraznění mraků
  Pokud polarizační filtr ztmaví modrou oblohu, tak bílé mraky na ní (beránci) se silně zdůrazní. Polarizační filtr tedy zdůrazňuje mraky, a tak opět produkuje "reklamní pohlednice".
 • Odstranění atmosférického oparu
  Atmosféra je pro světlo sice průhledná, ale současně je plná prachu, vodních par, smogu a jiných nečistot, které její průhlednost snižují. Proto pohled do větší dálky ztrácí na brilantnosti a čistotě. Polarizační filtr může opět tento efekt omezit tím, že omezí viditelnost rozptýlených složek světla.
 • Odstranění odlesků ze skel, vodních hladin, listů vegetace, karosérií aut atd.
  Vhodným natočením je polarizační filtr schopen odstranit odlesky (reflexe) z povrchu většiny elektricky nevodivých materiálů. Je proto často využíván je-li nutné fotografovat přes sklo, odstraněním odlesků umožní pohled přes okna dovnitř aut, lidem pod brýle, do vitrín, na obrazy za skly či dokonce pod vodní hladinu.
 • Nasycení barev
  Většina barevných předmětů je pokryta šedou vrstvou prachu. Ta společně s odlesky způsobuje, že předměty se jeví světlejší, bledé, zašedlé až zamlžené a celkově méně barevné a mdlé. Polarizační filtr odstraní nejen odlesky ale i polarizované světlo odražené od prachu a tím nasytí barvy a předměty se zdají čistější a barevnější.

Polarizační filtr má zejména pro krajinářskou fotografii nenahraditelný význam. Jeho použití je však všestranné, a tak by neměl chybět v žádné fotobrašně.

Efekt polarizačního filtru je vidět okamžitě a na trhu jsou i sluneční brýle (např. Polaroid), které jsou vybaveny polarizační fólií, a tak fotograf může okamžitě a to i bez pohledu do hledáčku vidět výsledek. I když laik bývá efektem polarizačního filtru okouzlen a svádí ho téměř k trvalému použití, tak polarizační filtr není rozumné používat stále a pro všechny druhy scén. Použití polarizačního filtru je totiž potřeba u některých scén pečlivě zvážit:

 • Snímky vodní hladiny
  Je-li na snímku vodní hladina zejména mělkých tůněk a rybníčků, tak polarizační filtr je schopen tuto hladinu zcela zlikvidovat a poskytnout nerušený pohled na dno. Jeho efekt tak může působit až nepřirozeně a na podobných fotografiích může být jen bahno či ryby "vznášející se nad hladinou".

 • Použití polarizačního filtru u tohoto snímku zlikvidovalo vodní hladinu a ryby se tak až nepřirozeně "vznáší nad hladinou".
 • Zvýšení kontrastu
  Polarizační filtr snižuje kontrast ale pouze u scén, v kterých je nejsvětlejší částí modrá obloha. Tu ztmaví a tím kontrast scény sníží. Naopak ale zvyšuje kontrast u těch scén, u kterých světlé části snímku neovlivní a naopak odstraněním odlesků ze stinných partií scény tyto stíny ještě prohloubí. Celkový kontrast scény tak stoupne a snadno může vzrůst  až mimo dynamický rozsah fotoaparátu.
 • Nerovnoměrný efekt
  Efekt polarizace silně závisí na úhlu světla relativně ke zdroji světla (slunce). U širokoúhlých objektivů je však tak velký úhel záběru (např. u 17 mm objektivu je 84° horizontálně), že světlo přichází již výrazně odlišně polarizováno, a tak efekt filtru bude jiný v různých částech snímku. To se projeví tmavými rohy snímku podobnými vinětaci případně stranově nestejnoměrně modrou oblohou.

 • Nestejnoměrný efekt polarizačního filtru je dobře vidět na tomto snímku pořízeného ohniskem 17mm.
 • Úbytek světla
  Polarizační filtr propouští jen světlo určité polarizace, a tak logicky propustí světla o něco méně než je originál. Obvykle tak klesne intenzita světla o cca 1-2 EV. Použití polarizačního filtru je tak pečlivě třeba zvážit tam, kde je nedostatek světla a jeho pokles o 1-2 EV může být kritický.

Polarizační filtry jsou v zásadě dvou typů - lineární a cirkulární. Svým účinkem jsou oba typy zcela identické, liší se pouze svojí kompatibilitou s některými přístroji. Lineární polarizační filtr bývá levnější a světlo jím prošlé je polarizováno jen v jednom směru (proto lineární). Analogie se štěrbinou u něj tedy funguje. Zaostřovací automatiky (Autofocus) některých přístrojů však pracují s polarizací světla, a tak lineární polarizační filtr může jejich činnost omezit. Proto jsou na trhu mírně dražší cirkulární polarizační filtry, které mají na výstupu speciální fólii, jenž světlo opět převede na nepolarizované tedy kmitající do všech stran. I když problémy se zaostřováním bývají vzácné, tak je nelze zcela vyloučit, a tak buď lineární polarizační filtr předem vyzkoušejte nebo pořiďte universální cirkulární.

Dva polarizační filtry našroubované na sebe (první lineární a druhý jakýkoliv) mohou pracovat jako neutrální šedý filtr s plynule měnitelnou intenzitou filtrace od téměř 0 (světlo projde skoro beze změny, maximálně s účinkem běžného polarizačního filtru) až k absolutní tmě (světlo neprojde vůbec). Jsou-li totiž "štěrbiny" obou filtrů v zákrytu, světlo prochází, jsou li na sebe kolmo, dvojice filtrů je zcela nepropustná.

Přechodové filtry (Graduated Neutral Density filter, GND filter)
Jedna z největších bolestí digitálních fotoaparátů je jejich omezený dynamický rozsah. Překročí-li množství světla na senzoru určitou limitní hodnotu, projeví se na fotografii již jen jako čistě bílá vypálená plocha a hovoříme potom o tzv. přepálené bílé (podrobnosti viz článek Expozice - 4. Dynamický rozsah a kontrast scény). Tento problém postihuje nejčastěji oblohu, kde místo jemné barevné kresby a mráčků je jen nepěkná čistě bílá plocha.

Jedna z možností jak se tohoto problému zbavit je použití šedého přechodového filtru jehož šedá část se natočí na oblohu a průhledná část na zbytek snímku. Proto jsou přechodové filtry podobně jako polarizační filtry konstruovány v otočné objímce, aby bylo možné filtrem otáčet. U přechodových filtrů se s výhodou dá použít systém Cokin, který díky držáku filtrů umožní s filtrem nejen otáčet, ale i ho posouvat. Přechodový filtr tak optickou cestou a ještě před dopadem na senzor sníží jas části snímku (např. oblohy) a snímek je tak možné i s omezeným dynamickým rozsahem digitálních přístrojů kvalitně a celý zaznamenat.

Trik použití přechodového filtru je samozřejmě v tom, aby přechod nebyl na snímku vůbec patrný. Proto je na trhu přechodových filtrů velké množství a liší se zejména:

 • Silou filtrace v šedé části která se opět udává buď v násobcích poklesu (2x, 4x, 8x) či v EV jednotkách (1 EV, 2 EV, 3 EV)
 • Umístěním přechodu v pětině, třetině či polovině plochy - tento problém odpadá u filtrů typu Cokin, kterými lze nejen otáčet ale i je posouvat
 • Plynulostí přechodu od poměrně ostrého zlomu až ke zcela plynulému přechodu na velké ploše

Množství přechodových filtrů rozšiřuje i skutečnost, že v tmavé části nemusí být filtr jen neutrálně šedý ale i libovolně barevný. Na trhu jsou tak modré přechodové filtry, které jednak snižují jas oblohy ale současně jí sytí do modré barvy, žluté přechodové filtry které simulují západy slunce, tabákové přechodové filtry vhodné pro písek, pouště a mnoho dalších.


Na tomto snímku byly použity celkem tři filtry. Polarizační filtr a dva přechodové filtry, jeden šedý v horní části ke ztmavení oblohy a tabákový v dolní části k nasycení barvy písku.

Neutrální šedé filtry (Neutral Density filter, ND filter)
V drtivě většině případů zápasí fotografové s nedostatkem světla na scéně. Málo světla komplikuje expozici i ostření a celkově ztěžuje snímací podmínky. Je však pár situací, kdy fotograf naopak zápasí s příliš velkým množstvím světla na scéně. Jednou z nich je zachycení pohybu (typicky tekoucí vody) vyžadující dlouhou expozici v řádu vteřin. Snadno se tak může stát, že i přes nejvyšší možné zaclonění objektivu a nejnižší možné ISO povede expoziční čas v řádu 2-4 vteřin k přeexpozici.

V této situaci pomůže právě šedý neutrální filtr, který snižuje množství světla podle typu 2x, 4x nebo 8x (tj. o 1 , 2 nebo 3 EV) a tím umožní použít i dlouhé expoziční časy na scéně zalité sluncem. Kuriozitou jsou potom filtry firmy B+W typu 106 a 120, které snižují množství světla 64x (o 6 EV) respektive 1000000x (o 20 EV).

Neutrální šedý filtr je nutný i v případě, že je požadována malá hloubka ostrosti  (pro tu je nutné držet maximálně otevřenou clonu) a současně se pracuje s bleskem. Ten pokud neumí režim vysokorychlostní synchronizace (FP Flash, High Speed Flash Sync) limituje nejkratší možný expoziční čas (tzv. X-sync) hodnotou typicky kolem 1/200 s (podrobnosti viz článek Blesk - 3. Další funkce a příslušenství blesků). Neutrální šedý filtr potom umožní dodržet X-sync čas a současně ponechat otevřenou clonu pro malou hloubku ostrosti.


Použití ND filtru je nutné např. v případě, kdy chcete dlouhou expozicí rozmazat vodu. Při snímání na slunci totiž největší zaclonění na f/22 i při nejnižším ISO 100 nestačí. Zde použit filtr ND 8 (8x zeslabuje čili o 3 EV), clona f/32 a ISO 100. Expozice potom byla 1 vteřina.

Barevné filtry
Použití barevných filtrů jak v barevné tak v černobílé digitální fotografii pokleslo, protože je snadné a pohodlné nahradit barevné filtry v PC. Řada editorů má i přímé funkce na simulaci klasických barevných filtrů. Přesto má použití barevných filtrů své místo v situacích, kdy na scéně převládá světlo jedné barvy a je nutné tuto barvu kompenzovat.

Kompenzaci je sice možné provést pomocí vyvážení bílé ale je nutné si uvědomit, že vyvážení bílé probíhá výpočtem až po expozici. Převládá-li na scéně světlo např. červené barvy (běžná situace při nasvícení scény halogeny či žárovkami), je červený kanál nejvíce exponován a tudíž nejvíce náchylný k přepalům. I když následné vyvážení bílé červený kanál výpočtem zeslabí, přepalu způsobeného při expozici již nezabrání.

Je tak vždy lepší upravit barvu světla na bílou a tedy vyrovnat expozici jednotlivých RGB kanálů opticky ještě před senzorem a tím předcházet přeexpozici jednoho kanálu. K tomu právě slouží barevné filtry a díky této jejich funkci se jim často říká konverzní.

Změkčující, efektové a speciální filtry
Velmi oblíbeným druhem filtrů zejména na portréty, svatby atp. jsou změkčující filtry (Soft Focus). Legendárním filtrem tohoto druhu je potom Zeissův Softar s řadou mikročoček různé velikosti rozmístěných po filtru zcela náhodně. Podobně však jako barevné filtry, i změkčující a zejména efektové filtry jsou v digitální fotografii používány zřídka. Je neskonale jednodušší, pohodlnější a i levnější provádět různé efekty změkčení kresby, oválů, hvězdiček atd. v PC než opticky.


Ne vždy musí být na snímku vše zcela ostré. Zejména portrétům a nevěstám sluší velmi měkká kresba. Je to sice poněkud těžší ale i tyto efekty lze dnes již provést digitálně.

Jedním ze speciálních filtrů, který však nemůže být v PC nijak nahrazen je infračervený filtr. Ten zcela blokuje viditelné záření (je tedy zcela černý) a propouští až neviditelné záření pod červenou složkou spektra (infračervené).

Oko nikdy nemůže svět vidět v infračervené oblasti, fotoaparát ale může infračervené světlo na pro oko viditelné převést. Vznikají ale falešné barvy určené jen a pouze podle záměru tvůrce. Svět v infračervené oblasti vypadá tak zcela jinak, odlišně a nepodobně od světa který vidíme okem. Někdy je až bizardně barevný a proto je poměrně časté presentovat infračervené snímky v černobílé či jen kolorované verzi.

Samotný senzor digitálního fotoaparátu je velmi citlivý na infračervené světlo, což je ale pro běžnou fotografii nevýhodné a mohlo by produkovat falešné barvy. Proto je před každým senzorem silný filtr, který infračervené světlo blokuje. Tím ale komplikuje infračervenou fotografii, a tak při infračerveném fotografování je třeba počítat s velmi dlouhou expozicí řádu vteřin a to i na prudkém poledním slunci.


Tento snímek byl pořízen přes infračervený filtr Hoya R72. Vznikl nepřirozeně barevný obrázek, který byl následně přehozením barevných kanálů kolorován. Barvy jsou tak jen a pouze záměrem tvůrce, nikoliv odrazem reality.

Softwarové filtry
Jak již bylo zmíněno, řada filtrů se dnes realizuje softwarově v PC. Králem těchto úprav je opět Adobe Photoshop i když i řada jiných editorů nabízí velké množství filtrů a efektů. Photoshop je natolik universální nástroj, že existuje vždy mnoho způsobů, jak filtr simulovat. Uveďme alespoň základní postupy, které však vyhoví v mnoha situacích:

Softwarový přechodový filtr
Jeden z velmi účinných způsobů simulace přechodového filtru ve Photoshopu je tento:

 1. Otevřeme obrázek a vrstvu s obrázkem zkopírujeme (Ctrl+J)
 2. Režim prolnutí nové vrstvy nastavíme na "Násobit (Multiply)", čímž se celý obrázek ztmaví
 3. Stiskem klávesy G vybereme nástroj "Přechod (Gradient)" a stiskem klávesy D vybereme základní barvy bílá a černá
 4. Klepneme na symbol masky a tím nové vrstvě přidáme masku (na obrázku označeno)
 5. Přímo v obrázku potom natáhneme odshora dolů svisle čáru, čímž vytvoříme gradient v masce a efekt ztmavení se projeví jen v horní části obrázku. Natahování čáry můžeme libovolně opakovat až efekt plně vyhovuje.

Simulace přechodového filtru v Adobe Photoshop.

Je třeba si ale uvědomit, že na rozdíl od opticky realizovaného přechodového filtru tato simulace nikdy nezvýší dynamický rozsah a tedy nikdy neobnoví kresbu tam, kde již v původním obrázku nebyla.

Softwarový barevný filtr
Photoshop má přímo nástroj Fotografický filtr (Obraz/Přizpůsobení/Fotografický filtr...), kde lze volit z předdefinované nabídky standardních filtrů či zvolit libovolnou barvu filtru. Volba "Zachovat světlost" znamená, že Photoshop automaticky kompenzuje pokles jasu způsobený použitím tmavého filtru.


Nástroj "Fotografický filtr" v Adobe Photoshop.

Alternativní způsob může být potom tento:

 1. Otevřeme obrázek
 2. Vytvoříme novou vrstvu a tu celou vyplníme požadovanou barvou filtru
 3. Režim prolnutí nové vrstvy nastavíme na "Barva (Color)" a krytí nastavíme na rozumných 20-50%
 4. Případným přidáním masky a gradientu k nové vrstvě jako v předchozím případě lze potom simulovat i barevný přechodový filtr

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Svět skrz objektiv  

 » Vybíráme  

 » Praxe  

 » Vybíráme  » Technologie  

 » Praxe  » Tipy & triky  

 » Praxe  » Základní postupy  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

pochvala

Autor: rejca Muž

Založeno: 13.09.2006, 10:24
Odpovědí: 3

Pochvala za pekny clanek o druzich filtru:).

Odpovědět na příspěvek

RE: pochvala

Autor: Bob Muž

Založeno: 13.09.2006, 12:29

Snad bych jenom doplnil pár postřehů k simulaci polarizačního filtru na PC. Nahradit skutečný polar. filtr skutečně nelze, nicméně existuje několik pluginů do Photoshopu, které tento filtr více či méně úspěšně simulují. Nejlépe to asi zvládá sada filtrů Nik color Efex, jejíž součástí je i polarizér. Funguje velmi dobře, ovšem s jednou vadou na kráse. Se vzrůstající intenzitou nastavení dochází k zvýšení šumu. Při precizním nastavení jsou ale i tak výsledky dost dobré. Viz. http://www.niksoftware.co
m

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: pochvala

Autor: mk Muž

Založeno: 13.09.2006, 18:22

Polarizační filtr se nepoužívá jen pro zvýraznění mraků a ztmavení oblohy, ale i pro odstranění lesků. A tady žádný sw simulátor opravdu nepomůže.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: pochvala

Autor: ondrej Muž

Založeno: 14.09.2006, 13:19

fakt si neviem predstavit ako by s pomocou photoshopu vznikla tak uzasna fotka "ryb nad hladinou" :-)

vdaka za inspiraciu, hned idem fotit rybky v nasom jazierku... dufam ze nebudu niekde pri dne :-)

Odpovědět na příspěvek

Také pochvala

Autor: VraPa Muž

Založeno: 13.09.2006, 10:55
Odpovědí: 0

Články Ing.Pihana jsou opravdu o něčem , problematika je probrána do detailu a srozumitelnou formou . Tímto zdravím autora a jen tak dál.... Všem, kdo v něčem tápají, lze s klidným svědomím doporučit jeho www stránky www.fotoroman.cz

Odpovědět na příspěvek

také pochvala

Autor: sodusi Muž

Založeno: 13.09.2006, 21:45
Odpovědí: 0

Opravdu super článek, jsem amatér a po přečtení Vašich článků jsem o něco chytřejší a zároveň vidím , jak méně a méně toho vím.Pokračujte v tom. Díky

Odpovědět na příspěvek

clanek do pohody

Autor: revell Muž

Založeno: 14.09.2006, 01:13
Odpovědí: 0

taky se musim pridat s podekovanim.
Rad jsem si o filtrech precetl, tusil jsem, ze neco bude :-)
Vsichni o filtrech mluvi, ale nikdo uz nevysvetli k cemu jsou dobre a jak funguji.
Ja zatim pouzivam jen CirPol a casem se muzu poohlednout po dalsich.

Odpovědět na příspěvek

Oteplující filtr

Autor: zajic5 Muž

Založeno: 14.09.2006, 14:13
Odpovědí: 3

V které verzi Photoshopu je ten oteplující filtr predefinován? Já mám 7.0 a není tam. Když ho chci vyrobit ručně, jaké mu mám dát souřadnice RGB? Díky.

Odpovědět na příspěvek

RE: Oteplující filtr

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 14.09.2006, 20:18

Fotografické filtry jsou od verse 8 :-( Oteplujích filtrů je celá řada a obecně platí že lehce zabarvují do žlué. Zkuste RGB=205,166,60, krytí ale jen cca 20-40%.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: Oteplující filtr

Autor: zajic5 Muž

Založeno: 14.09.2006, 23:24

Díky moc

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: Oteplující filtr

Autor: norax Muž

Založeno: 23.11.2006, 12:38

Zkuste použít sw filtry Opanda (freeware)
http://www.op
anda.com/en/pf/index.html

Odpovědět na příspěvek

CirPol

Autor: Syky75 Muž

Založeno: 15.09.2006, 11:33
Odpovědí: 2

Děkuji za článek Radku. Vaše články si vždy rád pročtu a k některým se i vracím. Na článek o filtrech jsem se moc těšil, protože bych měl otázku. Mám D70 a používám cirpol filtr na objektivu 18-70 AF-S DX, což si myslím je docela dobrý objektiv. A teď můj problém. Použití cirpol filtru mi razantně snižuje dinamický rozsah. když to dám na příkladu histogramu - bez filtru je histogram od kraje do kraje, ale s fitrem si histogram dává od obou konců odstup - je využito jen cca 2/3 dinamického rozsahu. Samozřejmě se PC dá histogram "natáhnout", ale ztácejí ce mi jemné přechody barev - hlavně nebe,... Byl jsem v srpnu v Alpách - super počasí cirpol filtr, přechodový filtr super, ale fotky jsou bez kontrastu. Něco asi dělám špatně.
Mohl by jste mi prosím Vás poradit jak histogram "roztáhnout" už při pořizování snímku?
Moc děkuji za odpověď a budu rád pokud se s radou do diskuse připojí i další
Syky

Odpovědět na příspěvek

RE: CirPol

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 15.09.2006, 14:06

Šířka histogramu je trochu zjednodušeně řečeno kontrast fotografie. Nejspíš filtr dramaticky sníží jas oblohy (což je možné a je to tak trochu jeho úkol) a tím kontrast fotografie (a její celkový dynamický rozsah) klesne. Těžko na dálku posoudit, ale nejpíš nic neděláte špatně, jen efekt polarizačního filtru je buď moc silný nebo nevhodný úplně. Zkuste snímat bez něj.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: CirPol

Autor: Syky75 Muž

Založeno: 15.09.2006, 14:28

děkuji za odpověď

Odpovědět na příspěvek

UV filtr

Autor: revell Muž

Založeno: 16.09.2006, 21:32
Odpovědí: 5

Dobry den, rad bych se zeptal, proc tedy nestaci koupit jako ochranu na predni clen filtr z cireho skla (minimalni pohlcovani svetla, levnejsi vyroba a cena).
Drive jsem je videl v obchodech, ale uz postupne vymizely, nevim jestli to byl marketingovy tah, protoze lide si nechteji koupit jen "obycejne sklo".

Odpovědět na příspěvek

RE: UV filtr

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 18.09.2006, 18:10

Pokud by byly na trhu, tak by to samozřejmě stačilo. Výsledek bude v podstatě stejný. Přiznám se ale, že jsem je už dlouho neviděl, takže v praxi je nejsnažší a nejlevnější řešení UV filtr.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: UV filtr

Autor: revell Muž

Založeno: 19.09.2006, 23:29

Dekuji za odpoved, mohl bych se zeptat jak je to se ztmavenim snimku pomoci polarizacniho filtru a snizenim dynamickeho rozsahu - to znamena, ze se histogram posune do leva a zmensi.
Da se to resit napr.kompenzaci expozice, snizenim clony nebo delsim casem ?
Diky

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: UV filtr

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 20.09.2006, 15:02

No tak jednoduché to není. Polarizační filtr sice subjektivně obvykle ztmaví snímek, ale klidně některé světlé body nechá beze změny. Čili jeho účinek nelze zlikvidovat prostým zvýšením expozice. To by potom byl vlastně jen šedý filtr. Takže obvykle PL filtr sežere cca 1 EV světla ale současně změní rozložení světel a stínů ve snímku!

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: UV filtr

Autor: revell Muž

Založeno: 20.09.2006, 18:57

Diky.

mohu se jeste zeptat z jakeho duvodu funguje pouze na nevodivych plochach a ne kovovych?

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: UV filtr

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 20.09.2006, 20:44

Zjednodušeně řečeno je to proto, že kovové povrchy obvykle odražené světlo nepolarizují (resp. má polarizaci "do všech stran") a proto si polarizační filtr nemá co vybrat.

Odpovědět na příspěvek

Polarizák

Autor: Jorn Lande Muž

Založeno: 03.10.2006, 13:21
Odpovědí: 0

Když už jsme u těch filtrů - nechcete někdo koupit cirkul8rn9 polarizační filtr sigma 82mm s multicoating povrchem, prakticky nepoužitý, v originálním balení. Cena 2.900 Kč. Kontakt masterplan(zavináč)cent
rum(punkt)cz

Odpovědět na příspěvek

A zase pochvala

Autor: Marek Dehner Muž

Založeno: 05.11.2006, 14:42
Odpovědí: 3

Děkuji Vám za výborný článek. Na takový jsem dost dlouho čekal. Úplně nejlepší je praktické vysvělení, k čemu se filtr dá použít. No a samozřejmě přiložené fotografie.
Mám jednu otázku:
Jaký rozdíl je mezi polarizačním filterm za 400 kč a filtrem za 3000 kč?

Odpovědět na příspěvek

RE: A zase pochvala

Autor: Jan Brezina Muž

Založeno: 05.11.2006, 14:55

Rozdilu muze byt cela rada:
1) Velikost filtru (prumer zavitu)
2) Konstrukce (linearni/cirkularni)
3) Kvalite pouzitych materialu
4) Presnosti zpracovani
5) Kvalite antireflexni vrstvy
6) Znacce vyrobce

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: A zase pochvala

Autor: Marek Dehner Muž

Založeno: 08.11.2006, 09:42

Děkuji za odpověď.
Zajímá mě ale když mám dva filtry, které mají shodný závit, oba jsou cirkulární, a dokonce oby jsou značky Hama. Jeden stojí 500,- kč, druhý 1600,- kč. Jaký je rozdíl mezi těmito filtry? Stojí za to si připlatit a koupit dražší Hamu (nebo jiný), nebo mezi nimi není až tak markantní rozdíl? Myslím tím v kvalitě výsledných snímků. Chci si právě pol. filtr koupit a nerad bych šetřil tam kde bych neměl a naopak vyhazoval peníze zbytečně.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: A zase pochvala

Autor: Jan Brezina Muž

Založeno: 08.11.2006, 10:12

Neznam vase naroky na kvalitu ani kvaitu vasich objektivu, ale ja bych sahl po drazsim. Pokud jsou prumer a znacka stejne, rozdil bude v pouzitych materialech

Odpovědět na příspěvek

filtry

Autor: Martin Čech Muž

Založeno: 05.11.2006, 17:15
Odpovědí: 1

Chci se zaptat, co dělá zelený přechodový filtr, modrý přechodový filtr a žlutý přechodový filtr.

Odpovědět na příspěvek

RE: filtry

Autor: Jan Brezina Muž

Založeno: 05.11.2006, 18:57

Cast obrazu nechavaji bezezmen a cast stmavuji a zaroven "obarvuji" do dane barvy. Zalezi na intenzite. Korektne vzato filtruji prislusnou cas viditelneho spektra na casti plochy.

Odpovědět na příspěvek

ruzove oblaky

Autor: radinok Muž

Založeno: 05.04.2007, 18:00
Odpovědí: 0

Mam polarizacny filter Hama za cca 1600 SKK (2004) ktory v maximalnej polohe natocenia dava ruzovy nadych oblakom ... neviem si to vysvetlit, stretli ste sa tym niekedy? Vdaka za odpoved.
Druha otazka sa tyka rucky na nastavenie polarizacneho filtru, ktore modely ju maju? a ci sa pouziva aj v slim verzii... (konkretne zhanam 55mm na Alphu) Vdaka za odpoved.

Odpovědět na příspěvek

Kvalita filtrů

Autor: Marek Muž

Založeno: 16.04.2007, 19:15
Odpovědí: 0

Dobrý den je mi jasné že Hama jsou nejhorší filtry a nekoupil bych si je ani jako podtácky ale zajímala by mě kvalita jiných filtrů Hoya,Tiffen,B+W,Sigma ta se mi zdá s novými slim CPL velice schopná já osobně vlastním B+W Skylight KR 1,5 ale potřeboval bych nějaký CPL za rozumnou cenu.Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

filtry ve Photoshop8

Autor: Filip Muž

Založeno: 02.08.2007, 17:42
Odpovědí: 0

Dobrý den, má Photoshop8 také tyto filtry: Radial, Speed, Star, Softstar, Prisma?

Odpovědět na příspěvek

redukce versus vinětace

Autor: Filip Muž

Založeno: 02.08.2007, 18:39
Odpovědí: 1

Když použiju na objektiv 58mm pomocí redukce (z 67 na 58) filtr o průměru 67mm, nebude to vinětovat?
Neboli:
obj
ektiv 58 + redukce + filtr 67 = vinětace?

Odpovědět na příspěvek

RE: redukce versus vinětace

Autor: Jan Brezina Muž

Založeno: 02.08.2007, 18:42

To zalezi na konstrukci konkretniho objektivu. Je pomerne velka sance ze vinetace nebude, ale u sirokouhleho objektivu muze (a nemusi) nastat problem podle konsrukce.

Odpovědět na příspěvek

pořadí filtrů

Autor: Filip Muž

Založeno: 02.08.2007, 19:19
Odpovědí: 1

Hraje nějakou roli pořadí filtrů při použití více druhů filtrů najednou?
Mám 2 objektivy (Macro 100 o průměru 58 a zoom obj. 28-70 s průměrem 67). Potřebuji co nejefektivněji vyřešit nákup cikrul. pol filtru, neutrál. šedého filtu a šed. přechod. filtru, pro možnou kombinaci alespoň dvou filtrů najednou na oba objektivy. Snad mi je rozumět :-) Moc díky za odpověď.

Odpovědět na příspěvek

RE: pořadí filtrů

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 05.08.2007, 08:02

Nehraje, takže můžete filtry použít v jakémkoliv pořadí. Ve speciálních případech však ano (např. 2 polarizační filtry - jeden lineárním druhý cirkulární), ale to jsou zcela výjimečné situace.

Odpovědět na příspěvek

APS-C

Autor: Osky Muž

Založeno: 18.01.2008, 09:45
Odpovědí: 1

Zajímalo by mě, jak je to s vinětací na fotoaparátech se snímačem APS-C. Děkuji

Odpovědět na příspěvek

RE: APS-C

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 18.01.2008, 14:29

DSLR s menším senzorem mají užší zorný úhel a tak jsou na vinětaci ve vztahu k filtrům obecně mnohem méně háklivé. To se ale srovnává u objektivů VÝHRADNĚ pro DSLR, kde jsou na tom obecně stejně jako filmové SLR.

Odpovědět na příspěvek

Polarizačny filter na Nikon D40

Autor: Zdenek Muž

Založeno: 31.10.2008, 20:48
Odpovědí: 1

Som začiatočnik, vedel by mi niekto poradit aky pol filter kupiť, na Nikon D40, či treba este niečo ktomu / medzikružok atd/ Neviem ako sa osadza pol filter na na objektiv / mam 18 - 55 a 55-200 objektivy Nikon /
Dakujem ,,

Odpovědět na příspěvek

RE: Polarizačny filter na Nikon D40

Autor: Vojtěch Brzek Muž

Založeno: 12.11.2008, 13:47

tyto objektivy, ktere jsou dodavany k nikonu D40 v kitu mají závit o velikosti 52mm. Je nutné si tedy takovýto filtr pořídit. Pokud máte jiné objektivy, než ty co jsou s D40kou v sadě je nutné se podívat do jejich technické specifikace jaký mají závit pro filtry.

Odpovědět na příspěvek

Přechoďák rozostřuje???

Autor: Pavel Muž

Založeno: 19.08.2009, 22:10
Odpovědí: 1

Zkusil jsem nasadit šedý přechoďák (25%) od B+W (cca 1400,- Kč) a objektiv Canon 55 - 250 (i když na tele nepatří, protože se efekt filtru vytratí) a zkusil jsem zaostřit s ohniskem 250. Obraz zůstvá rozostřený, nelze zaostřit ani manuálně. Pokud filtr nasadím na široké sklo nebo zkusím zaostřit s ohniske max. 100 pak není s ostřením žádný problém. Je to normální?

PS: jiný filtr jsem při zkoušení nasazený neměl, bez filtru není s ostřením žádný problém

Odpovědět na příspěvek

RE: Přechoďák rozostřuje???

Autor: Roman Pihan Muž

Založeno: 23.08.2009, 06:57

Dobrý den! To normální rozhodně není, přechodový filtr tento efekt mít nemůže. Pokud nelze zaostřit ani ručně, tak to není přechodový filtr ale předsádková čočka (lupa). Efekt lupy musí být vidět i okem.

Odpovědět na příspěvek

Cokin

Autor: Jivo Muž

Založeno: 07.01.2011, 05:22
Odpovědí: 0

Mam dotaz ohledne Cokin filtru. Predpoklada, ze bych velice uvital moznost nastavovat si vysku prechodu u krajinarskych fotografii. Ale mam obavu, ze se jedna o plast a ne o sklo. Jenom preci, vsude se tvrdi, lespi zadny filtr nez levny a tohoto se obavam. Na druhou stranu lze tento nedostatek odstranit jen slozitym HDR (ktere stejne neni vzdy to 100% presne) nebo finacne nedostupnou kolekci sklenenych filtru. Mohu pozada o Vas nazor a pokud mozno i zkusenost s resenim Cokin? Ta cena je bezkonkurecni, ale aby to melo vubec cenu do toho investovat.

Odpovědět na příspěvek

UV filtr

Autor: Pala Milos Muž

Založeno: 25.01.2011, 12:28
Odpovědí: 0

Prosím vás o názor na UV filtr HOYA PRO1 Digital. Chci jej použivat na objektivy NIKOR 18-55 a 55-200. Chci si koupit fitr od stejneho vyrobce ale CPL filtr PRO1 Digital DMC. Mohl by jste mi odepsat názor na mé rozhodnutí a kvalitu jmenovaných filtrů. Děkuji

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: