Příslušenství DSLR - 2. Speciální příslušenství - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Základní postupy

Příslušenství DSLR - 2. Speciální příslušenství

DSLR

20. září 2006, 00.00 | Při tvorbě řady fotografií se nelze obejít bez nejrůznějšího příslušenství. A právě zrcadlovky tvoří snad nejotevřenější systém a nabídka příslušenství k nim je opravdu široká. Slovem speciální zde označujeme příslušenství závislé na konkrétním typu DSLR, přičemž vedle originálních výrobců je i řada výrobců alternativních nabízejících často příslušenství i pro zcela zvláštní účely.

::Příslušenství DSLR - 1. Filtry
::Příslušenství DSLR - 2. Speciální příslušenství
::Příslušenství DSLR - 3. Ostatní příslušenství


Objektivy, mezikroužky, předsádky atd.
Právě možnost výměny objektivů je základní vlastnost zrcadlovek, přičemž objektivů je na trhu obrovské množství a liší se mnoha zásadními parametry. Objektivy je tak možné považovat za jedno ze zcela zásadních příslušenství každé DSLR. Bohužel však jednotliví výrobci používají odlišné bajonety a tak je třeba pečlivě sledovat, které objektivy a v jaké variantě jsou pro vaší DSLR použitelné. Objektivům a jejich parametrům jsme se podrobně věnovali v článku zde.

Objektivy mají tolik různých možností a často i speciálních úkolů, že mají sami mnoho svého příslušenství. Mezi ně patří sluneční clony, mezikroužky, telekonvertory, předsádky a mnoho dalších. Příslušenství objektivů jsme se již též samostatně věnovali a sice v článku zde.


Mapa základního příslušenství fotoaparátu Nikon D200.

Externí blesky
I když většina DSLR je vybavena interním bleskem (interní blesk chybí jen na některých přístrojích nejvyšší třídy), tak lze jen doporučit pořízení externího tzv. systémového blesku. I když externí blesk bohužel zvýší rozměry i váhu soupravy, jsou snímky s externím bleskem mnohem lepší než s bleskem interním. Externí blesky jsou opět vázány na jednotlivé výrobce, protože ke své práci potřebují celou řadu údajů z těla DSLR a různí výrobci používají různé tzv. hot-shoe patice pro své blesky. Bleskům jsme se již též podrobně věnovali v článku zde a jejich příslušenství v článku zde.

Očnice a příslušenství hledáčků
Očnice je ta část fotoaparátu, ke které přikládáte oko když sledujete obraz v hledáčku. Většina fotoaparátů nabízí možnost očnice měnit. Jednak proto, že při častém používání se očnice může poškodit a guma potrhat ale zejména proto, že řada výrobců nabízí i alternativní očnice pro různé účely.

Na trhu tak bývají očnice s možností korigovat dioptrickou vadu očí v mnohem větším rozsahu než má standardní hledáček. Např. hledáček DSLR Nikon D200 má standardně schopnost korigovat vadu očí v rozsahu -2 až +1 dioptrie. S přídavnými korekčními očnicemi je však možné dosáhnout až rozsahu -5 až +3 dioptrie, což může velmi potěšit fotografy se silnější vadou zraku.

Další možnou variantou očnic jsou tzv. úhlové hledáčky. Po nasazení na DSLR lze pozorovat obraz v hledáčku fotoaparátu kolmo k  optické ose fotoaparátu. To je velmi výhodné při fotografování z nízkých resp. vysokých stanovišť, při makrofotografii či při práci ze stativu v ateliéru. Tyto očnice bývají někdy vybaveny i možností měnit zvětšení hledáčku.


Úhlový hledáček Canon Angle Finder C u kterého se dá přepínat zvětšení hledáčku 1.25x a 2.5x.

Některé DSLR nabízejí i možnost použít očnici, která silně zvětšuje střední část obrazu. To je užitečné např. při makrofotografii, pro silné teleobjektivy či všude tam, kde je nutné velmi přesné ruční zaostření.


Zvětšující hledáček Nikon DG-2 Magnifier, který zvětší střední část obrazu 2x. Dá se snadno z  těla DSLR sejmout a potom je možné sledovat obraz v hledáčku celý.

Matnice (Focusing Screen)
Matnice v principu určuje, jak bude vypadat obraz v hledáčku a případně jaké další informace budou v hledáčku vidět společně s obrazem. Nemáme přitom na mysli elektronicky zobrazované údaje, ale informace přímo v obraze. Různé druhy matnic byly velmi rozšířené u zrcadlovek s ručním ostřením, s nástupem automatického ostření se však stalo standardem zobrazovat na matnici jen zaostřovací body. Ve standardních situacích je to zcela vyhovující, protože dnešní automatické ostřící systémy pracují velmi dobře.


Typická standardní matnice dnešní DSLR. Ukazuje v podstatě jen polohu zaostřovacích bodů.

Nicméně jsou situace, kdy jiná matnice může velmi ulehčit práci, zejména ostření. Automatické zaostřovací systémy totiž selhávají typicky u makrofotografie, nefungují s tilt-shift objektivy, se staršími objektivy, v prostředí s malým množstvím světla, pro noční snímky a nehodí se ani pro speciální účely - např. astrofotografie. Proto přístroje vyšší třídy umožňují matnice měnit, čímž se usnadní ruční ostření a je též možné mnohem lépe a přesněji zarámovat a komponovat obraz. Následující stručný přehled uvádí různé typy matnic, konkrétní možnosti samozřejmě závisí na modelu DSLR.

Microprisma
Tato matnice má ve svém středu soustředěno mnoho malých mikrohranolů (microprism). Pokud obraz není zaostřen, mikrohranoly ho zobrazí jako černobílý tečkovaný obrazec. Pokud zaostřen je, miíkrohranoly se stanou neviditelnými a tím usnadňují ruční ostření.

Matnice s rozděleným obrazem
Tento druh matnice je zřejmě nejrozšířenější a nejužitečnější pro ruční ostření. Má ve svém středu kruh s rozpůleným obrazem a pokud obraz není zaostřen, obě půlky obrazu na sebe nenavazují a tím všechny čáry a hrany jsou jakoby zlomené a posunuté. Při ručním ostření se potom nesleduje vlastní obraz ale hledá se poloha, kdy hrany na sebe přesně naváží. V takovém případě je obraz dobře zaostřen.

Mřížka
Matnice s mřížkou usnadňuje správnou kompozici obrazu. Svislice (zdi, stromy, lidé) budou opravdu svislicemi, horizont bude vodorovný a díky průsečíkům mřížky není problém komponovat hlavní objekt podle pravidel zlatého řezu na třetiny.

Stupnice
Matnice se stupnicí se hodí pro makrofotografii, vědeckou fotografii, dokumentární fotografii atp. Stupnice umožní například přesně nastavit či změřit zvětšení obrazu.

Software
Striktně řečeno - vše, co je skutečně nutné k DSLR za software, je driver na kopírování fotografií. Jeho potřeba dokonce odpadá pokud používáte čtečku karet nebo pokud se DSLR hlásí operačnímu systému jako disk typu USB Mass Storage Device. Přesto výrobci vedle základního driveru pro různé operační systémy přibalují k DSLR i řadu užitečného softwaru:

RAW konvertor
O výhodách formátu RAW jsme se zmiňovali v díle o zpracování RAW formátu. Umí ho v různých podobách snad každá DSLR a tak software na konverzi RAW formátu (RAW konvertor) bývá na CD obvykle přibalen. Pokud vám však nevyhovuje nic se neděje, protože na trhu je řada alternativních možností - např. český Zoner, Adobe Photoshop či zdarma šířený byť velmi jednoduchý dcraw.

Prohlížeč a organizátor fotografií (Browser)
I když JPEG soubory zobrazí dnes každý operační systém sám o sobě, jsou k dispozici mnohem pohodlnější a sofistikovanější programy. Ty jsou schopné nejen fotografie zobrazovat ale i třídit podle různých kritérií, hromadně přejmenovávat, přidávat k nim klíčová slova na pozdější snadné nalezení, vyhledávat fotografie podle různých kritérií, zobrazovat EXIF včetně nadstandardních továrních informací (např. aktivní zaostřovací bod), provádět základní editace (otočení, ořez, převzorkování atd.), organizovat různá slide show včetně muziky, tisknout fotografie v různých formátech buď na lokální tiskárně nebo v on-line fotosběrně, vytvářet webové galerie, mailovat fotografie a různě jinak je sdílet, zálohovat a archivovat fotografie na CD či DVD, vytvářet malé náhledy (Contact Sheet), vytvářet spořiče obrazovek, tapety atd.

Spojování fotografií do panoramat (Stitch Photos)
Zcela speciální funkci má software na spojování fotografií do panoramat. I když problém panoramatického snímání vypadá na první pohled jednoduše, tak pokud nejsou fotografie perfektně sejmuty při zachování přesných a v praxi náročných podmínek, tak obvykle nenavazují jasově, barevně a hlavně nenavazují perspektivně. Úkolem specializovaných programů na spojování panoramat je potom tyto chyby eliminovat, najít na fotografiích stejné objekty, pomocí nich jako záchytných bodů fotografie napojit a zdeformovat je tak, aby neznatelně navazovaly. Na závěr potom provést jasové a barevné korekce tak, aby přechod byl pokud možno neznatelný.

I když tato funkce může být pojata velmi jednoduše, tak pro profesionální spojení fotografií do panorama je třeba zadat řadu parametrů včetně ohniska použitého objektivu a spojení fotografií ručně pomáhat. Často jsou proto programy na spojování do panoramat koncipovány jako samostatné i když je někdy možné je spustit přímo z prohlížeče.


Panoramatické fotografie se často používají na zobrazování interiérů, architektury či krajin, kde nestačí zorný úhel ani velmi širokoúhlých objektivů. Na snímku je panoramatická fotografie Prahy Modřan vzniklá spojením 5 fotografií.

Remote Capture
Většina DSLR umožňuje pomocí speciálního programu i funkci "Remote Capture". Ta umožní kompletně řídit fotoaparát a „mačkat spoušť“ přímo z počítače. Umožňuje i okamžitý přenos fotografie do PC, její náhled na monitoru místo na displeji fotoaparátu, periodické fotografování (Time Lapse) či časovačem řízené fotografování (Timer Shooting). Pokud DSLR tuto funkci nabízí, tak k tomu potřebný program opět bývá přítomen na CD.

Editor fotografií
I když základní editace (otočení, ořez, převzorkování atd.) nabízí obvykle i samotné prohlížeče, tak nejsou vybaveny funkcemi skutečných editorů fotografií. Ty umožňují nejen kompletní jasové a barevné úpravy fotografií, ale i úpravy jen částí fotografie, opravy a korekce různých vad jako jsou červené oči nebo nedokonalosti objektivů, vkládání textu do fotografií, různé efekty, rámečky, filtry atd.

Mezi dnes již standard profesionálních bitmapových editorů patří Adobe Photoshop. Ten vedle profesionálních úprav fotografií nabízí i práci ve vrstvách a vektorovou grafiku. Plnou verzi na CD u DSLR obvykle nenajdete, nicméně jeho odlehčenou verzi Adobe Photoshop Elements u některých DSLR nalézt lze (např. Canon EOS 20D). Ta sice nedisponuje tak rozsáhlými možnosti jako plnohodnotný Photoshop, nabízí ale vše potřebné i pro profesionální úpravu běžných fotografií.

Bezdrátový přenos dat
Při běžné práci se fotografie nejprve nasnímají na paměťovou kartu a odtud se následně překopírují do PC k dalšímu zpracování. Jsou však případy a situace, kdy toto zpoždění je nepřijatelné. Jsou to například živé presentace či show, náročné on-line reportáže z terénu či jen práce ve studiu, kde neustálé vyndávání a kopírování karty zdržuje a USB kabel na Remote Capture je nepraktický.

Proto přišla řada výrobců s možností bezdrátového propojení DSLR s PC obvykle pomocí WiFi 802.11/b nebo 802.11/g. Speciální nástavec umístěný pod DSLR a propojený s DSLR přes USB či Firewire umožní okamžitý ale i pozdější přenos sejmutých fotografií přímo do PC rychlostí teoreticky až 54 Mbit/sec. Přenos je přitom kódován, takže neautorizovaná osoba nemůže snímky získat. Prostor v kterém se lze pohybovat je přitom omezen jen radiovým dosahem WiFi přijímače a ten např. u adapteru Canon WFT-E1 je 60m s normální anténou a 150m s přídavnou anténou. To je ovšem za optimálních podmínek a tak v reálném světě je dosah menší.


Bezdrátový WiFi vysílač Nikon WT-1 (či WT-2 s rychlejším přenosem dat). Oba se uchycují na spodek DSLR pomocí stativového závitu. Podobný adapter nabízí i Canon pod označením WFT-E1, který navíc nabízí i klasický kabelový LAN konektor RJ-45. Canon je vybaven vlastní baterií, Nikon se napájí z DSLR.

Podvodní pouzdra (Underwater Case, Underwater Housing)
Mezi oblíbené příslušenství digitálních fotoaparátů patří podvodní pouzdra. Chrání fotoaparát nejen při skutečném potápění, ale i proti stříkající vodě, prachu atp. Bohužel právě pro kategorii DSLR jsou podvodní pouzdra konstrukčně velmi náročná. Množství mechanických ovládacích prvků (různá kolečka a joysticky), nutnost fotografovat přes hledáček a ne zadní LCD displej a v neposlední míře výměnné objektivy, zoom a ostřícím kroužek - to vše konstrukci značně komplikuje. Každý podobný mechanický prvek musí totiž nejen umožnit pohodlné ovládání ale současně bezpečně odolávat tlaku vody. Cena podvodních pouzder na DSLR proto často přesahuje cenu samotné DSLR.

Ve snaze umožnit používání různých objektivů jsou někdy pouzdra konstruovány dvoudílně s výměnným krytem objektivu. K různým objektivům jsou potom třeba různé přední díly pouzdra, což sice zvyšuje universálnost ale i cenu. Vedle krytů objektivů bývají k dispozici i kryty blesků  či samostatná stálá světla. Pouzdra jsou většinou konstruována na hloubky do cca 80 metrů.


Podvodní pouzdro Subal pro DSLR Nikon.

Tématické zařazení:

 » Vybíráme  

 » Praxe  

 » Vybíráme  » Technologie  

 » Praxe  » Tipy & triky  

 » Praxe  » Základní postupy  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: