Stabilizace obrazu: Pryč s rozmazanými snímky? - Fotografovani.cz - Digitální fotografie v praxi

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Základní postupy

Stabilizace obrazu: Pryč s rozmazanými snímky?

5. dubna 2012, 00.00 | Stabilizátor obrazu je účinným pomocníkem, jenž slouží k redukci tzv.: „mázlých“ snímků. Jak vlastně pracuje a co všechno dokáže zachránit? Jaké jsou typy stabilizace? Za jakých podmínek je stabilizace účinná a kdy naopak není? Pokud v podobných otázkách stále ještě tápete, možná vám danou problematiku pomůže osvětlit následující článek, věnovaný právě tomuto fenoménu digitální fotografie!

Relevantní články:

::. Jaké jsou nejoblíbenější mýty v digitální fotografii?
::. Vybíráme objektiv pro svou DSLR
::. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se můžeme dopustit s DSLR


Tento článek volně navazuje na náš (ne)pravidelný foto-seriál, který řeší běžné každodenní strasti fotografů s cílem poradit jim a pomoci, aby toto (bezesporu krásné) řemeslo zvládli co nejlépe a přinášelo jim jen samou radost. Tentokrát se podíváme na zoubek jednomu z hojně diskutovaných fenoménů současné digitální fotografie – na stabilizaci obrazu.

Všichni známe situace, kdy fotografujeme ale výsledkem se ne a ne dobrat k ostré fotografii. Neostrost jako taková vzniká v principu dvojím způsobem (v horším případě kombinací obou). Jednak k ní dochází vlivem špatného zaostření neboli chybného určení snímací vzdálenosti (ať již ručně nebo automaticky - pomocí AF). V takovém případě hovoříme o rozostřené fotografii. V druhém případě je příčinou pohyb jako takový neboli pohybová neostrost. Zatímco u bodu a) si stačí hlídat rovinu zaostření, v bodě b) je řešení složitější. Pohybovou neostrost dále rozdělujeme na dva typy: rozmazání (přesněji: „rozhýbání“) snímku pohybem fotografa/fotoaparátu a nebo rozmazání („rozhýbání“) snímku vlivem pohybu snímaného objektu (okolí). Výjimkou nebývá ani kombinace obojího výše zmíněného. Abychom se tomuto neduhu vyhnuli, musíte umět obě situace (i jejich kombinaci) nějakým způsobem vyřešit...Snímek s pohybovou neostrostí (jak fotografa tak i v samotné scéně).
Běžné u drtivé většiny dynamických snímků s mizernou úrovní světla!
Manual, čas 1/10s, ISO 400, F2, ohn. 30mm (foto: Daniel Poláček)

Dlouhé expoziční časy
Hlavním viníkem je samozřejmě dlouhý expoziční čas. Čím je delší, tím se nám riziko rozhýbání snímku zvyšuje. Proto musíme volit dostatečně krátký expoziční čas, který nám fotografii „nerozhýbe“. To můžeme provést vícero způsoby: použít blesk, otevřít naplno clonu, zvýšit citlivost (ISO). Blesk nám pomůže málokdy (má velice omezený dosah), clona zase přímo závisí na objetivu (resp. jeho světelnosti), zvýšení ISO je tedy mnohdy jedinou možností, jak kratšího expozičního času dosáhnout. Za kritický čas je obecně považována cca 1/60s. Nicméně tento údaj je značně zavádějící, neboť rozhodující úlohu zde hraje použité ohnisko – čím je větší, tím se nám onen „kritický“ čas zkracuje. Platí zde poučka že „bezpečný“ (tj. v ruce udržitelný) čas je přibližně roven převrácené hodnotě aktuálního ohniska - příklad: ohn. 50mm = 1/50s, ohn. 100mm = 1/100s, ohn. 400mm = 1/400s atd (pro přesnější výsledek ještě možno zohlednit crop faktor, tj: cca 1,5x... Olympus/Panasonic: 2x). Ovšem pozor, jedná se o ryze obecné pravidlo, které je velmi individuální (každému fotografovi se „klepe ruka“ jinak). Musíme však vždy rozlišovat statické vs. dynamické scény. Zatímco v prvním případě musíme vyřešit pouze vlastní pohyb, v druhém případě je to o poznání složitější, protože vedle vlastního pohybu musíme vyřešit i pohyb toho, co fotografujeme!U sportu (a rychlých dějů obecně) většinou využíváme delších ohnisek.
Ne vždy však máme dostatek světla. Často se potýkáme s pohybovou neostrostí
(jak vlastní tak i „okolní“).
Tv režim, 1/50s, ISO 400, F8, 200mm

foto: Martin Hájek

Stabilizátor obrazu
Jedním z účinných řešení, jak „obejít“ problematiku delších expozičních časů, je právě stabilizátor obrazu. Jeho smysl spočívá v redukci pohybové neostrosti způsobené vlastním pohybem, z čehož vyplývá, že stabilizátor je účinný vůči pohybu samotného fotoaparátu/fotografa (do určité míry samozřejmě). Zisk stabilizátoru (neboli jeho účinek) se udává v EV jednotkách s tím, že 1 EV značí, že lze onen bezpečný čas 2x prodloužit, aniž by došlo k rozhýbání snímku. Zisk současných stabilizátorů je až 3EV, což nám ekvivalentně umožní prodloužit expoziční čas až 8x. V případech, kde bychom byli normálně (bez stabilizace) namydlení, máme tak nyní se stabilizátorem pomyslné eso v rukávu. Příklad: při fotografování na ohnisko například 100mm nám vychází bezpečný čas cca 1/100s (při zohlednění crop faktoru dokonce cca 1/150s). To znamená, že prodloužení expozičního času za tuto hranici, nám zvyšuje riziko rozmazání (čím delší čas, tím je riziko vyšší)! V případě použití stabilizátoru však můžeme daný čas prodloužit až 8x (2 x 2 x 2 = zisk 3EV), tedy až na 1/13s (s crop faktorem cca 1/20s), přičemž výsledek by měl být stejný jako při expozičním čase 1/100s - bez stabilizátoru. Možnost prodloužení expozičních časů je v případě teleobjektivů často téměř požehnáním, uplatnění však nalezne i při fotografování za špatných světelných podmínek (s použitím prakticky libovolného skla). Nicméně toto vše platí samozřejmě jen pro redukci vlastního pohybu fotografa! S pohybujícím se objektem pochopitelně nezmůže stabilizátor nic!Stabilizovaný objektiv Nikkor AF-S 18-200mm f/3.5-5.6 G ED (DX snímač)
Stabilizace pracuje ve dvou režimech: Normal vs. Active
První mód stabilizuje v horizontální a vertikální ose
„Active“ mód vypíná stabilizaci horizontální (používá se při „panningu“)

foto: Martin Hájek

Druhy stabilizace
Výrobci používají dva typy stabilizace: stabilizaci v objektivu a v těle. Oba systémy mají své výhody i nevýhody, nicméně základní princip je v obou případech stejný - fotoaparát/objektiv je vybaven senzory, které snímají pohyb a fotoaparát/objektiv na ně adekvátně reaguje pohybem snímače v těle nebo čoček v objektivu.
V případě stabilizace v objektivu je příslušný objektiv vybaven gyroskopy (měřiče zrychlení), které zjišťují chvění fotoaparátu v ose X (vertikální) a Y (horizontální) a toto chvění kompenzují právě pohyblivé čočky. Jejich posunem proti směru pohybu objektivu se kompenzuje pohyb celého fotoaparátu a zachovává se stabilní osa obrazu.
U druhého typu stabilizace se nepohybuje čočka v objektivu, nýbrž samotný snímací čip ve fotoaparátu. Princip je podobný – základem jsou opět gyroskopy měřící pohyb po horizontální i vertikální ose (Pentax například deklaruje kompenzaci pohybu dokonce ve třech osách) a následným pohybem samotného snímače se poté redukuje pohyb celé sestavy (fotoaparát/objektiv).
Cílem stabilizace je, aby požadovaný bod snímané scény byl promítán po celou expoziční dobu na stejné místo na snímači. Stabilizaci objektivů používá například Canon, Nikon, Panasonic, Sigma ap. Stabilizovaná těla (stabilizaci snímače) má Sony (které tento systém převzalo od Konicy Minolty), Pentax nebo Olympus.stabilizace v objektivu - Mega O.I.S. (Panasonic)

Duální stabilizace
Výjimka potvrzující pravidlo je k nahlédnutí na serveru Camera Labs, kde provedli zajímavý pokus: zkombinovali oba typy stabilizace – tedy jak v těle tak v objektivu. Posloužila jim k tomu DSLR od Olympusu: E-510 (systém Four/Thirds) se stabilizovaným tělem (pohyb snímače) v kombinaci se stabilizovaným objektivem Leica D 14-50mm. Spojení těchto dvou produktů tedy nabídlo svým způsobem „unikátní“ možnost duální stabilizace. Na tomto odkazu jsou k nahlédnutí výsledky testu s účinky jak každého typu stabilizace zvlášť, tak i obou systémů současně. Nápad je to rozhodně zajímavý, nicméně podobná řešení - ač mají své fanoušky (ale též odpůrce), jsou minimálně velmi diskutabilní. Podobný systém by sice realizovatelný byl, stejně tak i prakticky využitelný, ovšem pouze za předpokladu, že by oba systémy spolu dokonale spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly (v opačném případě by to mělo dopad spíše negativní – a to jak na kvalitu kresby tak i stabilizaci samotnou). V současnosti žádný z výrobců podobné řešení zatím nenabízí (a ani jej nedoporučuje). Je to vcelku logické, ať již z pohledu ekonomického, tak technologického (vyšší výrobní náklady, větší zátěž na procesor fotoaparátu, vyšší spotřeba energie atd.).


 
Stabilizaci (zde v objektivu) pořádně oceníte zejména na delším ohnisku.
Bezpečný čas se nám v takových případech rapidně zkracuje.
(vlevo – stabilizace vypnuta, vpravo – stabilizace zapnuta)
Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 APO HSM
Av režim, čas 1/100, ISO 100, F16, 400mm

foto: Martin Hájek

Stabilizace snímače nebo objektivu?
Jak jsme již zmínili, oba systémy mají své výhody i nevýhody. Jednoznačnou výhodou stabilizovaných skel je fakt, že do těla DSLR se nám dostává již stabilizovaný obraz, takže účinek stabilizace vidíme okamžitě v hledáčku (což oceníme především na delších ohniscích) a zároveň tím ulehčujeme práci samotnému zaostřovacímu systém (AF). Stabilizátor též není problémem přesně nastavit pro konkrétní objektiv a ohnisko. Účinek stabilizace v objektivu roste spolu s ohniskem. Na druhou stranu daný systém není schopen stabilizovat rotační pohyby kolem optické osy, pouze posuvy po horizontální a vertikální ose (nicméně Canon již pracuje na systému stabilizace, umožňující též kompenzaci krouživých pohybů – viz tento článek). Zároveň je zřejmé, že už z principu jde o složité zařízení (elektronicky i mechanicky) – složitou optickou soustavu, což se negativně odráží jak na kvalitě fotek tak zejména na konstrukci samotného objektivu. Takové objektivy jsou zpravidla větší a těžší než stejná – leč nestabilizovaná skla. A pak zde máme samozřejmě i ekonomickou stránku - vždy musíme kupovat stabilizovaná skla a onen luxus stabilizace si tedy zaplatit pro každý objektiv zvlášť.
Průřez stabilizovaným objektivem Canon
(zpracováno podle podkladů Canon EF Lens Work)
Systém Steady-Shot od Sony
(původně Anti-Shake, převzatý od Konicy Minolty)


Naproti tomu stabilizace senzoru má velkou výhodu v tom, že je k dispozici vždy (bez nutnosti kupovat stabilizovaná skla). Stabilizovaný čip je také (oproti stabilizaci v objektivu) schopen kompenzovat i malé krouživé pohyby neboť z konstrukčního hlediska není velkým problémem pohybovat čipem ve třech osách (na rozdíl od čoček v objektivu). Na druhou stranu však účinek stabilizace nevidíme v hledáčku, také autofocusu práci nijak neusnadní (spíše naopak) a účinek stabilizace neroste s ohniskem. Pohyb senzoru je více omezen (oproti pohybu čoček v objektivu), taková stabilizace je tedy schopna kompenzovat jen menší výchylky. Čím delší ohnisko máme, tím větší musí být pohyby senzoru pro účinnou stabilizaci. Při chvění na dlouhých ohniscích tedy může být posun obrazu již tak velký, že přesáhne možnosti posunu čipu a ten prostě už nedokáže tak velké výkyvy kompenzovat. 
Canon: EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM


 
Sony Alfa A550

Ukázka vlivu stabilizace: objektivu / snímače (Canon - nahoře, Sony – dole)
vlevo – bez stabilizace, vpravo – se stabilizací (výřez v měřítku 1:1)!
Manual, 1/2s, F13, ISO 200, ohnisko 85mm (ekv. 35mm kinofilmu)
foto: Martin Hájek


Kdy stabilizovat a kdy ne?
Jednou z nejfrekventovanějších otázek je: Mám stabilizaci vypínat či nikoli?! Vypínání stabilizátoru na krátké expoziční časy má své logické opodstatnění. Při expozičních časech (v řádech setin sekundy) sice nemá stabilizace na první pohled příliš smysl, ovšem velkou roli hraje také to, co fotíme a na jakou vzdálenost (ohnisko). Vždy platí: S rostoucím ohniskem roste riziko rozhýbání snímku, tudíž se nám zvyšují i nároky na kratší expoziční časy. Vycházíme při tom stále z bezpečného času (viz výše) a při fotografování na větší vzdálenosti (delší ohniska) brzy zjistíte, že stabilizátor obrazu je zde opravdu neocenitelným pomocníkem. Stejně tak však záleží i na tom, co a jak konkrétně fotografujeme. Stabilizátor obrazu může v určitých situacích paradoxně uškodit.
Při záměrném pohybu fotoaparátu v horizontálním směru může stabilizátor trhat s obrazem. Snaží se totiž pohyb eliminovat a naráží při tom na svůj doraz (ono typické trhání obrazem v hledáčku). Zejména teleobjektivy mají pro tyto případy tzv.: panning mód, který umožňuje stabilizaci v horizontálním směru vypnout. Chceme-li sledovat objekt (technika tzv. švenkování / panning) a máme zároveň pokročilou stabilizaci (stabilizující jak v horizontálním tak vertikálním směru), stabilizace v horizontálním směru nám pak logicky překáží a je nutné ji vypnout. Podobná situace je, fotíme-li například z jedoucího auta (vlaku atd). Některé fotoaparáty dále umožňují též zapnout/vypnout stabilizaci obrazu před samotnou expozicí.
Dalším diskutabilním případem je fotografování ze stativu. Tehdy máme zabezpečenou relativně dobrou stabilitu, i když v extrémně dlouhých časech se mohou projevit i mikro otřesy (např. projíždějící auto, pohyb závěrky, sklopení zrcátka, o samotném stisku spouště prstem nemluvě). Stabilizátor zde sám o sobě nemá moc co stabilizovat. Nicméně je-li stále aktivní, tak se neustále snaží svou funkci plnit. Výsledkem poté opět paradoxně může být lehké rozostření snímku (i když nepůjde o nic zásadního). Moderní stabilizátory však již většinou dokáží detekovat stativ a při minimálním chvění se prostě automaticky vypnou. Jedno je však jisté - stabilizátor potřebuje energii. Když už nic jiného, jeho vypnutím tedy minimálně šetříme akumulátor fotoaparátu!Je-li minimum světla, musíme fotografovat s extrémně dlouhými expozičními časy
(v řádech sekund), což dalece přesahuje možnosti stabilizátoru.
Ten je v podobných případech k ničemu. Bez stativu se neobejdete!
Manual, 2s, ISO 200, F8, 17mm

foto: Martin Hájek

Ne vše ostré za každou cenu
Vedle již zmiňovaného panningu („švenkování“ = sledování fotografovaného objektu), jsou i další situace, kdy není pohybová neostrost na škodu, naopak! Chceme-li zdůraznit pohyb, dosáhnout „zachycení“ dynamiky, pak je „rozmazání“ na fotografii naopak žádoucí. Ovšem pozor! Tuto pohybovou neostrost musí mít fotograf vždy plně pod kontrolou a cíleně „máznout“ jen to co potřebuje (popředí nebo pozadí). Typickým příkladem je fotografování vody na delší expoziční časy. Oblíbená to finta, pomocí níž rozmažete pouze tekoucí vodu, ale vše kolem zůstane ostré. Stabilizátor (často i stativ) je většinou nutností – v závislosti na expozičním času a použitém ohnisku.


 
Je-li to fotografův záměr, cílené rozmazání může být naopak podmínkou
(zdůrazní pohyb, oživí fotografii, dodá ji na dynamice)
Vlevo: 1/60s, vpravo 1/2s (foceno ze stativu)

foto: Martin Hájek


Ukázka panningu ("švenkování")
kdy se záměrně hýbe s fotoaparátem v horizontálním směru.
Stabilizace po vodorovné ose je tedy zde spíše na překážku.
Lépe ji v tomto směru vypnout (umožňuje-li to objektiv).

Digitální stabilizace
Úžasný to blábol marketinkových manažerů a dobře fungující chyták na důvěřivého zákazníka. Ve skutečnosti zde však k žádné stabilizaci nedochází, digitální stabilizace totiž není nic jiného než pouhé zkracování expozičních časů v závislosti na zvyšujících se citlivostech (ISO). Kratší expoziční časy logicky vedou k ostřejším (nerozhýbaným) snímkům. Což pro neznalého zákazníka může připomínat stabilizaci, o žádnou stabilizaci se však pochopitelně nejedná (naopak, ještě zde zaplatíte daň v podobě vyššího digitálního šumu – důsledek rostoucí citlivosti). Termín „digitální stabilizace“ je zvlášť oblíbený u kompaktních digitálních fotoaparátů.Ilustrační fotografie


Závěr
Zásadní otázka tedy zní: Je stabilizátor účinným lékem na rozhýbané snímky? Odpověď je jednoznačná: Ano! Ačkoli zde jsou dvě podstatná „Ale“. Za prvé, možnosti stabilizace jsou vždy omezené a za druhé, s pohybem fotografovaného objektu nezmůže ani stabilizátor zhola nic. Stabilizátor obrazu (mechanický / snímač X optický / objektiv) je jednoznačně výborným pomocníkem fotografa a ve spoustě situací vám může zachránit (jinak pokažený) rozhýbaný snímek - typicky fotografování na delší ohniska ( > 100 mm). Při rozhodování, jakým způsobem bojovat s pohybovou neostrostí, máme hned několik možností (stabilizátor, světelný objektiv, stativ, vysoká citlivost, blesk). Zvolit tu správnou závisí jak na konkrétní situaci tak na záměru fotografa i jeho možnostech (finanční stránku nevyjímaje). Ona často diskutovaná otázka – jaký typ stabilizace zvolit (tělo nebo objektiv?), je sama o sobě irelevatní, neboť je v podstatě předem dána značkou. A vybírat si DSLR jen podle systému stabilizace je víceméně nesmysl (ačkoli proti gustu...). Každý systém má své výhody i nevýhody (viz. výše). Ať tak či tak, stabilizace účinně pomáhá k dosažení technicky lepších snímků, nicméně není všespasitelná. Optimální řešení představuje stabilizátor v kombinaci s nějakou další alternativou. Tou nejdostupnější je použití vyšší citlivost (ISO), dále stativu - jeho možnosti jsou však značně omezené (např. reportážní fotografie obecně jej většinou vylučuje). Naopak ideální variantou je světelný objektiv, ovšem zároveň jde i o možnost finančně dosti náročnou.

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Svět skrz objektiv  

 » Praxe  

 » Praxe  » Vzdělání  

 » Praxe  » Tipy & triky  

 » Praxe  » Základní postupy  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

zavádzanie či neznalosť?

Autor: klingo Muž

Založeno: 15.04.2010, 09:56
Odpovědí: 6

Buď vychádzate zo zastaraných údajov alebo zámerne zavádzate.Kde ste vzali že stabilizátor v tele je menej účinný pretože má obmedzený rozsah pohybu alebo že účinnosť s narastajúcim ohniskom klesá?Pentax u modelu K7 uvádza rozsah pohybu snímača viac ako 5 mm v každom smere.Dokáže toto aj objektív?Pochybujem.Taki
sto spomínate nespornú výhodu stabilizácie v tele pretože sú stabilizované všetky objektívy.Zároveň ale spochybňujete výber aparátu aj podľa tohto kritéria.Toto môže byť predsa veľké plus pre menej majetnejších fotografov.Alebo má canon stabilizované úplne všetky sklá a všetci na to aj máme?

Odpovědět na příspěvek

RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: mk Muž

Založeno: 15.04.2010, 12:22

Pentaxová mafie je zde :) Zase to s tou chválou Pentaxu tolik nepřehánějte, pokud se nepletu, tak maximální výchylka snímače je 3 mm a ne 5 a to ještě pochybuju, že umí plnou výchylku využít i pro stabilizaci.
Objektiv navíc nepotřebuje pohyb +/- 5 mm díky tomu, že kompenzační čočky mohou být umístěny do nejvhodnějšího místa, kde stačí pohyb minimální.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: R. Muž

Založeno: 15.04.2010, 22:42

Ja se tedy o to moc nezajimam, protoze nevim k cemu by me nastudovane fungovani stabilizace bylo, ale zachytil jsem info ze u kazdeho modelu tela a objektivu je stabilizace jinak vykonna.
Mam treba 28-135 IS USM, kde je pry stabilizace prvni generace a u noveho EF 100mm f/2.8 IS USM je pry nejnovejsi, velmi vykonna stabilizace (http://www.photonature.c
z/clanky/cestovani/145-vy
stava-orchideji-canon-ef-
100-f28l-macro-is.html).
A asi bude rozdil ve stabilizaci K-10 a K-7.
Malokdo ma zkusenost s posledni technologii ve vice modelech riuznych vyrobvu, blbe se to asi laicky hodnoti.
Skoro bych rekl ze porovnat K-7 s portretakem DA 55mm s 5DMkII s EF 100mm f/2.8 IS USM muze malokdo. Je to o pocitech ze mam to nejlepsi.

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: thr Muž

Založeno: 16.04.2010, 09:24

On se mezi modely liší hlavně firmware, rychlost odezvy atd. Jinak ale ten pohyb snímače při stabilizaci v těle není nekonečný, limitem je obrazová kvalita objektivu. Neexistuje totiž sklo, které by němělo určitý rozdíl kvality s narůstající vzdáleností od středu. Jinak podle mě hlavní vada stabilizace v těle je to, že nestabilizuje obraz v hledáčku - to je relativně fuk třeba u nějakého základního zoomu 18-135, ale zkuste si udělat pár fotek teleobjektivem od 300mm výš - pak to je zatraceně hodně cítit...

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: keryx Muž

Založeno: 16.04.2010, 15:04

a vis ze jsem to zkousel? a ne jednou. Dokonce jeste s delsim ohniskem. 300+1,4 konvertor na E-3 takze v prepoctu na kinofilm 840mm a ono to de docela v pohode. :-)

Odpovědět na příspěvek

RE: RE: RE: RE: RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: a4 Muž

Založeno: 19.04.2010, 14:42

...ano, na stativu ;)

Odpovědět na příspěvek

RE: zavádzanie či neznalosť?

Autor: Ganec Muž

Založeno: 17.04.2010, 18:24

Ono to fakt vyznieva ako clanok majitela zrkadlovky bez stabilizacie v tele.

Opisuje sa najma stabilizacia zrkadlovkovych objektivov. Vyznieva to akoby len stabilizacia v objektive pomahala zaostrovaciemu systemu .. ale pri bezzrkadlovkach alebo ultrazoomoch je to jedno .. stabilizacia chipu pomaha aj pri zaostrovani.
Inak ak by to bol problem, isto by sa spravila aj stabilizacia zaostrovacich senzorov...

Ako vzdy pri porovnavani stabilizacie v tele a objektivoch nie je spomenuty cenovy rozdiel medzi kvalitnymi objektivmi S a BEZ stabilizacie (ktory nie je zanedbatelny)

Takisto pohrdanim digitalnej stabilizacie .. ja mam radsej zasumene ako rozmazane zabery .. skratka: funguje to, len ma nechceny vedlajsi efekt (sum).
Ved ked to fotak ma a chcem menej sumu, da sa to vypnut .. takze v tom problem nevidim

Odpovědět na příspěvek

Malá nepřesnost

Autor: K.K. Muž

Založeno: 15.04.2010, 11:57
Odpovědí: 1

Již první model Pentax se stabilizovaným čipem K 10 umí rozpoznat nasazený objektiv a ohniskovou vzdálenost,podle které je optimalizován výkon stabilizase. U manuálních skel, které tělo neumí rozeznat se po nasazení automaticky zobrazí menu, kde se ohnisková vzdálenost nastaví ručně, takže výkon stabilizace je vždy přizpůsoben ohniskové vzdálenosti objektivu.

Odpovědět na příspěvek

RE: Malá nepřesnost

Autor: Pavol Kolárik Muž

Založeno: 15.04.2010, 14:14

Výhodu má napr.Olympus v mojom prípade E-520.Stabilizátor je v tele fotoaparátu a to S1,S2,S3.To znamená stabilizácia obrazu normálna a stabilizácia obrazu vo vertikálnom a horizonálnom smere.Dopredu viem čo chcem fotografovať a podľa toho si nastavím stabilizátor.Veľmi rýchlo sa dá zmeniť funkcia stabilizátora.Je to výhoda.

Odpovědět na příspěvek

Digitální stabilizace

Autor: TomB Muž

Založeno: 15.04.2010, 22:54
Odpovědí: 1

Myslel jsem, že digitální stabilizace pracuje tak, že podle detekce pohybu vyčítá obraz z různých částí chipu. To se používá u videokamer a kompakty by tuto metodu mohly používat na video. Na fotky to ale logicky nepůjde.

Jsem rád, že autor zmínil nenahraditelnou výhodu stabilizace v těle - kompenzaci rotace, kterou má Pentax. Moje Sony to nemá a na některých snímcích jsem tento typ neostrosti opravdu pozoroval.

Odpovědět na příspěvek

RE: Digitální stabilizace

Autor: Ganec Muž

Založeno: 17.04.2010, 17:59

motion detection (medzi dvoma zabermi) je standardna vec .. bez toho by nefungovala MPEG kompresia...

U fotakov sa tiez pouziva digitalna stabilizacia videi.
Napriklad moje Casio Ex-V8 ma opticku stabilizaciu pri fotkach, ale digitalnu pri videach.

> Na fotky to ale logicky nepůjde.
a predstav si ze to ide .. su to "hadheld twilight" mody u CMOS fotakov, kde sa z viacerych zaberov spravi jeden (najprv sa zarovnaju a prekryju)

Odpovědět na příspěvek

dalsie druhy digitalnej stabilizacie

Autor: Ganec Muž

Založeno: 17.04.2010, 18:37
Odpovědí: 0

digitalnej stabilizacii bolo venovanych 5 viet, z toho asi len jedna relativne pozitivna .. a pritom je to vec ktora naozaj moze pomoct. Zasluzila by si viac priestoru.

Este existuje viacero moznosti .. aj ked v zrkadlovkach sa (este) nevyskytuju:

1) mody \"hadheld twilight\" a \"anti motion blur\" u niektorych Sony/Casio/Fuji kompaktov:
Spojenim viacerych zasumenych zaberov do jedneho sa zaroven obraz stabilizuje. V druhom pripade sa z nich pre pohyblive casti sceny vyberie

Podla Charlieho to funguje (dokonca tak kompakt moze vyprodukovat lepsi zaber ako zrkadlovka):
http://digi
arena.zive.cz/Hlavni-rubr
iky/Sony-HX5-test-kompakt
neho-ultrazoomu-s-GPS/sc-
3-a-6628/default.aspx?for
um

2) Samsung ASR: neviem presne ako funguje, ale je to asi spojenie 2 zaberov z roznymi expozicnymi casmi

3) Nikon multishot: spravi viac zaberov a vyberie len ten najmenej rozmazany

4) Sanyo Photo Image Stabilizer. Citujem:
This technology actually takes two photos at the same time; one at a faster shutter speed and one at a slower shutter speed. The camera combines the benefits of both of the shutter speeds, resulting in an image that has less blur and less noise.

presne ako je spominane o SW mmicrosoftu: http://www.zive.sk/ms-sof
tver-spravi-zo-zasumenej-
a-rozmazanej-fotografie-p
rvotriednu/sc-4-a-273409/
default.aspx

Odpovědět na příspěvek

pevné ohniská

Autor: klingo Muž

Založeno: 18.04.2010, 07:57
Odpovědí: 0

autor síce spomína stabilizáciu v objektívoch ale nikde nespomína že väčšina pevných ohnísk stabilizáciu nemá.Potom je jednoznačne lepšia stabilizácia v tele.Tiež už nieje pravda že st.v objektíve je lepšia.Aj v testoch stab.obj.na tomto servere sa dočítate o ich nespoľahlivosti a náladovosti.Najzarážaj
úcejšie a asi aj dosť arogantné je od výrobcov použiťie rôznej kvality stabilizácie v závislosti od ceny objektívu.Z tela máte rovnakú kvalitu pre lacný aj drahý objektív,naviac ak upgraduješ telo,zároveň upgraduješ aj objektív,pretože aj stabilizácia sa zlepšuje a zdokonaľuje-viď pentakx K7 ktorá umožňuje aj manuálne hýbať čipom a tým narovnávať horizont alebo šiftovať. Toto autor anilen nespomenul.Všetko je to pridaná hodnota.

Odpovědět na příspěvek

Chyba - VR ACTIVE/NORMAL?

Autor: Lukáš Muž

Založeno: 23.04.2010, 22:07
Odpovědí: 1

Podle mého názoru popisujete redukci vibrací Active/normal přesně naopak. Donutilo mě to, vytáhnout si manual k Nikkoru 70-300 VR a píšou zde jasně: „NORMAL: The vibration reduction mechanism primarily reduces camera shake, making smooth panning shots possible. ACTIVE: The vibration reduction mechanism reduces camera shake when taking pictures and those from a moving vehicle. In this mode, the lens does not automatically distinguish panning from camera shake.“ Pro jistotu jsem zaprouzdal do německé části manuálu, kde píšou to obdobné (NORMAL redukuje otřesy a umožňuje rovnoměrné "Kameraschwenks" - tedy česky švenk-panning). Tedy abych to shrnul, manuál píše: Normal: pro panning // Active: V tomto modu nerozlišuje objektiv mezi panningem (horizontální směr pohybu - třeba zleva do prava) a ostatními druhy vibrací - tedy například jízda v autě.

Zkuste si to vyhledat.

Odpovědět na příspěvek

RE: Chyba - VR ACTIVE/NORMAL?

Autor: Igor Muž

Založeno: 17.05.2010, 21:05

je to presne ako píše Lukáš..

Odpovědět na příspěvek

S1800 stabilizace

Autor: Bijec Muž

Založeno: 29.07.2010, 10:31
Odpovědí: 0

Vynikající. Kromě jiného už tedy vím, jaké jsou možnosti u stabilizace Fuji S1800. "Normální" je s panningem a "při focení" nerozlišuje panning od ostatních vibrací. Tomuhle v manuálu nebylo věnováno ani písmeno, aspoň už to vím.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: